Kombinace antibiotik a rezistence

4. Kombinace léčiv

Kombinace léčiv předpokládá použití dvou nebo více antibiotik současně. Je indikována z více důvodů:

U empirické terapie závažných infekcí (sepse) s cílem pokrýt celé spektrum možných původců. V těchto případech se volí specifický druh empirické terapie, a to léčba postupná – intervenční – podle určitého schématu. Schéma stanoví, jakými dalšími antibiotiky má být v léčbě pokračováno v případě neúčinné terapie iniciální . Tento postup se obvykle používá při terapii infekčních onemocnění spojených s poruchou funkce imunitního systému , např. u febrilní neutropenie, u sekundární infekce nemocných s AIDS atd.

Kombinací antibiotik se může dosáhnout výrazného posílení účinku (synergismu) obou látek. Podstatou synergismu je : a) sekvenční blokáda – současnou inhibicí po sobě jdoucích metabolických pochodů nezbytných pro život bakterie (trimetoprim + sulfonamid), b) inhibice enzymatické inaktivace (amoxicilin s kyselinou klavulanovou), c) zvýšení průniku antibiotika do bakterie (kombinace beta-laktamového antibiotika s aminoglykozidem).

Kombinací antibiotik je možno bránit rychlému rozvoji rezistence tam, kde podání jednoho antibiotika by k vývoji rezistence nejpíše směřovalo (u tuberkulózy).

Konečně kombinace může dovolit snížit dávky toxických antibiotik při zachování účinku.

V některých případech však kombinace antibiotik vedou naopak ke snížení výsledného účinku. K tomu dochází při současném podávání:

a) bakteriostatických a baktericidních antibiotik, protože účinek baktericidních antibiotik je závislý na aktivním množení mikroorganizmů (např. kontinuální syntéza buněčné stěny). Bakteriostáza vlivem bakteriostatického antibiotika vede k podstatné redukci účinku antibiotika baktericidního.

b) antibiotik, které silně indukují beta-laktamázy (imipenem, cefoxitin, ampicilin)

Tab. č. 1 Rozdělení antibiotik podle intenzity účinku

Bakteriostatická Baktericidní
Makrolidy Beta-laktamová antibiotika
Tetracykliny Peniciliny, Cefalosporiny
Chloramfenikol Monobaktamy, Karbapenemy
Sulfonamidy Aminoglykozidy
Trimetoprim Bacitracin
Linkomycin, klindamycin Isoniazid
Etambutol Metronidazol
Nitrofurantoin Polymyxiny

Pyrazinamid

Chinolony

Rifampicin

Vankomycin, teikoplanin

1. Rezistence

znamená odolnost mikroorganizmů vůči působení antibiotika.

Rezistence primární odpovídá geneticky podmíněné necitlivosti bakterií na dané antibiotikum bez ohledu na event. předchozí kontakt s antibiotikem (aminoglykozidy v monoterapii nepůsobí na anaerobní infekce).

Rezistence sekundární vzniká až v průběhu antibiotické terapie nebo následkem předchozího podávání antibiotika. V přítomnosti antibiotika se selektují rezistentní kmeny, které se nacházejí v každé velké bakteriální populaci. Rychlost rozvoje sekundární rezistence závisí na frekvenci mutací a na množství bakterií s určitým stupněm rezistence.

Sekundární rezistence má dva typy:

a) penicilinový typ (multiple step mutation) vzniká po dlouhodobém podávání některých antibiotik - např. penicilinu, chloramfenikolu, bacitracinu.

b) streptomycinový typ (one step mutation), s rychlým vznikem vysoce rezistentních kmenů je znám u streptomycinu, erytromycinu, linkomycinu, rifampicinu.

Rezistence může být přenosná. Nejčastěji je zprostředkovaná plazmidy, má charakter sekundárního typu a je častější u gramnegativů. Genetický materiál může být předáván z jednoho mikroorganizmu na druhý konjugací (spojením bakterií a translokací DNA) nebo transdukcí (DNA plazmidu je převzata do bakteriálního viru a je jím přenesena do další bakterie).

K obecným m e c h a n i z m ů m rezistence patří:

 • omezená penetrace antibiotika do bakteriální buňky
 • změna cílové struktury (receptoru)
 • metabolické změny v bakteriální buňce, které zabrání účinku antibiotika na cílových strukturách
 • enzymatická inhibice/inaktivace antibiotika

Zdroj: http://209.85.135.104/search?q=cache:ckR0XhFBb4oJ:camelot.lfhk.cuni.cz/farmakol/cz/antib99.doc+antibiotika&hl=cs&ct=clnk&cd=2&gl=cz&lr=lang_cs

Toto mi vyšlo jako 2. odkaz na Googlu, když se zadá "antibiotika". Autor: Mudr. Stanislav Mičuda, Ph.D., Ústav farmakologie UK LF v Hradci Králové.

Takže pokus Srv kombinovat Rifampicin /Arficin/ s Doxy a Azi není podle MUDr. Mičudy vůbec dobrý nápad! Chtěl jsem to taky zkusit... Arficin s Entizolem a s Isoniazidem naopak kombinovat prý jdou.

