Společnost infekčního lékařství a snahy OS Chlamydie

On Listopad 21st, 2011 Dulka says:


Pokud má vedení SIL přístup k pacientům a jejich léčení viz. dole, je možné. že by se v DP něco změnilo ?
Zdroj : http://www.infekce.cz/vybor1.htm
Zápis ze schůze výboru SIL, která se konala 6.10.2011 ve FN Bulovka
Přítomni: doc. Staňková, dr. Džupová, dr. Hobstová, doc. Marešová, doc. Beneš, doc. Dostál, prof. Husa, dr. Chmelík, dr. Koten, dr. Kümpel, doc. Plíšek, dr. Rozsypal, dr. Rožnovský, dr. Galský
Omluven: prof. Beran

Schůzi zahájila a vedla předsedkyně doc. Staňková.

Kontrola minulých zápisů.
bod 4.Doc. Staňková upozornila na blížící se sympozium „Chlamydie – zákeřný nepřítel“. Za SIL pravděpodobně v Olomouci v termínu 20.-21. 10. 2011 nebude žádný zástupce. V rámci této problematiky dr. Hobstová a dr. Galský předali návrh DP se zapracovanými připomínkami OS. Členové výboru se vyjádří k DP v termínu do 6. 11. 2011. Dr. Rozsypal slíbil úpravu algoritmu. Jinak text DP již nebude krácen, pouze doplněn o připomínky členů výboru, upraven stylisticky a gramaticky. Následně bude vyvěšen na webových stránkách.
On Listopad 21st, 2011 Jan says:

SIL = Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

ČLS JEP = Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

To jen tak pro pořádek.

DP = nejspíše doporučené postupy

jinak viz

http://www.infekce.cz/dokument1.htm


poslední kolonka dole Ostatní dokumenty

Terapie chlamydiových infekcí (Konsensus primářů infekčních pracovišť ze Setkání přednostů a primářů infekčních oddělení v Černém Dole, 28.- 30. 4. 2010)
"V terapii infekce Chlamydophila pneumoniae se podávají makrolidy nebo doxycyklin po dobu 7-14 dní. V případě přetrvávání příznaků nemoci podepřené adekvátními laboratorními výsledky (přetrvávající vysoké titry specifických protilátek IgM a/nebo IgA) lze výjimečně terapii opakovat, opět po dobu 7-14 dní. V tomto případě se k léčbě pokud možno použije antibiotikum jiné skupiny než při první kúře. Existence chronických infekcí Chlamydophila pneumoniae nebyla prokázána, a proto není doporučena další antibiotická léčba pro riziko poškození pacienta."

Tak uvidíme, co nového se OS Chlamydie podařilo, když "text DP již nebude krácen, pouze doplněn o připomínky členů výboru, upraven stylisticky a gramaticky. Následně bude vyvěšen na webových stránkách."

Jinak věnujte pozornost

Jinak věnujte pozornost bodu  "Zápis ze schůze výboru 6. 10. 2011" na http://www.infekce.cz/vybor1.htm 

"....

  1. Doc. Staňková otevřela problematiku lymeské borreliózy, DP, posledního dopisu pana ing. Dymáčka (obdrželi všichni členové výboru). Na výbor byl pozván i dr. Kodym z NRL, který se omluvil, ale napsal dlouhý dopis, kde popisuje nejen současné vyšetřovací metody biologického materiálu na borrelie v NRL (ukončena EM), ale i kontakt s borelioza občanské sdružení, www.borelioza.cz. Dr.Galský odepíše ing. Dymáčkovi, že byly připomínky projednány a odeslány závěry na MZ ČR (včetně OZP). Dr. Rozsypal informoval o stránkách dotazů, prim.Dlouhý je pravděpodobně do konce roku spustí (borelioza@volny.cz). Za ČLK byl požádán doc. Dostál o další jednání s ing. Dymáčkem (doc. Dostál souhlasí). Jinak také viz bod 2.a. Třeboň..."

 


 


březen 2013 ukončení CAPu 

Zajímavé je, že u

Zajímavé je, že u zvířat se chronické infekce uznávají, ale lidí ale ne! Konkrétně u Chlamydophila pneumoniae viz

http://www.infekce.cz/zprava09-84.htm
"....Existence chronických infekcí Chlamydophila pneumoniae nebyla prokázána, a proto není doporučena další antibiotická léčba pro riziko poškození pacienta."

Rezumé: všichni jste zdraví!

Tady ještě trochu sarkasmu

http://www.infekce.cz/diskuze17.php?show

http://www.infekce.cz/DopChlam12.htm

Na CAPu od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže...7/2010 ukončení nepřerušované léčby - momentálně od 2.10.2011 komplet CAP nepřerušovaně

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k