Lidové noviny: Vedeme boj na několika frontách

Dne 25. 11. 2010 vyšel v tištěných Lidových novinách na str. 11 tento článek o chronickém únavovém syndromu:

VEDEME BOJ NA NĚKOLIKA FRONTÁCH

Onemocnět myalgickou encefalomyelitidou (chronickým únavovým syndromem) je doslova Jobova rána. Přestože v tuzemsku postihla už desítky tisíc lidí, stát ani společnost o tom nevědí nebo nechtějí vědět.
Zdravým to nevysvětlíte
Únava je přirozený stav těla po vykonané námaze. Po práci nebo po sportovním výkonu může být i příjemná. Nepřirozená je teprve tehdy, pokud je přítomná nepřetržitě, je velmi hluboká a neodpovídá vynaložené fyzické aktivitě.

http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2010112501

Powered by Drupal - Modified by Danger4k