Candida a neurotoxický acetaldehyd (Dôležité!)


Doporučujem prečítať každému, kto má problém s chronickou kandidózou. Nasledujúci text je stručným zhrnutím informácií z dole uvedenej štúdie, ale kto zvláda angličtinu, doporučujem preštudovať originál.

Základnou podstatou je nasledovný fakt:

Hlavným odpadovým produktom metabolizmu candidy albicans je chemická látka acetaldehyd. Táto látka je identická s látkou, ktorá vzniká u bežných ľudí pri metabolizácii alkoholu. Alkohol je po požití pečeňou metabolizovaný na acetaldehyd a ten neskôr v priebehu nasledujúcich 24 hodín je postupne ďalej spracovávaný na neškodnú kyselinu octovú. Zatiaľ čo metabolizácia etanolu na acetaldehyd prebieha rýchlo, následná metabolizácia acetaldehydu prebieha pomaly a nerovnomerne, pričom acetaldehyd je silne neurotoxická látka, ktorá je zodpovedná za nepríjemné postalkoholové stavy. U ľudí s chronickou kandidózou dochádza k významnej produkcii acetaldehydu, ktorý spôsobuje chorým rovnaké symptómy a zdravotné následky ako chronický alkoholizmus. Zvýšená dávka cukru pri kandidovej infekcii automaticky vedie k zvýšenej produkcii acetaldehydu. K podobnej situácii dochádza tiež pri antimykotickej liečbe, pri ktorej umierajúce candidy zo seba uvoľňujú zvýšené množstvá AH, ktoré vnímame ako "herx" reakciu na antimykotiká. Nasledujúci text popisuje, ako sa otrava acetaldehydom prejavuje a akým spôsobom jej prejavy tlmiť.


Najčastejšie zdroje acetaldehydu v organizme
- konzumácia alkoholu, ktorý je organizmom metabolizovaný na AH a až s odstupom niekoľkých hodín sa tento metabolizuje na kyselinu octovú
- AH je odpadový produkt metabolizmu candidy
- AH sa nachádza v smogu a výfukoch áut, ľudia poblíž rušných ciest môžu trpieť nízkoúrovňou chronickou otravou AH a mať symptómy podobné ako alkoholici
- AH sa nachádza v tabakovom dyme

Spôsoby, ako AH škodí organizmu:

Viaže sa na červené krvinky, znižuje v nich podiel kyslíka a navyše zhoršuje ich elasticitu, takže sa nemôžu dostať do najtenších kapilár. Výsledkom je nedostatočné zásobenie orgánov kyslíkom

Ničí v mozgu zásoby vitamínu B1, ktorý je potrebný pri produkcii neurotransmitterov

Narušuje štruktúru mikrotubulov v neurónoch a tak poškodzuje neuróny až do stavu ich odumretia

AH spôsobuje vyčerpanie zásob niacinu a jeho koenzýmovej formy NAD. NAD je dôležitý v množstve nervových funkcií, ako aj pri neutralizácii AH a tak sa jeho zásoby v prípade chronickej otravy AH môžu vyčerpať a to sa prejaví jeho nedostatkom v neurosystéme.

Na tvorbu detoxikačného enzýmu aldehyd dehydrogenázy je potrebná prítomnosť NAD a zinku. Oba vitamíny je preto nutné v prípade zamorenia organizmu AH dopĺňať, pretože ich zásoby sú rýchlo vyčerpávané.

Nedostatok niacinu sa prejaví v neuroproblémoch - úzkosti, depresie, zlosť, nespavosť, bolesti hlavy, neschopnosť sústredenia... Tieto prejavy sú typické u alkoholikov ako aj u pacientov s chronickou kandidózou.

AH znižuje produkciu bunečnej energie poškodením enzýmu Acetyl Coenzyme A. Ten sa vyrába z vit. B5. Nedostatok B5 spôsobuje pokles produkcie bunečnej energie a spomalenie činnosti neurónov. Acetyl CoA je tiež potrebný na produkciu rôznych ďalších neurotransmiterov zodpovedných za pamäť, učenie a sústredenie.

AH spôsobuje nedostatok pyridoxal-5-phospatu (P5P), ktorý je významný pri produkcii množstva dôležitých neurotransmiterov, ale napríklad aj pri konverzii niacinu na jeho aktívnu NAD formu.

