AKTUALITY ZO SLOVENSKA - CHLAMYDIEOZ

Po približne trojmesačnej slovenskej aktivite na pomoc pacientom postihnutých chronickými chlamýdiovými a inými chronickými latentnými perzistentnými infekciami uverejňujeme týmto vykonané aktivity pre zainteresovanú verejnosť.

Dňa 17.7.2012 zaslaný list na WHO (director general Dr.Margaret Chan) a CDC do USA.

Abstrakt listu:
upozornenie na závažnosť problematiky chronických chlamydióz so širokosiahlymi následkami, návrh pre objektivizáciu a následné riešenie problematiky pod záštitou WHO v spolupráci s lekármi v praxi v záujme benefitu pre pacientov.

                                                          ----   Doposiaľ bez akejkoľvek reakcie   ---

V priebehu júla 2012 zaslaný nižšie uvedený text oznamu na vyše 50 e-mailových adries nasledovných zdravotníckych zariadení:

Uvedený oznam bol zaslaný na viac ako 50 mailových adries v rámci uvedených zdravotníckych zariadení:

Bratislava - Klinika Infektológie a geografickej medicíny na Kramároch
Trnava - Infekčná klinika,NsP
Trenčín - Infekčné oddelenie, NsP
Martin - Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Žilina - NsP, Infekčné oddelenie
Ružomberok - NsP Ružomberok, Infekčné oddelenie
Nitra - Infekčná klinika, FN
Prešov - FNsP, Infekčné oddelenie
Humenné – NsP, Infečné oddelenie
Poprad – NsP, Infekčná ambulancia
Banská Bystrica - NsP F.D. Roosevelta, Infekčné oddelenie
Košice - UN L. Pasteura, Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Michalovce - NsP Š. Kukuru, Infekčné oddelenie
Trebišov - NsP, Infekčné oddelenie
Skalica - NsP, Infekčné oddelenie
NÚTPChaHCh - Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie, Vyšné Hágy
Urologické kliniky v Banskej Bystrici, Bratislave, Nových Zámkoch a v Košiciach

Zverejnený text: Vážené vedenie, prednostovia a primári kliník a oddelení, týmto si dovoľujeme Vás a Vašich kolegov poprosiť o spoluprácu v poskytnutí nasledovného oznamu pre pacientov postihnutých chronickými latentnými perzistentnými chlamydiózami (ale aj inými formami chronických perzistentných infekcií - borelióz, mykoplazmóz..) v prípade kontaktu s takým pacientom pri výkone lekárskej praxe. Akékoľvek prípadné návrhy či podnety na spoluprácu sú vítané. Ďakujeme.
Oznam pre pacientov: Oznamujeme spustenie stránky www.chlamydieoz.sk (v spolupráci s rovnomennou českou organizáciou a stránkou) určenej pre založenie pacientskej organizácie s čo najširšiou pomocou pre pacientov postihnutých chronickými chlamydiózami, boreliózami, mykoplazmózami a inými podobnými perzistentými formami infekcií. Vzhľadom na dlhotrvajúci deficit takejto organizácie na Slovensku boli títo pacienti doteraz odkázaní len na zahraničné internetové lokality.
               
                       ---   Doposiaľ len jediná odpoveď, ktorej text je nasledovne zverejnený   ---
(Pre zachovanie ochrany korešpondenčného tajomstva sú vynechané časti, ktoré identifikujú reagujúcu osobu. Osoby inak verejne vystupujúce v danej problematike sú uverejnené.)


Obsah e-mailu - oznamu pre pacientov:

