Jimův příběh-Chlamydia Pneumoniae a chronická únava

zdroj: http://www.cpnhelp.org/jim_s_story_chlamydia_pneumoniae_and_chronic_fatigue_fibromyalgia

 

Tunel nemoci

Rád bych na úvod uvedl pár slov, aby se čtenáři dozvěděli, jak velký užitek jsem získal z léčby a to ještě dřív než si přečtou muj „příběh utrpení“. Nyní je srpen 2006. Uplynuly téměr dva roky, kdy se léčím podle protokolu kombinovaných antibiotik (CAP) kvůli Chlamydii Pneumoniae (Cpn). Při nedávné diskuzi zazněla otázka, jestli někomu s CFS pomohla léčba CAP. Tady je má reakce:

Ohromně mě to pomohlo! Když jsem začal s CAP, bylo to po 25 letech onemocnění CFS a dva roky ještě navíc s FMS. Těch mnoho let jsem bojoval a nějakým způsobem též udržoval zdání, že žiji. Potom, po více než dvou letech bolesti, zastřeného myšlení, omezení svých možností a schopností atd., jsem zchátral do té míry, že jsem musel přestat cestovat. Poprvé jsem si dokázal uvědomit, že bych se nakonec mohl stát upoutaným na lůžko.

Trvalo mi to dva roky, ale léčba pomocí CAP se v mém případě dostala z 10% funkčních bodů na 60% funkčních bodů (rád bych řekl 70%, ale jsem pověrčivý, pokud jde něco příliš dobře). Je to stejně tak neuvěřitelné a neslýchané v CFS, jako obnovení životně důležitých funkcí v případě MS. Musím říci, že hlavní změnu jsem udělal někdy na počátku letošního léta (2006). Nyní jsem schopný absolvovat dvoutýdenní Tiny pulzy, bez přerušení práce. Mám mnohem více energie, zlepšila se mi schopnost přemýšlet a mám pozitivní náhled do budoucnosti, který jsem mnoho let neměl. Z rozhovorů s mým lékařem Dr. Powellem a Dr. Strattonem zjišťuji, že bude ještě další dva roky trvat, než se toho zbavím úplně. Jsem moc rád, že to tak je. Moje reakce na CAP se změnily ze zničujících na, v současné době, pouze nepříjemné.

Pustil jsem se do předělávání své kuchyně, do projektu, který jsem si přinejmenším 5 let nebyl schopen ani představit. To znamená, že si zachovávám energii, motivaci a vytrvalost. Je to zázrak! Dejte mi ještě pár dalších měsíců a budu na tom ještě lépe.

 

Měl jsem CFS/FMS/MCS přibližně 20 svízelných a dlouhých let. V mém případě vše začalo únavou, projevy citlivosti na chemikálie, chronickou Candidou a dalšími problémy, které se posléze změnily na poruchy spánku, bolesti hluboko v kostech, chronický zánět prostaty, kruté trvalé bolesti a záněty, snížené schopnosti mozku, intersticiální cystitidu, časté zimnice a tak dále.

Mou citlivost na chemikálie jsem poprvé zaznamenal při bleší deratizaci mého domu pomocí přípravku Dursban v roce 1974. Chemikálie, nyní známá jako EPA, způsobuje neurologické problémy, přecitlivění na chemikálie a jiné chronické problémy. S odstupem času datuji Candidu do období léčby chronického zánětu prostaty pomocí antibiotik v přibližně stejném období. Zpětně uvažuji, jestli zánět prostaty nebyl právě tím zdrojem Cpn, který zapříčinil chronickou únavu a Fibromyalgii.

Během roku 1994 jsem prožíval rostoucí zánětlivé bolesti ve svalech a kloubech, zhoršující se poruchy spánku, a všechny ty další příznaky, které typicky doprovázejí Fibromyalgii. Podstupoval jsem mnoho různých léčebných postupů, podpůrných kurzů a detoxikačních programů během let, co jsem hledal pomoc. Jediné věci, které mě držely nad vodou a vytvářely fyzickou a psychickou podporu, byla energická práce, tai chi, nějaký čas EPD (Enzyme Potentiated Desensitization - enzym, který chrání a snižuje citlivost) a povzbuzující prostředky.