AH nežiadúcim spôsobom ovplyvňuje metabolizmus prostaglandinu. Jedným z výsledkov je vznik depresií.

AH podporuje vznik závislosti na škodlivých látkach. Reaguje s dopaminom a serotoninom a vytvára opiátom podobné zlúčeniny, ktoré spôsobujú v mozgu vznik návykovosti. To zčasti vysvetľuje závislosť alkoholikov na alkohole, u pacientov s candidózou závislosť na cukre, u fajčiarov závislosť na cigarete,... A navyše, tieto opiáty tiež priamo vplývajú na činnosť mozgu, prejavú sa v podobe letargie, mentálnej zahmlenosti, depresie, apatie, neschopnosti koncentrácie - typické príznaky u alkoholikov aj u cadidózových chorých.

Zhrnuté príznaky vplyvu AH na nervovú sústavu:
- zhoršená pamäť
- zhoršená schopnosť sústredenia (mozgová hmla)
- depresia
- spomalené reflexy
- letargia a apatia
- podráždenosť
- úzkosti, stavy paniky
- sklon k závislosti na alkohole, cukre a cigaretách
- znížený záujem o sex
- zhoršenie PMS

Vitamínové preparáty sú schopné poskytnúť aspoň čiastočnú ochranu pred AH toxicitou, hlavne pre ľudí, ktorí nemajú možnosť sa zdrojom AH vyhnúť (chronická candida, mestský smog).

Doporučené dávkovanie: (rozdeliť na 2-3 dávky, užívať s jedlom)
- Thiamin (B1) 50-500 mg
- Niacin alebo Niacinamide (B3) 50-500 mg  (pozor u ľudí s problémami s pečeňou, spôsobuje nárast hodnôt pečeňových enzýmov!)
- Pantothenic Acid (B5) (Pantethine)  25-200 mg
- Pyridoxine (B6)  25-150 mg
- N-Acetyl-Cysteine (NAC) 500-2000 mg
- Ascorbate (C) 500-3000 mg
- Zinok (Monomethionine, Ascorbate or Citrate)  15-30 mg
- Gamma Linolenic Acid (GLA)  120-480 mg   (nachádza sa v pupalkovom oleji)
- Lipoic Acid (Thioctic Acid)  50-200 mg
- Silymarin (Milk Thistle Extract, 70-80%)  200-600 mg

Z princípu fungovania mi vyplýva, že tieto vitamíny tlmia hlavne neurotoxické prejavy AH, ale samotná molekula AH musí počkať, až kým bude metabolizovaná v pečeni na kyselinu octovú a tento proces nie je možné príliš urýchliť, nanajvýš tak doplnením prípadného deficitu kľúčových vitamínov podieľajúcich sa na tvorbe týchto detoxikačných enzýmov, t.j. hlavne niacinu a zinku.

Tiež by som upozornil na doporučené veľmi vysoké dávkovanie vitamínov B. Je dokonca vyššie, než sú doporučenia zo Strattonovho protokolu! Akurát pozor na vit.B6, dávkovanie nad 200mg už vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Taktiež si všimnite, že väčšina z doporučovaných vitamínov je veľmi podobná supplementom z Wheldonovho protokolu, vrátane veľmi vysokého dávkovania. A tiež si všimnite dôležitosť niacinu pri detoxikácii od AH. Možno práve toto je dôvod, prečo mi môj nedávny experiment s vysokodávkovým niacinom prispel k zmierneniu 4 roky trvajúcej mozgovej hmly.

Zdroje:
James A. South, M.A. - Acetaldehyde:A Common and Potent Neurotoxin
http://www.vrp.com/liver-support/acetaldehyde-a-common-and-potent-neurot...

A ešte stručná

A ešte stručná sumarizácia o metabolizme candidy albicans:

Candida sa živí hlavne cukrami všetkého druhu - biely cukor (sucrose) ako aj jednoduché cukry ako fruktóza, laktóza, maltoza, glukóza, mannitol a sorbitol, tiež medom a melasou. Zdá sa, že z bežne používaných sladidiel sa candida neživí iba xylitolom (a možno tiež nie umelými sladidlami typu aspartam, sacharin a cyklamáty, ale kto by to bol ochotný dlhodobo konzumovať!).