Reagujúci primár (meno nezverejnené)
Predmet: odpoveď !
Ako primár ............. by ma zaujímalo kto zastrešuje túto zaujímavú aktivitu. Vysoké % našich pacientov sú práve pacienti s chronickým priebehom borrelióz, atypických patogénov-mykoplazmózy, chlamydiózy a ďalšie. Všetci pacienti sú dispenzarizovaní na našej ambulancii a chodia na pravidelné kontroly vyšetrenia a sú opakovane či už ambulantne alebo ústavne preliečovaní. Nie celkom som pozozumel Vašemu e-mailu, prosím o podrobnejší popis, či ide o vytvorenie skupiny pac. ktorý trpia na tieto ochorenia, povedzme ako TEP-kári /ortopedickí pacienti/ ktorí sú držiteľmi preukazov a pod. Rád by som bol keby Ste ma informovali podrobnejšie. ------------------------------------
Odpovedajúci (MUDr.Kozma Emilián):
Váž p. primár, ďakujem za odpoveď. Ako vyplýva z textu mailu a ďalších textov na predmetnej stránke vrátane odkázaných českých stránok, je to aktivita na založenie pacientskej organizácie podobnej v Čechách (vedenej MUDr.Polcárovou). Cieľom je integrovať informovanosť medzi pacientami u tzv. perzistentných foriem infekcií (chronických latentných perzistentných infekcií), v ktorých nepriaznivé prvenstvo majú chronické chlamydiózy - viď publikácie na web stránke MUDr.Polcárovej s odkazmi na zahraničné zdroje a dlhodobú českú štúdiu. Podobné ťažkosti sa objavujú aj i iných perzistentných foriem ako sú spomínané mykoplazmózy, boreliózy. O tom, aký je osud chronických chlamydiakov vám určite ako infektológovi nie je neznámou, a ani to, ako dlhodobo pacienti apelujú na to, že táto tematika sa ignoruje. V žiadnom prípade to nie je pre kolegov konkurencia a ani suplovanie odbornej špecializácie. Podnetom tejto aktivity sú zúfalí pacienti, .......................... ktorých tzv. dispenzár znamená viacmenej paliatívne ATB schémy s postupnou progresiou k polymorbidite až vážnym komplikáciam. Teda nedostatočný efekt liečby. Prvým krokom k riešeniu tejto problematiky je už samotné zefektívnenie komunikácie medzi lekármi a aj smerom k pacientom. Ambulancie či zariadenia, ktoré by sa venovali výhradne takejto problematike by určite k pomoci pacientom prospeli (napr. TBC takisto nie je v rámci bežného infekčného oddelenia). V prípade ďalších zmien v tejto aktivite rád poskytnem ďalšie informácie.
S pozdravom MUDr.Kozma Emilián
PS: Vzhľadom na korešpondenčnú ochranu údajov, týmto dávam na vedomie v prípade Vášho a obojstranného súhlasu, že texty môžu byť zverejnené ako napr. verejné oznamy pacientov, ktorí sa zaujímajú o proces riešenia tejto problematiky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                      ---   ZÁVER   ---

Zhodnotenie uvedených skutočností ponechávam na pacientov, aby sa sami slobodne vyjadrili k skutkovému stavu. Vzhľadom na to, aké sú reakcie, si musia uvedomiť, že len zjednoteným postupom možno očakávať posun v riešení tejto problematiky v prospech trpiacich pacientov. V prípade, že má niekto záujem akýmkoľvek spôsobom pomôcť (organizačným, technickým, osvetovým, finančným či iným) tejto aktivite na Slovensku nech sa kontaktuje na info@chlamydieoz.sk

Je smutne, ze z tak

Je smutne, ze z tak sahodlouheho seznamu zareagovalo pouze jedno pracoviste. Je videt, ze problematikou se vetsina lekaru nezajima.

Nicmene dekuji za vasi aktivitu a doufam, ze pres pocatecni neuspechy nebude posledni. Rovnez doufam, ze WHO se nejakym zpusobem vyjadri, nebot jiz dostalo podnety z vice stran. Je potreba spojit usili a tlacit na zmenu, jak ze strany pacientu, tak ze strany lekaru. Preji vam k tomu hodne sil.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Lékař, který veřejně

Lékař, který veřejně vystoupí jako vy, si zaslouží dík a uznání. Jste bílou vránou, takže za sebe děkuji, ač nejsem slovenským pacientem.

Ďakujem všetkým za

Ďakujem všetkým za podporu, dúfam, že túto možnosť na Slovensku využijú v prospech dobrého konca pre všetkých pacientov.

Ďakujem všetkým za

Ďakujem všetkým za podporu, dúfam, že túto možnosť na Slovensku využijú v prospech dobrého konca pre všetkých pacientov.

ja tiez ocenujem Vas pristup

ja tiez ocenujem Vas pristup a snahu. Rada pomozem v buducnosti,ak sa moj zdravotny stav posunie k lepsiemu.

Lékaři a občanské

Lékaři a občanské združení se nejspíš nebudou mít v lásce :)

"... Všetci pacienti sú

"... Všetci pacienti sú dispenzarizovaní na našej ambulancii a chodia na pravidelné kontroly vyšetrenia a sú opakovane či už ambulantne alebo ústavne preliečovaní. .."

Já nevím, smát se, plakat??? Kdybych to nezažil na vlastní kůži, ty "pravidelné kontroly, vyšetrenia a  opakované či už ambulantné alebo ústavné preliečovanie ...",  asi bych jásal, jak se starají, ale já vím, jak jsem sám dopadl, kam to vede! Do pekel! 