Bózsik zase doporučuje Cipro, Doxy a Klacid. To by taky asi nemělo být dohromady...Chinolon, makrolid a tetracyclin

Wheldon má zase Entizol - baktericidní, mezi bakteriostatickými ATB, i když tam se jedná jen o pulsy.

Teď ještě vědět, komu věřit.........., no asi námět na diskuzi.

Hej Kamaráde, pomalu. On

Hej Kamaráde, pomalu. On každej říká něco jiného. Bozsik doporučuje kombinaci Cipro + Doxy, nebo Cipro - makrolid (Klacid). Burrascano zase říká, že makrolid (Klacid) + chinolon (Cipro) raději ne (snižuje účinek). Stejně tak nedoporučuje Doxy + Entizol. Prej se nemaj rádi. Wh. a Stratton zase že prej jedině v tý kombinaci ničej cysty (krypty) - sáms to říkal (psal). Prase aby se v tom vyznalo. Čék se musí rozhodnout sám, na koho dá. To máš, jako když jdeš k volbám...

Jo, jo. Lítáme do kosmu,

Jo, jo. Lítáme do kosmu, rozbíjíme atom a svět se není schopnen shodnout ani na tom, jak kombinovat ATB. Pak se má shodnout na tom, jak léčit intracelulární infekce! Nemožné. Tak nejdřív asi za 100 let.  No nějak stále víc  zírám.:-))

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Nejsi sám, kdo

Nejsi sám, kdo zírá!

Pamatuj, že chodíš k doktorům zbytečně a poplatky za návštěvy jsou ten správný lék na hypochondry!

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

Je to hezké, ale nikdo v

Je to hezké, ale nikdo v podstatě neví jak to všechno tam uvnitř běhá. Koneckonců ani Dr. Stratton či Wheldon a ostatní, kdo o tom něco vědí netvrdí, že všechno ví.

Nicméně něco zkoušeli a odzkoušeli, nejsou to tedy báchorky opisované dokolečka od někud, bůh ví od kud, jak bývá v kraji zvykem a je to pak vydávané za tzv. odborné a doporučené "rešerše"! Všechny u nás doporučené postupy selhaly s fatálními následky na zdraví všech na tomto webu!

Například poznatek, že kombinace kotrimoxazolu a makrolidu má za následek posílení účinku co se týče počtu zabitých borelií, resp. chlamydií, mohu v klidu potvrdit (nikoliv početně či procenty, aby mne někdo nechytal za slovo, nepočítal jsem je, ani nemám mikroskop, kterým tak mohl činit, jak tu kdosi tvrdil s jakousi obdélníkovou sinusoidou)

NOVÁČKOVÉ NEZKOUŠEJTE TO! JE TO RISKANTNÍ A MÁ TO ZA NÁSLEDEK PŘÍŠERNÉ REAKCE!

Dále Arficin čili rifmpin či rifampicin je součástí protokolu v jeho závěru

(zde se liší Dr. Stratton a Dr. Wheldon, který doporučuje zakončení v přerušované, opakované léčbě vždy jednou za měsíc, dva měsíce a postupně do ztracena se čtrnáctidenní kompletní terapii včetně Entizolu uprostřed)

 

( viz Update Strattonova/Vanderbilt Protokolu: Únor 2006 )

stejně jako Nidrazid čili isoniazid.

 

A že to cosi dělá, mohu též potvrdit.

ALE OPĚT VARUJI PŘED POUŽITÍM, NEŽ NADEJDE ČAS!

PAMATUJTE VŠICHNI, ŽE ZKRATKA NEEXISTUJE, AŤ SE NÁM TO LÍBÍ NEBO NE!

 

Minocyclin je silnější než doxycyclin, asi tedy není vhodný zpočátku léčby.

 

A hlavně, chlamydie není jen tak obyčejná bakterie, má tři stádia a každé se chová jinak. Běžné bakterie mají v podstatě jednoduchý životní cyklus, prostě se jen tak množí, maximálně vytváří spory, ale ty obyčejně jsou mimo živý hostitelský organismus.

Proto asi taky na ní neplatí ani v případě kombinací ATB atd. jako u běžných bakterií. Ale to už by měli vyzkoumat mladší studentíci, jestli budou mít kde.

 

A HLAVNĚ BY SE KONEČNĚ NĚKDO MĚL CHLAMYDIEMI A JEJICH LÉČBOU ZABÝVAT VÁŽNĚ A NEDĚLAT Z LIDÍ KRIPLY A UTRÁPENÉ TVORY POVAŽOVANÉ ZA HYPOCHONDRY A JEŠTĚ JIM PŘÍPADNĚ BRÁNIT V JEJICH PRÁVU SE LÉČIT A HLAVNĚ ABY NEMUSELI SAMI SHÁNĚT PO ČERTECH ĎÁBLECH, JAK SE TOHO NEŘÁDU ZBAVIT!

 

 

 

 


 

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Jo Biseptol a Roxi /Gasser/

Jo Biseptol a Roxi /Gasser/ - potvrzuju. Je to síla. Ale to jsou obě bakteriostatická, která by se podle Mičudy měla posilovat.:-)) Něco na tom "nemíchání" bakteriostatických a baktericidních asi stejně bude. Vypadá to logicky. No pro mne je to novinka, proto jsem to sem dal. Já to doposud nevěděl.