Přes hlubokou únavu jsem dál pokračoval v práci. Napsal jsem několik knížek, měl jsem rodinu a při tom jsem se stále nepřetržitě pohyboval zužujícím se „tunelem nemoci“. Toto je fráze, kterou používám a která nejlépe vystihuje zkušenost s touto nemocí. Jdete tunelem, který znamená život. Jak se zužuje světlo na konci tunelu, tak se uzavírá jedna věc za druhou až na konec to, na co se lze soustředit, je jediný bod světla a to jediné co lze vnímat, je pohyb vpřed. Když světlo zhasne, veškerá naděje je ztracena.

Za ty poslední dva roky se má únava, rozsah bolestí a neschopnost přemýšlet stávaly horší a horší. Kvůli své práci jsem hodně cestoval do zámoří. Na jaře 2004 jsem už byl v tak špatném stavu, že se dále cestovat nedalo. Těžko bych byl po příchodu po stránce tělesné i duševní schopen pracovat. Moje světlo v tunelu se zužovalo. Už jen kvůli tomu, stálo za to snažit se dát se dohromady. A to navzdory neustálým zánětům, bolesti, únavě a těžké překážky ve schopnosti myslet. Problém ale byl, že jsem neměl nic odloženo stranou pro sebe, svou rodinu nebo nějaký majetek. Stěny tunelu se přibližovaly a světlo zhasínalo.

Při dalším zoufalém hledání, jsem v novinách uviděl inzerát na novou Kliniku Fybromyalgie a únavy, zaměřenou všestranně a na principu celistvé medicíny. Tam jsem začal s léčbou v srpnu 2004. Krom jiných věcí které testovali, mi udělali rozsáhlé vyšetření na odhalení skrytých infekcí (virové a bakteriologické). U Cpn (Chlamydia Pneumoniae) vyšly antigenových testů vysoké hodnoty (obou IgG i IgA).

Tamní doktor mě začal léčit v září 2004, tříměsíčním dávkováním tetracyklinu. Během tří dnů jsem prodělal krutou endotoxinovou reakci (někdy označovanou jako „herx“ stav). Poznámka: strašlivé bolesti v každé části mého těla, naprostá zhroucenost únavou, extrémní popudlivost a deprese, nekontrolovatelnost (poslední dva zmíněné byly pravděpodobně porfyrickou reakcí), atd. Tyto reakce pokračovaly po zbytek prvního týdne , pak se snížily na zvládnutelnější míru, na které přetrvávaly. Největší změnou během prvních třech týdnů léčby tetracyklinem bylo, že množství všech mých zánětlivých oblastí nápadně kleslo. Poprvé po několika letech jsem mohl přestat s doposud nepřetržitým užíváním Ibuprophenu. Nicméně celková únava a mozková mlha zůstaly. V tomto čase jsem také začal užívat soubor doplňků - pro štítnou žlázu T3 a posilovače imunity - na základě dalších klinických výsledků krve.

Věrný své povaze, jsem neustále (moje manželka a děti by řekli fanaticky) bádal po tom, co se to se mnou děje. Začal sem prohledávat web, hledajíc informace o Cpn a narazil jsem na léčebný protokol Davida Wheldona. Jeho úvahy a argumentace mě připadaly smysluplné. Díky tomu jsem pochopil, proč jsem se ani přes léčbu tetracyklinem necítil lépe, a také si uvědomil obtížnost zbavení se této infekce.Začal jsem postupovat podle Wheldonova protokolu s pomocí lékaře na CFS, který byl naštěstí velice ochotný mi předepisovat Doxycyclin, Zithromax a Flagyl. To bylo v prosinci 2004.

Přejít na Doxycyclin nebyl žádný problém. Přidání Zithromaxu u mě způsobilo další kolo „herxů“ . Bylo zjevné, že Zithromax zabil více bakterií Cpn a zdálo se, že zasáhl hlouběji do některých tkání, zvláště svalů a pojivových tkáňí v horní části zad, oblasti kříže, krku a trapéz. Wheldon a Stratton si oba povšimli, že navzdory tomu, že se na tyto antibiotika pohlíželo spíše jako na bakteriostatické (blokující bakteriální replikaci), ve vzájemné kombinaci mohou mít určitou schopnost bakterii přímo zabít.