Candidové toxíny a ich prejavy:
- etanol (rovnaké efekty ako pri konzumácii alkoholu - narušenie energetického metabolizmu buniek, únava, vyčerpanie vitamínov (hlavne B1, B6, kyselina listová, B12, zinok, magnezium a molybdenium)
- acetaldehyd (rovnaké efekty ako post-alkoholová opica - bolesti hlavy, oxidačný stres buniek, vyčerpáva zásoby glutationu a znižuje tak obranu organizmu proti oxidačnému stresu, narušuje činnosť lymfocytov, silne narušuje činnosť nervových buniek
- toxín narušujúci tvorbu estrogénu
- toxín narušujúci tvorbu thyroxinu
- a približne ďalších vyše 70 toxínov menšej závažnosti.

Odpadovým produktom metabolizmu candidy je hlavne etanol (v malom množstve neškodný) a acetaldehyd (neurotoxický). Candida produkuje množstvo rôznych toxínov, ale najvážnejšie prejavy má práve AH. V bežnom živote je acetaldehyd medzistupňom metabolizácie konzumovaného alkoholu a práve on je zodpovedný za nepríjemné post-alkoholové stavy.

Metabolizácia alkoholu prebieha nasledovne:
etanol -> acetaldehyd -> kyselina octová -> acetyl koenzym A (zroj energie pre bunky). Proces metabolizácie trvá niekoľko hodín, počas ktorých býva organizmus vystavený toxickým účinkom acetaldehytu.

Kandida produkuje etanol a acetaldehyd, ktorých množstvá môžu pri rozsiahlej infekcii prekročiť detoxikačnú schopnosť pečene a potom sa acetaldehyd hromadí v krvi a orgánoch.

Pri anticandidovej liečbe sa zo zabíjaných candíd uvoľňujú zvýšené množstvá toxínov (okrem iných práve AH) a môžu ešte viac preťažiť detoxikačné schopnosti organizmu. Uvoľňovanie AH počas liečby kandidózy je príčinou herx stavov.

Škodlivé efekty acetaldehydu:
- oxidačný stres
- reaguje s neurotrasmitermi a narušuje činnosť mozgu
- spôsobuje nedostatok vitamínu B1, niacinu a nejaké ďalšie vitamíny a minerály
- hromadí sa v organizme. Na rozdiel od iných toxínov sa spontánne nevyplavuje z organizmu. Pokiaľ ho nedokáže pečeň metabolizovať na kyselinu octovú, zostáva dlhodobo v organizme.

Neurologické prejavy vplyvu AH na nerovovú sústavu:
- zhoršená pamäť, mozgová hmla, neschopnosť sústredenia, apatia, letargia
- depresia
- únava a svalová slabosť
- spomalené reflexy
- sklon k závislosti na alkohole/cukre
- a iné

Najčastejšie zdroje acetaldehydu:
- konzumácia alkoholu
- chronická candidová infekcia
- fajčenie (spaľovanie tabaku) - malé dávky ale môžu mať efekt pri dlhodobej expozícii
- automobilové výfuky (spaľovanie nafty, benzínu a zemného plynu) - malé dávky ale môžu mať efekt pri dlhodobej expozícii

Výživové doplnky, ktoré vykazujú ochranu pred neurotoxiciovu AH
- NAC - veľmi účinný !!!
- kyselina alfa lipoová - veľmi účinná !!!
- B1 - účinný
- L-cysteín - účinný
- vitamín C - účinný
- synergická kombinácia

V niektorých článkoch sa spomína význam molybdénu pri detoxikácii od AH (pomáha jeho štiepeniu na kyselinu octovú, ktorú môže organizmus následne vylúčiť, poprípade ďalej metabolizovať na zdroje energie). Dávkovanie som zatiaľ nehľadal.

Antiporfyrické postupy z WP naopak proti mozgovej hmle spôsobenej acetaldehydom nemajú žiaden užitočný efekt:
- carbofit - nereaguje s AH a teda ho nedokáže z tela odstrániť
- glukóza - stav ešte zhorší podporením rastu candíd a produkciou ďalšieho AH
- vitamín B12 - pravdepodobne sa na žiadnom detoxikačnom procese acetaldehydu nezúčastňuje a teda jeho užívanie nemá žiaden prínos. Na druhej strane AH z dlhodobého hľadiska znižuje zásoby B12tky v organizme.