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

No ono je otázka proč je

No ono je otázka proč je něco označováno za bakteriostatikum a něco za baktericidum. Ono to někdy závisí od koncentrace, takže něco při nižší hladině je jen bakteriostatikum a při vyšší je to baktericidní. To samé pak v kombinaci, ale některým bremberkám ani ty vyšší hladiny či kombinace jaksi nevadí. Asi to nebude tak jednoduché.

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

Nebylo by např. vhodné v

Nebylo by např. vhodné v době pulzu Entizolu vysadit ost. ATB?? Pulz by pak možná šel prodloužil min. na požadovaných 5 dní. Vůbec stane se něco, když se např. na týden vysadí Doxy?? Např. kvůli slunku a dovolené u moře?  

Leona

Manžel Funy na W.protokolu od října 2006 pro letitou neléčenou neuroboreliozu, křeče, bolesti a ochrnování končetin. před protokolem léčen ATB Doxycyklin 500 mg denně po dobu 5 měsíců podle slovenských stránek borelioza.sk

Leona

Manžel Funy na W.protokolu od října 2006 pro letitou neléčenou neuroboreliozu, křeče, bolesti a ochrnování končetin. před protokolem léčen ATB Doxycyklin 500 mg denně po dobu 5 měsíců podle slovenských stránek borelioza.sk

No právě že by ostaní

No právě že by ostaní ATB při pulsu vysadit nešla. Tedy ne všechna. Tabulka z Vanderbiltu jasně ukazuje, že samotný Entizol na cysty nepůsobí. Musíš s ním brát aspoň Doxy, nebo aspoň makrolid a k tomu ACC /v tabulce je uváděn penicilín, ACC je místo něj/. Nejsprávnější by asi bylo, podle Mičudy a Vanderbiltu :-)), brát Entizol jen s Nidrazidem a s ACC, v tu dobu bez ostaních ATB.

Když na týden na 14 dní vysadíš kvůli slunci Doxy, nestane se zřejmě nic. Jen musíš vysadit před sluncem 2 nebo 3 dny předem, aby se vyloučil z kůže, si myslím.

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

 Někde jsem četl, že

 Někde jsem četl, že nestačí.

Někomu braní nevadí, ale někomu ano a to i po delší době.  

 

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

Jane, "Někde jsem četl,

Jane,

"Někde jsem četl, že nestačí.

Někomu braní nevadí, ale někomu ano a to i po delší době."

To se vztahuje k tomu Doxy a slunci? Asi ano.  

Na Wheldonově protokolu - Roxi, Doxy, Tini - od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinia, CMV, EBV: chronická únava, radiculitida (bolestivý zánět kořenů míšních nervů), bolest celé nohy, bolest SI skloubení a dalších asi 10 problémů.

Na Wh. protokolu Roxi, Doxy, Tini od 7. 2006. Borelie, chlamydie, bartonella, yersinie: chronická únava, radiculitida, bolest celé nohy, brnění, bolest SI skloubení atd. Po 12 měsících Wh. veškeré hlavní problémy pryč, až na bolest SI skloubení a únavu. 

Přesně tak. Jsou tu na

Přesně tak. Jsou tu na internetě popsány  případy problémů s nehty po zájezdech do Francie tuším s docela slušným odstupem od dobrání doxycyklinu.  Holanďani to popsali tuším. Nepamatuji si odkazy. Na druhé straně jsou tací, že to vesele dlabali v Chorvatsku na pláži a nic.  Ale počítat  se s tím musí!

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

V jedne debate s DW prisla

V jedne debate s DW prisla rec na bakteriostaticka/cidni atb. On tvrdi, ze v zakladni bakteriologii plati vzdy nekombinovat bakteriostaticka a bakteriocidni nebo tak se to aspon ucili. V te vyssi jsou ovsem pripady, kdy se to kombinuje, ovsem z vymakanych duvodu, ne jen tak hala bala.

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Pri pulsech rozhodne zadna

Pri pulsech rozhodne zadna atb nevynechavat! 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Jinak jak jsem si tu poprvé

Jinak jak jsem si tu poprvé přečetl (a to jsem si myslel, že toho o genericích vím docela dost:) tak se bakteriostaticka atb s těmi baktericidními podle výše zmíněného ...PhD. nemají kombinovat, což by víceméně odpovídalo i mým zkušenostem.Bral jsem opakovaně kombinaci azitro+chinolonu(ciprinol) - nejdřív 14 dní a to jsem měl pocit, že ta kombionace zabírá skvěle a na pár dní jsem si dokonce myslel, že jsem z toho venku ach jo :( O pár měsícu pozdeji jsem pak užíval stejnou kombinaci na celý měsíc s tím, že když mi v lékárně ze zmatenosti nad tak "šíleným" množstvím atb vydali "pro jistotu " ještě víc ciprinolu než měli, tak jsem si na 14 dní zesílil dávkování na 400mg ciprinolu deně+1x azitro denně...výsledně se mi,ale "paradoxně" zdálo, že ta silnější a delší 30 denní kombinace zabrala mín, než ta slabší 14ti denní = podporuje to ten výše citovaný výzkum. Při nižších dávkách můžou chinolony působit bakteriostaticky = není problém, no a jak jsem zvýšil dávku a prodloužil dobu užívání asi se to začalo tlouct a místo synerg.efektu se účinnost snižovala :-(
Na CAPu od 30. 5. 2007 pro chronickou "pětiletou" CTR (+ pravd. i CPN) CAP - 100mg minocyklinu + 3 x 500mg azithromycinu + pulsy metronidazolu. 