Flagyl (pozn:v ČR Entizol) jsem se odvážil přidat až po polovině ledna 2005 a to jen jednu dávku 500 mg. Po této jediné dávce, jsem poprvé po mnoha letech cítil trochu úlevu od hluboké únavy. Jako kdyby náklad, který jsem musel táhnout byl trošku odlehčen. Byl jsem tak nadšený tímto náznakem zlepšení, že jsem si zbrkle naplánoval rychlý postup, který mě samozřejmě dostal do potíží. Dělat něco hodnotného znamená to hodnotné přehnat, že? Když je něco dobré, pak více toho je ještě lepší, že?Tak jsem si to prostě říkal.

Zpočátku jsem byl schopen snést pouze jednu 500mg dávku Flagylu. S druhou dávkou mi bylo velmi špatně od žaludku a pořád jsem zvracel. O několik dní později jsem ale cítil zlepšení. Potom ale, i přes pokračující kombinaci doxy/zith jsem znovu rychle sklouznul k obvyklému zastření mysli a bolesti těla. Takže jsem se rozhodl po dobu pár týdnů brát 1 dávku Flagylu jednou týdně. Pak na 2 dávky (jednu za den) jednou týdně. Potom na 2 dávky po třech dnech. Pravděpodobně už tušíte, jak to asi dopadlo.

Zatímco z počátku to chvíli vypadalo, že se díky tomu cítím lépe , staly se dvě věci. Jednak se zdálo, že se stávám více senzitivním na Flagyl samotný a také mi začalo být velmi špatně od žaludku, dokonce už po první dávce. Říkal jsem si, že se zřejmě jedná o otravu léky nebo nežádoucí reakci. Ale při čtení expertních komentářů od Dr. A. jsem zjistil, že to dost dobře mohla být reakce na vzrůstající množství zabitých bakterií cryptické formy.

Za další, jak David Wheldon poznamenal, reakce na dávky Flagylu mohou přetrvávat i několik dní, dokonce týdnů. Pravděpodobně proto, že imunitní systém (lymfocyty, monocyty a makrofágy) se očisťuje od Cpn a začíná zase dělat svou práci. V tomto případě přichází „herx“ stav, od vlastního imunitního systému, který zabíjí bakterie Cpn a výsledkem je obvykle endotoxinová reakce. Existuje důkaz, že povlaky bakterií, které obsahují endotoxiny, přetrvávají po dobu až čtyř týdnů v nakažených tkáních.A to dokonce i tehdy, když už jsou bakterie zabité. To znamená, že po sobě zanechávají zanícení (viz. článek v sekci odborných článků).

Konečně jsem přišel k rozumu. Dělal jsem příliš mnoho a příliš rychle. Něčeho takového si lze všimnout u někoho, kdo se cítil dlouhou dobu špatně a začíná mu být lépe, nebo dokonce cítí naději:Zkrátka, když trochu něčeho je dobré, pak více toho musí být lepší. Takže jsem udělal dvě věci. Požádal jsem svého doktora, abych mohl přejít na Tinidazole, o kterém David Wheldon říká, že je některými pacienty snášen lépe než Flagyl a postupoval jsem podle Davidova pravidla „jeden pulz každé tři týdny“, abych svému tělu dal čas vzpamatovat se z efektu. S Tini jsem byl schopný postupně se dostat na plnou dávku (500 mg třikrát denně) po dobu celých pěti dnů pulzu.

Nicméně, musím se přiznat, že můj zápal za rychlým uzdravením neochladl (četli jste článek „Nenasyta po trestu“?). Po rozhovoru s dalším Cpn pacientem, který postupoval podle aktuálního Vanderbiltského protokolu, jsem se rozhodl přidat Amoxicillin a to kvůli jeho údajnému účinku na Elementární tělíska (EB) životní fáze Cpn. Po nedávných zkušenostech, kdy jsem se během a po užívání Tinidazole cítil lépe, se mi nyní po přidání Amoxicillinu vrátily bolesti a záněty. Mohl bych se nyní domnívat, že jsem se tak trochu vrátil do svého původního stavu. Znovu se mi navrátily prudké bolesti v kloubu kotníku, v oblasti kříže a trapéz (všechno to byly místa, která mě dříve běžně bolela, ale kde se bolest uklidnila při prvních měsících užívání Tetracyclinu a pozdějším užíváním doxy/zith). Navíc, to co se mi do teď nezlepšilo, se teď stalo ještě horší. Mozková mlha a únava.