Je to smutné, když akademicky vzdělaní  se chovají jak plyšoví medvídci na klíček, a ten kdo vezme rozum do hrsti, je těmito plyšovými medvídky na klíček málem kamenován! Je smutné, že mraky postižených trpí, ale jen málo jich je ochotno něco především v zájmu svém  udělat, něco si přečíst, někoho, kdo jde v jejich zájmu na trh se svou kůží, podpořit .... Je to škoda, ale když budou postižení stále čekat, že to někdo udělá za ně, holt budou stále dokola jen dispenzarizovaní a chodit na kontroly a občas i "přeléčovaní",  leč vyléčení se nedočkají nikdy ... Inu, národ sobě! 


Na CAPu od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže...7/2010 ukončení nepřerušované léčby - momentálně od 2.10.2011 komplet CAP nepřerušovaně

březen 2013 ukončení CAPu 

problem je v dovere voci

problem je v dovere voci doktorom...az priliz velkej...vela ludi vobec neuplatnuje pravidlo, doveruj ale prevereuj...a ak sa jedna o zdravie tak duplom....kedysi som aj ja zral vsetko co mi povedali v ambulancii...kedysi...hm

-Lyme disease(borrel, mycopl ,chlam pneu, yersinia, ehrlichia, bartonella?), staph, ebv, hsv, cmv, candida, heavy metals, leaky gut...a s tym spojene problemy. /It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Bohužel, věří se více

Bohužel, věří se více tam, kde pomoci se nedočkáš. Ale v současné době  je třeba pomoci tam, kde je potence k pomoci, to jest např. podpořit aktivity chlamydieoz, ne jen tak  zpovzdálí  pokukovat a čekat, že to někdo udělá za mne.  Lidí trpících je mraky, a kolik se přihlásilo  do řad o.z. ?  

Na CAPu od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže...7/2010 ukončení nepřerušované léčby - momentálně od 2.10.2011 komplet CAP nepřerušovaně

březen 2013 ukončení CAPu 

v momente ked ochories,

v momente ked ochories, nemozes vediet, ze sa pomoci nedockas, hlavne ak pred tym clovek nepotreboval az tak ten lekarsky dozor a liecil "len chripecky"...takze skusenost nebola nejak negativna... v momente ked sa to otocilo, este clovek nevedel ktora bije a vestecka gula tiez nebola po ruke

-Lyme disease(borrel, mycopl ,chlam pneu, yersinia, ehrlichia, bartonella?), staph, ebv, hsv, cmv, candida, heavy metals, leaky gut...a s tym spojene problemy. /It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

To sice ano, ale ted uz

To sice ano, ale ted uz hodne chroniku vi, ktera bije, neb si to vyzkouseli na vlastni kuzi. A kdyz se objevi lekar, ktery usiluje jit po boku MuDr. Klubala a MuDr. Durovske a lecit radne chronickou chlamydiozu, boreliozu, mykoplazmozu, atd. je potreba ho a jeho aktivity podporit.

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..
Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Suhlas, vsetci slovaci co tu

Suhlas, vsetci slovaci co tu chodite zaregistrujete sa tam, inac to cele padne, jedinu vec ktoru treba je zadat vas e-mail, kompetentni mozu ignorovat jednotlivca, obcianske zdruzenie uz ma ale trosku inu vahu.

Nebuď labuť!   "...v

Nebuď labuť!   "...v momente ked ochories, nemozes vediet, ze sa pomoci nedockas ..." jen výmluvy a výmluvy nemající cenu staré bačkory! U tohohle svinstva neochoříš ze dne na den! Tohle se táhne léta, od malých nenápadných potíží po potíže velké po létech, konec konců tady není nikdo, kdo by ještě včera byl king! Všichni mají za sebou kolečka ve slepé víře od ničeho k ničemu,  všichni mají za sebou nedobrovolnou turistiku od dveří ke dveřím, kde jim do oblbnutí tvrdili, že jim nic není, podle KO a CRP a sedimentace či tzv. subfebrilie   37,2°C,  lehké anemie neznámé příčiny a podobně,  ačkoliv je bolí celý člověk, ráno vstanou a večer zjistí, že furt sedí na pelesti, že nenašli sílu  od té postele dojít dál, než v potu tváře na záchod ...... viz např. Jak to cítí postižení ....

Nebo tu jen všichni z plezýru  či z nudy pláčou a houby jim je? A ty jsi byl ještě včera fit?