To ti nekdo naordinoval nebo

To ti nekdo naordinoval nebo to sis naordinoval sam? 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

tu kombinaci jsem měl od

tu kombinaci jsem měl od Dr.K. jen jsem na 14 dní přidal 200mg ciprinol navíc...žádné výrazné vedlejší účinky to nemělo - jaterní i další testy mám v pořádku, jenom po 14 dnech mě začaly mírně pobolívat úpony v chodidle, což je jeden z mnoha možných vedlejších účinků, který může vést až k zánětu šlach...tak jsem se radši vrátil k původním 200mg a pak to bylo bez problémů(teda co se vedlejších účinků týče)žádné výraznější herx reakce se nedostavily.
Na CAPu od 30. 5. 2007 pro chronickou "pětiletou" CTR (+ pravd. i CPN) CAP - 100mg minocyklinu + 3 x 500mg azithromycinu + pulsy metronidazolu. 

Posted Leden 14th, 2008

Jsem přesvědčený, že WP funguje, kdybych nebyl, nekrmil bych se antibiotiky podle WP od května minulého roku. Sebelepší protokol ale nemůže funguvat, pokud jsou chlamydie rezistentní. Mě dávali ATB s přestávkami  10 let - Doxybene a Azitrox asi 20 x, z toho jednou samotný Doxycyclin 3 měsíce v kuse, proto se bojím rezistence. Můj stav se po skoro 9 měsících WP zatím sebemíň nezlepšil. Co se týče  herx reakcí tak potíže přesně odpovídající herx reakcím mám střídavě už mnoho let bez ohledu na to jestli jsem bral nebo nebral ATB a teď je to stejné jako dřív. Žádný lékař mi neporaradí - všichni říkají že ATB se mohou brát maximálně měsíc a o WP nechtějí ani slyšet. Ze dvou lékařů, kteří jsou zde doporučovani jeden dělá pouze testy a vyšlé hodnoty podle něj nevyžadují léčbu, druhý se jen zeptá kolik ATB chci napsat ale neporadí nic. (Chválabohu za něj, že aspoň napíše ten recept).

Nemůžu přece brát několik let ATB na rezistentní patogeny. Četli jste někdo někde o tom, jak se dá poznat jestli jsou chlamydie rezistentní ?

 četla jsem že u

 četla jsem že u bakterií se to zjistit dá - což víš když ti dělají výtěry z krku atd, ale na chlamydie ti to v čr nikdo neudělá, snad se to ani nedělá - ale prej to jde... bůh ví, třeba pouze jedna paní povídala

 CPn, mykoplazmata, candida,autoimunita a snížená f-kce štížné žlázy,chronicky zanet HCD.Tohle potvrzeno lékařsky, dalších x problémů, které tady všichni moc dobře znají:) příprava na WP


Poznat se to da nejspis

Poznat se to da nejspis akorat v laborce,a le nevim, jestli u nas takova existuje. Zeptej se dra.po jako lekarky, co vi o zjistovani rezistence nitrobunecnych organismu...

Jinak jsou i jina ucinna atb, nez doxy a azitro, na antituberkulika budes mit treba rezistneci tezko, to jsi nikdy nebral. Jenze otazkou je, jestli je za tim fakt chlamydie, jestli to neni neco jineho... 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na začátku čtyřicátých

Na začátku čtyřicátých let, kdy se sulfonamidy a antibiotika dostaly do klinické praxe, byla většina nemocničních infekcí způsobena pneumokoky, b-hemolytickými streptokoky a kmeny Staphylococcus aureus. Rezistentní (odolné) kmeny těchto mikroorganizmů v podstatě neexistovaly a většinu lékařů ani nenapadlo, že by se rezistence mohla stát problémem. Objevila se teprve jako důsledek celosvětové exploze užívání antibiotik. Kdykoli byla na trh zavedena nová antibakteriální látka, dříve či později se začaly objevovat rezistentní kmeny. Snad nejdéle zůstal zcela účinný vankomycin (ale ani to již neplatí).
Není pochyb o tom, že za vznik rezistence mohou hlavně bakterie samy, neboť jsou neobyčejně geneticky proměnlivé a dokážou vyvinout obranné mechanizmy během velmi krátké doby.

Na druhou stranu však antibiotika byla a ještě jsou v klinické praxi často předpisována, ačkoli to není nutné. Platí to zejména o banálních onemocněních respiračního traktu. Statistiky ukazují, že až 70 % terapeutických postupů využívajících antibiotika není nezbytných.

Lékaři nejsou vždy o způsobu použití antibiotika dobře poučeni (někdy získávají informace pouze od zástupců farmaceutických společností).