Že by to byla dobrá zpráva? Domnívám se, že teď vím, kde v mém těle přebývají ložiska bakterií: v mém kloubu a svalových tkáních. Dávky Amoxicillinu jsem zvyšoval jen pozvolna a dneska snesu jednu dávku za den (500 mg). S přidáním druhé dávky nespěchám. Poslední dobou to dokonce vypadá, že se má bolest zmírňuje a že mám více energie. Přiznávám,že nejsem vhodný propagátor na léčbu CFS pomocí Cpn protokolu. Přinejmenším jsem vzorem toho, jak to nedělat. Momentálně nejsem tak nedočkavý, abych v brzké době přidával Rifamacin. Ne, dokud si nebudu jistý, že bakteriální zátěž mého organismu se snížila.

Zdá se, že za tu dlouhou dobu, co mám CFS, se u mně v různých tkáních nahromadilo enormní množství Cpn a to ve všech životních stádiích. Pokud bych měl napadenou centrální nervovou soustavu, pravděpodobně bych nyní byl už mrtvý. Tím, že se ložiska bakterií usadily ve svalech, pojivových tkáních, kloubech a oblasti kříže, mi umožňovalo do organismu ještě něco vkládat a mohl jsem tak fungovat. Nejsem si jistý, jestli je to zpráva dobrá nebo špatná, dokud to všechno nemám za sebou. Ale jak doktor A. řekl ve svém vystoupení: „všeobecně říkám toto – čím déle se člověk cítí špatně a čím hůře mu je, tím problematičtější bude jeho léčba“.

Aktuální protokol:

 • 100 mg Doxycyclin 2x denně
 • 500 mg Zithromax každý druhý den
 • 500 mg Amoxicillin 1x denně
 • 500 mg Tinidazole 3x denně, každé čtyři týdny

Doplňky:

 • Nárazově vitamin C v prášku (alergenní výzkumná skupina) během dávek Tinidazole při endotoxickém stavu, ale nezdá se být příliš efektivní při “odumíracích reakcích“ vyvolaných Amoxicillinem.
 • 400 mg Co Q10 gel – 1 dávka denně
 • 1 dávka rybího tuku (720 mg) 3x denně
 • 1 dávka 1 000 jednotek Cholcalciferolu 2x denně
 • 1 000 mg B12 2x – 3 x denně (nebo podobný methylcobolamin)
 • 2 dávky NK Stim (list olivy, extrakt modřínu a prášek aloe) 2x denně
 • 4 – 6 dávek multivitaminů denně
 • 1 000 mg večerního prvosenkového oleje 2x denně
 • 1 dávka Quercetinu s Bromelainem 3x denně – toto se bere proti podráždění močového ústrojí, ale na druhou stranu také působí antichlamydiálně
 • 1 dávka Pregnenelone s DHEA 1x denně – hodnoty, které mám podle krevních testů nízké. Zdá se, že DHEA se spotřebovává při endotoxinové detoxifikaci.

Jiné léky:

 • 60 mg Cymbalta (kvůli bolestem a náladě)
 • Ambien a Klonopin na spaní
 • Ibuprophen podle potřeby na bolest při zanícení
 • Adderall proti zastřenému myšlení. Nedávno jsem zkoušel Provigal, na který jsem předtím reagoval slabě, ale teď se zdá být užitečný, protože mě udržuje v čilém stavu i bez povzbuzování Adderallem. Myslím, že lepší účinek Provigalu souvisí se snižující se úrovní endotoxinových bakterií. Takže je tu jistý rozdíl!

Aktuální stav?

Od 15.9.2005 postupuji podle protokolu. Co se zlepšilo? Chtěl bych říci že celkově je moje zlepšení postupné, pomalé a ustálené, včetně horších a lepších stavů. Moji blízcí přátelé si všímají a poznamenávají (i přes období, kdy je mi hůř) ZŘETELNÉ ZLEPŠENÍ mezi tím, jak jsem na tom byl před rokem a jak jsem na tom dnes.

