Dr. Michael Snyderman: Pokus o léčbu CFS a CLL pomocí kombinace HIV léků

Dr. Michael Snyderman, který je pozitivní na retrovirus XMRV, trpí jak ME/CFS, tak chronickou lymfocytickou leukémií (CLL), jež se u pacientů s ME/CFS vyskytuje poměrně často. Vykazuje ji přibližně 5 % pacientů s ME/CFS ve srovnání s 0,02 % celkové populace.

13. října 2010 v 19 hod. vystoupí onkolog Michael SnydermanMD Anderson Cancer Centre (středisko pro léčbu rakoviny) Houston, Texas, se svým nejnovějším příspěvkem týkajícím se jeho „sólového“ pokusu léčit ME/CFS a chronickou lymfocytickou leukémii pomocí HIV léčby. Přednášku naleznete zde. Dr. Snyderman začal pokusně užívat dva druhy léků určených k léčbě HIV, které dle studií založených na testování ve zkumavce vykazovaly účinnost při léčbě XMRV. Ve své přednášce vyvozuje Snyderman následující závěry:

http://www.me-cfs.cz/view.php?cisloclanku=2010102001

Docela by mne zajímalo, co

Docela by mne zajímalo, co by se dělo, pakliže by se těmto pacientům (ale i nám!) začalo podávat nové revoluční antivirotikum, které před nějakou dobou vyvinul Dr. Holý. Zatím je ve fázi testování. Hned tak to do praxe nenaběhne...

Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007 a nyní zase od 12/2008. Nyní ACC 1 - 2x600, D3, pyruvát, 2x300 ARFICIN (rifampicin), 2x300 Dalacin, 3xtýdně 250 Azitromycin

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k