Krom toho se dlouhou dobu antibiotika téměř bez kontroly uplatňovala ve výživě hospodářských zvířat, například tetracykliny se používaly k zvýšení užitné váhy dobytka.

A nakonec může za vznik rezistence bakterií vůči antibiotikům i pacient sám: jednak tím, že se předepsání antibiotika dožaduje, a také tím, že nedodržuje léčebný postup.

Dříve nebo později budou bakterie rezistentní vůči všem běžně používaným antibiotikům. Zatím situace v České republice není tak vážná jako v některých jiných zemích, není proto důvod k panice. Cesty k nápravě nebo alespoň zlepšení současné situace jsou v podstatě dvě: nepoužívat antibiotikum, vůči němuž infekční bakterie začínají být rezistentní, a hledat nové látky a nové léčebné postupy.

Autor: RNDr. Jaroslav Spížek, CSc.

Několik desítek tisíc

Několik desítek tisíc jednotek krystalického penicilinu zvládlo infekční zánět mozkových blan, angíny, záněty plic. Nyní, padesát let po tomto skvělém objevu, se stále zřetelněji ukazuje, že příroda dokázala antibiotické vychýlení rovnováhy ustát, a dokonce dnes začínají mít mikrobi v tomto boji jaksi "navrch". Stále dražší, jedovatější a účinnější umělá antibiotika ztrácejí dech. A divíte se? Vždyť dnes jsou kdejaká teplota, kašel, zánět průdušek, nosohltanu nebo i rýma ,likvidovány pomocí antibiotik.

Většina onemocnění z nachlazení je přitom virového původu! Výsledkem tohoto "antibiotického alibizmu" je nárůst alergií a systematické otužování mikrobů na antibiotika. Je zřejmé, že do budoucna budeme muset nasazení antibiotik skutečně přísně zvažovat, pokud o tuto vynikající a účinnou léčbu nechceme zcela přijít.

Petis, pokud cituješ,

Petis,

pokud cituješ, uvaděj alespoň odkaz na originál, zejména celý originál!

Nebo snad chceš tvrdit, že jsi sám autor? Nenech se vysmát a cti alespoň trochu soudný rozum a právo a nevytrhávej věci ze souvislostí.

Rezistence na antibiotika


Je třeba hledat nové látky a nové postupy


Jaroslav Spížek
Publikováno: Vesmír 78, 27, 1999/1

Jinak, že je to problém, to víme všichni. Ale na druhé straně to není zas tak moc problém nás nemocných, ale těch, co se tím živí, ať lékařů, mikrobiologů, biochemiků, farmaceutů, biologů a co já vím ještě! Konec konců i oni se mohou dostat do stejné role nemocného a pak babo raď!

 

Nebo si snad myslíš, že jediným cílem nás všech je vyšlechtit odolné kmeny kdejakých potvor a po nás potopa?

Pokud máš problém se zneužíváním ATB, pak se obrať na ty, co je skutečně zneužívají, ať už čistě ze zištných důvodů či z neznalosti, ale nepodsouvej to těmto stránkám. Nikdo z nás nemá radost z toho, že by se mohl stát jednoho krásného rána obětí bacila, který by byl odolný na veškerá ATB!

Nám stačí ke "štěstí" chlamydie, která je odolná na ATB od přírody, ale nikoliv z důvodů v článcích popisovaných, ale z titulu svého svérázného životního způsobu, kdy jednotlivá stádia se chovají jinak a některá se chovají podobně jako spóry, takže jejich odolnost tu byla dávno před objevením toho prvního ATB, penicilínu. Mimochodem ATB nevědomky používali i starověcí šamani.

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... únor 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

urobil som z toho článku

urobil som z toho článku o rezistencii skrátenú verziu s vynechaním niektorých príliš odborných častí. Sú tu naozaj zaujímavé veci.

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=676

Rezistence na antibiotika

Je třeba hledat nové látky a nové postupy

Jaroslav Spížek

Publikováno: Vesmír 78, 27, 1999/1

Antibiotika jsou přirozené látky produkované mikroorganizmy (někdy i vyššími rostlinami či živočichy), které potlačují růst jiných organizmů. K „producentům“ antibiotik patří bakterie, houby, řasy, lišejníky aj. (viz tabulku, Vesmír 78, 30, 1999, 1). V nějaké formě se antibiotika musela používat již ve starém Egyptě, protože v mumiích se našly stopy tetracyklinu. Ve středověku prý lidé používali k léčbě hnisavých ran plesnivý chléb. Skutečný rozvoj antibiotik však začal až Flemingovým objevem penicilinu r. 1929. Cesta od zjištění, že kolonie plísně Penicillium notatum na Petriho miskách brání růstu zlatého stafylokoka Staphylococcus aureus, však byla ještě velmi dlouhá... Klinicky byl penicilin použit poprvé až koncem druhé světové války při léčení zraněných spojeneckých vojáků. Další antibiotika pak již byla objevována jako na běžícím pásu. S možností rezistence se tenkrát příliš nepočítalo.