Podrobněji:

 • Bolest a zanícení: výrazné zlepšení (kromě období, kdy přidávám nová antibiotika a během užívání Tinidazole)
 • Neustálá nachlazení a infekce: zdá se, že nebývám nachlazen častěji než „normální“ lidi a to i přes práci, kde mám pravidelný kontakt s lidmi.
 • Únava: zlepšuje se pouze mírně
 • Mozková mlha: jen krátkodobé zlepšení, obvykle během užívání Tinidazole
 • Poruchy spánku: žádné zlepšení
 • Pohybová tolerance: zlepšení dokud jsem nepřidal Amoxicillin. Teď je to horší, dokud nepřejde bouřlivá reakce.
 • Intersticiální cysticida: zlepšení během pulzů Tinidazole, v přestávkách mezi pulzy horší, ale celkově lepší než původně
 • hladiny NK buněk (bílé krvinky): nyní na normálním stavu!
 • hladiny IG (imunoglobulinů) – stále pod normálem ( s tímto mám jít zanedlouho na vyšetření k imunologovi)
 • Cholesterol: výrazné zlepšení. Hodnoty LDL poklesly, poměr je zpátky v oblasti nízkého rizika. Toto připisuji rybím olejům v kombinaci se zmenšenými nároky endotoxinů na cholesterol při detoxifikaci (viz. článek v sekci výzkumů).

Jak to vypadá s mým Tunelem nemoci teď? Zdi se oddalují, znovu před sebou vidím světlo a svět za tunelem je občas i téměř hmatatelný. Jsem připraven cestovat do zámoří – poprvé za poslední rok. A to bude velká zkouška toho, jak moc jsem se uzdravil.

Budu vás informovat.

 

 

Submitted by Jim K on Sun, 2005-10-16 13:36.

Nové věci ohledně mého protokolu:

Nyní už asi týden užívám 2x denně amoxi. Různě stará ložiska infekcí vzplanula a pak se uklidnila spolu s tím jak jsou likvidována EB a léčbou zasahovány různé tkáně: oblast kříže, beder, trapéz, levé zápěstí jako by bylo postiženo artritidou, bolest v rukou, také v levém koleni, kotníku a pravém koleni. Je zajímavé sledovat (teď už to tak hrozně nebolí), jak se postupně objevují různá místa, na která jsem si za ta léta stěžoval, nebo která mě bolela. Dnes je to třetí den, co užívám Tinidazole – můj devátý pulz, ale pouze poslední tři byly na plných pět dní. Dostavila se bolest, pocit, že mám chřipku, natekly mi kolena, ale vše mnohem méně než kdy před tím. Mohu také lépe přemýšlet, i když mě oči pálí jako blázen.

Stále jsem moc opatrný na to, abych přidal Rifamcin, jsem ale vděčný, že jsem přidal amoxi, který mi pomocí projevů CFS/FMS pomohl pochopit, že velkou příčinou mé chronické bolesti a neschopnosti přemýšlet byla ložiska EB v mých tkáních.

Submitted by lifeontheice on Sun, 2005-10-16 22:55.

Jime, nepřekvapuje mě, že se neženeš do léčby Rifamcinem. Také se toho děsím. Teď informace mimo téma - zjistila jsem, že pomocí Amoxicillinu lze překonat hematolikvorovou bariéru při dávce 6 mg denně. Někteří lidé vyhladili Borrelii burgdorferi tímto způsobem.

Submitted by kitkat2 on Sat, 2005-10-22 19:33.

Ahoj, zajímá mě to pálení očí... ? Je to endotoxická reakce na ATB léčbu? Právě jsem skončila léčbu s azith., kvůli infekci dutin (sinus infection) a pořád ještě mě pálí oči.

Submitted by Jim K on Sat, 2005-10-22 20:22.

Pálení očí je rozhodně endotoxinová/cytokinová reakce. Vždy s antibiotoky se to zhoršuje. Zdá se, že zmírnění je vlivem snižující se populace EB a celkové bakteriální zátěže a zhoršení přichází, pokud přidám další lék z protokolu, nebo začnu s dávkami Tinidazole. Založím fórum jen pro debatu o reakcích na abx, abysme moli různé reakce rozlišit.

Submitted by MnMs on Sat, 2005-10-22 03:32.