Pravda je, že člověk věří dlouho v dobrodiní svého nejen PL, dlouho trpí jako kůň, než mu dojde, že tudy cesta nevede, ale pak má dvě možnosti zhruba, buď brečet dál nebo se aktivně začít starat, byť třeba později, než v těch pověstných za 5 minut dvanáct,  ale začít něco dělat  a nečekat  až to udělají jiní ...         

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Bohužiaľ to nie je len o

Bohužiaľ to nie je len o nezáujme odborníkov racionálnejšie sa zamyslieť nad problematikou v prospech pacienta, ale aj o blokovanie takejto aktivity napríklad aj portálom zdravie.sk, kde som sa pokúsil dvakrát informovať postihnutých v desiatkách tém o chlamydophile pneumoniae  http://hladaj.zdravie.sk/?s=13&q=chlamydie%20pneumoniae
, zámerne takou formou, aby to nevyznelo ako reklama, ale odborná pomoc cez neziskovú organizáciu občianského združenia. V oboch pokusoch boli oznamy rýchlo zmazané administrátorom. 

Vím že RNG tam byl hodně

Vím že RNG tam byl hodně blokovanej, furt tam psal dookola jen o GSE a koloidním stříbru.

RNG sa orientuje výlučne

RNG sa orientuje výlučne na prírodnú medicínu, preto GSE, koloidné striebro, Samento, olive leaf, NAC a podobne. Moja skúsenosť s prírodnými je taká, že keď ich nasadím, kolabujem, takže podľa Strattona si zatiaľ s nimi vystačím. O to tu ale nejde, to nech sa každý sám rozhodne, akú cestu liečby si zvolí. Ide tu o to, že portál Zdravie.sk by mal pomáhať chorým. Ak však zmažú oznam o možnej pomoci prostredníctvom  http://www.chlamydieoz.sk/ , tak to považujem za blokovanie pomoci postihnutým, čo je opakom toho, čomu by mali slúžiť. 

http://hladaj.zdravie.sk/?s=1

http://hladaj.zdravie.sk/?s=13&q=chlamydie%20pneumoniae

Stačí kouknout na ty reklamy a je jasno.

nebo počíst rady typu "já to taky přecházím, ať si i ostatní smlsnou ..."

http://www.zdravie.sk/sz/510/t1544665/p1/chlamydie-pneumoniae.html


Apage Satanas! Bůh s námi a vše zlé pryč! 

Na CAPu od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže...7/2010 ukončení nepřerušované léčby - momentálně od 2.10.2011 komplet CAP nepřerušovaně

březen 2013 ukončení CAPu 

Taky jsem našel něco

brala ATB 5 krat denne, no

brala ATB 5 krat denne, no neviem co to brala 5 krat, ale tak urcite sa neliecila standardnymi postupmi...

-Lyme disease(borrel, mycopl ,chlam pneu, yersinia, ehrlichia, bartonella?), staph, ebv, hsv, cmv, candida, heavy metals, leaky gut...a s tym spojene problemy. /It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Zajímalo by mě že:1.

Zajímalo by mě že:

1. Jaké atb to brala 5x za den
2. Kolik dní vydržela bejt fit po léčbě

no clanok bol pisany v r

no clanok bol pisany v r 2010, takze sa zda ze je OK teraz...

-Lyme disease(borrel, mycopl ,chlam pneu, yersinia, ehrlichia, bartonella?), staph, ebv, hsv, cmv, candida, heavy metals, leaky gut...a s tym spojene problemy. /It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog./05/12parasite killing/06/12start CAP11/12vitC10g/02/13hyperthermia/07/13detox(DMPS,EDTA,DMSA)vitC50g/10/13Buhner/11/13striebro/07/14 end CAP/11/14MMS/01/15RIFE

Nejspíš jo, nebo se v

Nejspíš jo, nebo se v telke jen tak tváří že je fit a doma je pak KO :)

Asi brala nějaká s

Asi brala nějaká s jídlem, nějaká na lačno a jedno z toho 3 x denně. (-:D

A pak se z toho

A pak se z toho všeho pos.... :)

moze mykoplazmoza pneumo

moze mykoplazmoza pneumo sposobovat palenie za hrudnou kostou viac na lavej strane vystrelujuce do lavej ruky a krku a chrbta iga 9.35 a igg 13.6 lebo lekari hovoria len o tom ze to znaci prekonanu infekciu nie sucastnu poradte.9.

No, smutní ohlédnutí...

No, smutní ohlédnutí...

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k