Dnes je až 40 % klinických kmenů běžné bakterie Staphylococcus aureus rezistentních vůči penicilinu a zdá se, že stafylokokové infekce mohou být spolehlivě léčeny pouze vankomycinem. Mycobacterium tuberculosis (původce tuberkulózy) vykazuje vícenásobnou rezistenci vůči antibiotikům a chemoterapeutikům a odhaduje se, že každý desátý případ plicní tuberkulózy je smrtelný. Neisseria gonorrhoeae (původce kapavky, přenášené pohlavním stykem) je rezistentní vůči penicilinu, tetracyklinu, chinolonům a některé kmeny i vůči cefalosporinu. Zvláště vážná je také situace šířících se nemocničních infekcí, které postihují zejména pacienty s nižší účinností imunitního systému.

Rezistence primární a získaná

 • Primární rezistence (poměrně vzácná) vůči určitému antibiotiku je dána druhem bakterie a jeho přirozenými vlastnostmi. Bez jakékoli genetické změny je takový druh bakterie rezistentní prostě proto, že pro dané antibiotikum nenese zásahové místo. Například některé gramnegativní bakterie jsou ve srovnání s grampozitivními podstatně méně citlivé na penicilin, jsou však citlivé vůči antibiotikům jiným. Přirozená vícenásobná rezistence se může vyskytovat u bakterií žijících v prostředí (ve vodě, v půdě), kde již byly účinkům antibiotik vystaveny. Jako příklad volně žijícího patogena s vysokým stupněm přirozené rezistence může sloužit Pseudomonas aeruginosa. Většina kmenů této bakterie byla vůči mnoha antibiotikům rezistentní hned od začátku, v době, kdy se s antibiotiky teprve začínalo.
 • Získaná rezistence (tj. většina rezistencí) vzniká jako důsledek mutací nebo různých genetických přenosů. Bakterie, kterou původně antibiotikum zabíjelo, najednou začne být odolná.

Příčiny rezistence vůči antibiotikům

 • Změna průchodnosti buněčných obalů bakterie. ...
 • Zneškodnění antibiotika bakteriálními enzymy. ...
 • Aktivní vypuzování antibiotika. ...
 • Změna zásahového místa antibiotika v buňce způsobí, že se antibiotikum nenaváže. ...

Genetická podstata získané rezistence

Získaná rezistence vzniká buď vinou mutací ovlivňujících geny na bakteriálním chromozomu, nebo tím, že bakterie získá geny přenášející rezistenci na (původně) citlivé mikroorganizmy.

 • Mutace: Může jít o bodové mutace, odstranění části genu (deleci), jeho náhradu (substituci), anebo přidání (adici) jednoho či několika párů bází v deoxyribonukleové kyselině, které mají za následek výměnu jedné nebo více aminokyselin v zásahové peptidové struktuře. ...
 • Přenos rezistence na mikroorganizmy, které byly původně na antibiotikum citlivé. ... (mmichal: v podstate sa tu píše o schopnosti baktérie, preniesť gén rezistencie na susednú baktériu, a to jak na baktériu rovnakého druhu, ako aj v niektorých prípadoch na iný druh baktérie)

Kdo může za rezistenci bakterií vůči antibiotikům?

Na začátku čtyřicátých let, kdy se sulfonamidy a antibiotika dostaly do klinické praxe, byla většina nemocničních infekcí způsobena pneumokoky, β-hemolytickými streptokoky a kmeny Staphylococcus aureus. Rezistentní kmeny těchto mikroorganizmů v podstatě neexistovaly a většinu lékařů ani nenapadlo, že by se rezistence mohla stát problémem. Objevila se teprve jako důsledek celosvětové exploze užívání antibiotik. Kdykoli byla na trh zavedena nová antibakteriální látka, dříve či později se začaly objevovat rezistentní kmeny (viz příklady v tabulce II). Snad nejdéle zůstal zcela účinný vankomycin (ale ani to již neplatí).

Není pochyb o tom, že za vznik rezistence mohou hlavně bakterie samy, neboť jsou neobyčejně geneticky proměnlivé a dokážou vyvinout obranné mechanizmy během velmi krátké doby. Na druhou stranu však antibiotika byla a ještě jsou v klinické praxi často předpisována, ačkoli to není nutné. Platí to zejména o banálních onemocněních respiračního traktu. Statistiky ukazují, že až 70 % terapeutických postupů využívajících antibiotika není nezbytných. Lékaři nejsou vždy o způsobu použití antibiotika dobře poučeni (někdy získávají informace pouze od zástupců farmaceutických společností). Krom toho se dlouhou dobu antibiotika téměř bez kontroly uplatňovala ve výživě hospodářských zvířat, například tetracykliny se používaly k zvýšení užitné váhy dobytka. A nakonec může za vznik rezistence bakterií vůči antibiotikům i pacient sám: jednak tím, že se předepsání antibiotika dožaduje, a také tím, že nedodržuje léčebný postup.

Dříve nebo později budou bakterie rezistentní vůči všem běžně používaným antibiotikům. Zatím situace v České republice není tak vážná jako v některých jiných zemích, není proto důvod k panice. Cesty k nápravě nebo alespoň zlepšení současné situace jsou v podstatě dvě: nepoužívat antibiotikum, vůči němuž infekční bakterie začínají být rezistentní, a hledat nové látky a nové léčebné postupy.