Zdroje
http://www.vrp.com/articles.aspx?page=LIST&ProdID=598&zType=2
http://healing.about.com/od/candida/a/candida_muran.htm
http://www.ei-resource.org/treatment-options/treatment-information/antif...
http://www.thecandidadiet.com/candida-die-off.htm
http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007101701
http://www.thecandidadiet.com/molybdenum.htm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

ak niekto vidíte v texte

ak niekto vidíte v texte nejakú odbornú alebo názvoslovnú chybu, dajte mi pls. vedieť buď sem do fóra alebo do inboxu, aby sa to hneď opravilo.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba: NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po treťom roku liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

No pekny, tohle je mozna

No pekny, tohle je mozna duvod, proc nekomu na mozkovou mlhu tak zabira fluko. A ja dodneska premyslim, jestli reakce na kremelinu nemohla byt takova hnusna prave proto, ze to bylo vymirani kandidy a ne parazitu. Kdo vi, at mi napovi....

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

°Candida taktiež dokáže

°Candida taktiež dokáže konzumovať alkohol (etanol).°
°Odpadovým produktom metabolizmu candidy je hlavne etanol°
....odpadový produkt etanol,by mohla zase pěkně zkonzumovat ?

od r.2005 jsem VYSÁL ze zdr.pojištovny 500 000.-kč -Ne za léčbu ,ale za vyšetřování. Oni totiž léčit neumí-po troše ATB už znají jen psychiatrii a AD. Přitom jsou na netu mraky rad od světových odborníků ,jak pomoci chronikům.-proč je nevyužívají ? vyšl
od r.2000

Jo to byla ta chyba, co se

Jo to byla ta chyba, co se mi zdalo divne...

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

(zmazané, neaktuálne)

(zmazané, neaktuálne)

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

aha, tak predsa som to zle

aha, tak predsa som to zle pochopil. Je to takto:
"For those suffering from the yeast syndrome, the ingestion of beer, wine, and liqueurs provides a double-barreled dose of AH. Not only is the alcohol in these beverages turned into AH, but the malt and grain in beer and the sugar in wine and liqueurs provide excellent fuel for Candida to produce the energy it needs to live. (2) More AH is the inevitable by-product of the yeasts sugar fermentation." (link). Teda že ak človek vypije alkoholický nápoj, tak alkohol z neho sa metabolizuje na AH a zároveň slad a cukor prítomný v alkoholických nápojoch skonzumuje candida a premení ich na ďalší alkohol a AH, takže človek dostane dvojnásobnú dávku AH. Zbytok tvrdenia platí, t.j. odpadovým produktom candidy je etanol a AH. Idem to opraviť aj v texte.
WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba: NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po treťom roku liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Jo, ted je to spravne, prve

Jo, ted je to spravne, prve jsem to opsala spatne i ja, kandida produkuje jak AH, tak etanol. Jsou to svine ty plisne...

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Zaujala ma ďalšia

Zaujala ma ďalšia zaujímavá vec. Pri užívaní metronidazolu sa výslovne zakazuje súčasné užívanie alkoholu, dokonca aj vo veľmi malom množstve. Pokiaľ má človek silnú candidovú infekciu, tá do organizmu produkuje nezanedbateľné množstvá etanolu aj acetaldehydu. Pozrel som si teda, ako presne interakcia metronidazolu s alkoholom prebieha.

Podľa výskumov má údajne metronidazol schopnosť blokovať enzým aldehyd dehydrogenázu, ktorý je zodpovedný za likvidáciu acetaldehydu. Následkom toho sa potom AH nahromadí v organizme, dôsledkom čoho sú dramatické neurotoxické prejavy (popísané v mojich príspevkoch vyššie), sprevádzané silnou nevoľnosťou, vracaním, zrýchleným srdečným tepom, arytmiami a rôznymi ďalšími závažnými symptómami.

Čo ma vedie k úvahe, či naše dramatické reakcie na entizolové pulzy nie sú aspoň zčasti spôsobené aj nežiadúcou interakciou medzi metronidazolom a candidovým acetaldehydom.

zdroje informácií (aj keď nič moc texty):
http://www.netdoctor.co.uk/ate/medicines/207474.html
http://www.drugs.com/food-interactions/metronidazole.html

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba: NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po treťom roku liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Mozny to je, tini tyhle

Mozny to je, tini tyhle zvraceci interakce s alkoholem nema a snasi se lip. I kdyz reakce jsou na nej taky slusne.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Stejne je fascinujici, teda

Stejne je fascinujici, teda nekdy spis nechutny, jak se to vse prolina..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k