Chlamydie na wikipedii

Na české wikipedii píší:

Kromě své role v zápalu plic existují důkazy spojující C. pneumoniae s aterosklerózouAlzheimerovou chorobou a astmatem

Chlamydie působí také toxicky, což se projevuje u myší po intravenózním podání vysokých dávek živých chlamydií propagovaných ve žloutkovém vaku kuřecích embryí, které uhynou během 48 hodin v toxickém šoku, aniž by došlo k replikaci chlamydií. Antigenně odlišné toxiny byly prokázány u řady izolátů od různých hostitelů, ale nekorelovaly s hostitelem. Toxicita asi souvisí s antigenními komponentami buněčné stěny chlamydií a je neutralizována specifickým hyperimunním sérem. Byly zjištěny četné křížové reakce mezi toxiny chlamydií od různých ptáků a savců.[5]


Zdá se mi to jako krok správným směrem, že konečně se lze dočíst odborné informace i v češtině. Doba se hýbe kupředu a za to autorům wikipedie děkuji.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k