....

 

OBNOVA CITLIVOSTI VŮČI ANTIBIOTIKU

Populace bakterií, které jsou vůči určitému antibiotiku rezistentní, se mohou někdy stát opět citlivými, když se antibiotikum přestane užívat. Tato možnost se studovala experimentálně: Při pětidenním použití tetracyklinu je počáteční odolnost bakterií v zažívacím traktu velmi nízká a dosahuje vrcholu po dvou dnech. Když je po pěti dnech léčení tetracyklinem ukončeno, citlivost rezistentních bakterií vůči tetracyklinu se začne pomalu obnovovat. Trvá obvykle 15 dní, než se ustálí počáteční hladina rezistence.

Antibiotika velmi účinně selektují nové rezistentní kmeny, ale obrácený proces je obvykle velmi pomalý. Skutečnost, že bakterie nese geny rezistence vůči určitému antibiotiku, je velmi výhodná v případě, že prostředí toto antibiotikum obsahuje. Odolnost vůči antibiotiku však může jít také na úkor jiných vlastností a procesů, které v bakteriální buňce probíhají, a může v jeho nepřítomnosti vést ke snížené konkurenceschopnosti rezistentních bakterií vzhledem k citlivé části populace.

Kdyby tomu tak skutečně bylo, stačilo by přestat brát antibiotika po dobu, než se výskyt odolných kmenů sníží na minimum a tak by bylo možno kontrolovat šíření rezistence. V řadě prací bylo skutečně ukázáno, že rezistentní kmeny jsou v nepřítomnosti antibiotika málo schopné konkurovat citlivým kmenům, což ukazuje, že rezistence něco stojí. V nepřítomnosti antibiotika rostou rezistentní kmeny často pomaleji než jejich citliví partneři. Mutační změny, které vedou k rezistenci, většinou porušují některé normální fyziologické procesy v buňce, což může mít pro takovou bakteriální buňku škodlivé důsledky. Při rezistenci kódované na plazmidech musí buňka produkovat další nukleové kyseliny a bílkoviny, a tato syntéza představuje pro buňku energetickou zátěž. Navíc mohou syntetizované produkty narušit buněčnou fyziologii. Odolné bakterie tak mohou být skutečně v prostředí bez antibiotika oproti buňkám citlivým v nevýhodě.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

On Prosinec 8th, 2008 Denis

Rezivějící železné rezervy
Bakterie získávají geny pro odolnost k antibiotikům i od nepříbuzných druhů. „Úspěšný“ gen se mezi mikroby velmi rychle šíří. V posledních letech se objevily bakterie vzdorující i antibiotiku vankomycinu, jenž byl považován za „železnou rezervu“. Lékaři ho ordinovali pacientům teprve tehdy, když všechna ostatní antibiotika selhala. Odkládání léčby vankomycinem bylo do značné míry vynucené, protože lék má silné nežádoucí vedlejší účinky. Kvůli tomu, že byl dlouho „poslední instancí“, nebyli známi mikrobi, kteří by mu odolali.
Poprvé se takový kmen bakterií objevil až v roce 1986. Situace však začala být opravdu vážná o 11 let později. Tehdy lékaři zjistili v ranách některých pacientů bakterii Staphylococcus aureus, odolávající běžným dávkám vankomycinu. Život jim zachránily jen enormně vysoké dávky antibiotika. V roce 2002 byl popsán první kmen Staphylococcus aureus, kterému už vankomycin neublížil ani v „koňských“ dávkách.
Jestli dokážou bakterie vzdorovat vankomycinu, tak už mohou získat rezistenci úplně na cokoli,“ reagoval na hrozivý vývoj harvardský farmakolog Christopher Walsh.Počet nově zaváděných antibiotik pro léčbu bakteriálních infekcí klesá. V roce 2004 dotáhlo 15 největších světových farmaceutických firem do finálních fázích testů celkem 506 léků. Jen šest z nich však spadalo mezi léky k léčbě bakteriálních infekcí a navíc nepředstavovaly zásadní inovaci sortimentu - šlo o odvozeniny (derváty) starších léků. Vývoj léků nediktuje naléhavost spotřeby ale odbyt a zisk. V roce 2004 například končily testy hned čtyř zcela nových léků pro poruchy erekce. Pokud se situace ve farmaceutickém průmyslu zásadně nezmění, budeme se v dohledné době potýkat s vážnými problémy – s obtížně zvládnutelnými epidemiemi infekčních chorob.
Kde však najít recept na tento neduh farmaceutického průmyslu?. Zájem o vývoj nových antibiotik se zvedne jen v případě, se začne opět vyplácet. V USA je připravován vládní seznam léčiv, která je zapotřebí v dohledné budoucnosti vyvinout. Firma, která tuto společenskou objednávku vyslyší a začne vyvíjet léčivo z oficiálního seznamu, získá daňové úlevy.Po změnách volá i stávající postup schvalování nových antibiotik. Nový lék proti bakteriální infekci lze v současné době schválit jen v případě, že svou účinností překoná stávající léky. To je ale dnes prakticky nemožné, protože současná antibiotika mají vynikající účinnost – tedy až do doby, než si bakterie proti nim vyvine rezistenci. Nové léky by se mohly prosadit díky své vyšší účinnosti k rezistentním kmenům bakterií. I to je však problematické, protože není snadné shromáždit dostatek pacientů postižených shodným typem rezistentní bakterie.
„Pro vývoj nových antibiotik je nutné, aby firmy měly jasno, jaká kritéria musí jejich preparát splnit, aby byl povolen pro léčbu pacientů,“ říká Steven Projan, který se zabývá vývojem antibiotik pro americkou společnost Wyeth.
Nezbývá než doufat, že tato opatření povedou i k zásadním inovacím sortimentu antibiotik. Od roku 1962 byl na trh uveden zcela nový typ antibiotik jen dvakrát. Většina těch současných vznikla obměnou starších léků, jež se poprvé objevily už někdy před 50 roky a vznik rezistence proti nim je doslova na spadnutí.
„Až doposud jsme vystačili s tím, že jsme sklízeli plody vývoje, jehož kořeny sahaly daleko do minulosti. Ale v každém sadu jsou ty nejlepší plody na nejvyšších větvích. A my musíme velmi rychle najít žebřík, který nám umožní na ně dosáhnout.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

zdroj je tu:

zdroj je tu: http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005100509

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

zajimavy clanek,

zajimavy clanek, diky! 

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Opakované inf. HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, zhorš. paměti, zhorš. hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, tinitis. Zlepseni po doplnicich.

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

denis, michal, diky! Ida

denis, michal, diky!

Ida ze stanice ZOO. :-) Mykoplazma IgM, CPn IgG +/-. Chřipkové stavy+zimnice, únava, oportunne koky, fascikulace. Vopruz. Vše mírně. Plny CAP plan 12/08

'Jestliže antibiotika pracují, v průběhu doby tyto zvonové kalhoty zmenší v krutosti a trvání.' CAP od 01/09 pro MPn IgM (a dalsi blize nezjistenou verbez).

Dva články na tému

Dva články na tému rezistencie pri dlhodobej antibiotickej liečbe:

Might antibiotic resistance develop in C. pneumoniae? Článok Davida Wheldnona, ktorý vysvetľuje princíp účinkovania trojkombinácie doxycyklín+azitromycín+metronidazol na chlamýdie a vysvetľuje dôvody prečo je napriek dlhej liečbe a pulzovanému metronidazolu nepravdepodobný vznik chlamýdiovej rezistencie.

Charles W. Stratton: Dead Bugs Don’t Mutate: Susceptibility Issues in the Emergence of Bacterial Resistance Článok od doktora Strattona, kriticky hodnotiaci súčasné liečebné postupy antibiotickej liečby, ktoré sú údajne značne náchylné na produkovanie rezistetných bakteriálnych druhov. Pár zaujímavých poznámok z článku:

- pri liečbe by sa mali prednostne používať baktericídne antibiotiká a nie bakteriostatické. Baktericídne antibiotikum baktériu zabije a nedá jej šancu zmutovať. Bakteriostatické atb iba zastaví rast/množenie baktérie a spolieha sa, že ju zlikviduje imunitný systém. To dáva baktériám lepšie možnosti, v prípade prečkania antibiotického obdobia začať mutovať a hľadať odolnú variantu.

- pokiaľ sa musia používať bakteriostatiká, mala by sa dávať nie minimálna inhibičná koncentrácia (MIC) ale pokiaľ je to tolerovateľné, tak sa má použiť vyššia dávka, ktorá účinkuje baktericídne.

- pokiaľ sa užívajú bakteriostatiká, kde sa nedá dosiahnuť baktericídna koncentrácia, mali by sa užívať v kombinácii, aby sa tak znížila pravdepodobnosť prežitia baktérie už rezistentnej na jedno z antibiotík

- spomína riziká antibiotík, ktoré fungujú na báze fragmentovania bakteriálnej DNA. Popisuje tzv. SOS mechanizmus, pomocou ktorého baktérie dokážu takto fragmentovanú DNA znovu opraviť, ale tiež že tento mechanizmus je u antibiotikami "stresovaných" baktérií náchylný na chyby a výrazným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť vzniku rezistenej DNA kombinácie.

atď. Článok nie je venovaný špeciálne problematike chlamýdií, ale je pomerne užitočný na pochopenie vzniku rezistencie u baktérií.

WP od 05/2008.Mycopl.Pn,Cpn, reaktivované EBV,Pseudomonas aeruginosa.CFIDS.Kvôli častým zhoršeniam počas liečby pridané opatrenia proti sekund.porfyrii. Od apríla do júna 2009 dočasne preruš.WP kvôli ATB liečbe Pseudom.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Nevíte někdo, zda je

Nevíte někdo, zda je možné k protokolu (mino, azi) brát nitrofurantoin / ofloxacin - ne dny, ale měsíce? 
A čím a jak to případně podložit u lékaře, že se to smí kombinovat? (Můj OL netušil, napadlo mě jít do lékárny a tam si to nechat potvrdit, jinak vůbec nevím).

 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k