Jime, děkuji Vám, že jste se s námi podělil o boj za Vaše zdraví. Měl jsem pocit, jako bych to psal já sám. Vím o mnoha dalších, kteří museli bojovat se stejnými projevy svého těla. Sám jsem bojoval 13 let. Byl jsem u spousty lékařů, co měli hromadu různých názorů. Nic z toho nepomohlo odhalit jasnou příčinu mých potíží. Celou tu dobu jsem si vážně myslel, že jde o duševní poruchu. Byl jsem sice schopen pracovat, po krátkou dobu, když se lékaři domnívali, že mám Parkinsona a nasadili mi léčbu, která ale měla vážné vedlejší účinky. To způsobovalo zhoršení symptomů. Současně jsem také navštívil doktorku na klinice pro Fibro a únavu. Právě tam mi poskytli informace o těchto webových stránkách. Zde jsem našel velké množství informací, které mi pomohly vše pochopit. I když něčemu nerozumím hned na poprvé, přečtu si ještě jiný článek a díky němu pochopím ten předchozí. Děkuji Vám, děkuji Vám, děkuji Vám za veškerý čas, který jste do tohoto vložili. Mojí nadějí zůstává, že se postupně zotavujete a bojujete ve stejné válce jako my všichni.

Jon.

Submitted by Jim K on Sat, 2005-10-22 07:28.

Jsem velmi vděčný Jone, že můžu být nápomocný. Váš ohlas mi pomáhá, cítit se méně osaměle. Společně tvoříme skupinu lidí, kteří se podporují a k tomu přispívá každý další ohlas. Všichni bychom měli usilovat o změnu ve smýšlení lékařů.

Submitted by MnMs on Sat, 2005-10-22 09:12.

Změna pohledu v lékařských profesích je možná, ale s největší pravděpodobností je těžší, než zbavit se Cpn. Ne, nejsem pesimista, věřím, že můžeme změnit názor některých lékařů, kteří budou ochotni zkoušet i jiné věci a pomoci nám. Je pro mně docela obtížné, strávit všechny tyto informace – což je pro mně ještě mnohem větší výzva. Pracuji na tom, ačkoliv jsem velmi skeptický, že se někdy dostanu z této nemoci. Přinejmenším poznání, co se se mnou děje - podle pozitivních a negativních výsledků být schopen říct, kde je můj problém – to je víc, než čeho jsem byl schopen dosnáhnout za posledních 13 let.

 

Aktualizace 6.2.2006:

Zařadil jsem tento příspěvek do svého příběhu a myslím, že to bude dobré doplnění mého povídání. Přidám také ještě více podrobností o aktuálním protokolu.

V emailu, který jsem dostal od jednoho našeho nového člena, jsem dostal otázku jestli se můj stav zlepšil za dobu, co jsem se léčil podle protokolu. To je oázka na místě a při porovnávání pokroku ze dne na den často není zřejmá ani mně, jelikož stále mám symptomy a tempo zlepšování je jen velmi mírné..

Jak bylo řečeno odborníky kdesi na těchto stránkách – čím déle jste měli Cpn, čím více systémů bylo zasaženo, čím větší množství bakterií jste měli atd., tím delší a obtížnější léčba bude. Má diagnóza v CFS stanovovala chronický stav – podtrhuji C v FS.

Takže, chtěl bych se podělit s tím, jak to hodnotím soudě podle prožité zkušenosti. Ano, PROTOKOL MI OPRAVDU POMOHL. Měl jsem tuto vážnou nemoc (bez diagnózy) po dobu dvaceti let. Počáteční bakteriální zátěž v mých tkáních, se kterou jsem se začínal léčit, byla velmi vysoká a měl jsem proto postupovat velmi pozvolna. Jak můžete číst v mém příběhu neoplýval jsem trpělivostí. Dávky léků jsem chtěl brát příliš rychle, proto jsem také více trpěl atd. Čím déle nemoc existuje, tím náročněji se léčí a tím více bouřlivých reakcí to znamená. Zrovna tak to bylo u mě. A křivka zlepšení stoupá v takových případech jen velmi pozvolna.

Jak se můj stav zlepšuje, mám jednu novou věc, o kterou se s vámi rád podělím. Cestuji a vyučuji na seminářích v zámoří. Počínaje jarem 2004 jsem už toho nebyl schopen. Na rok jsem přestal s cestováním a na podzim roku 2004 jsem se začal léčit.

Poprvé jsem znovu vycestoval do Evropy v září 2005 a přišel jsem na to, že i přesto, že se brzo unavím a těžko si zvykám na časový posun, tak přesto mohu přiměřeně fungovat.Ale stále to šlo ztuha a znamenalo pro mně velké úsilí. Teď, když mám za sebou další cestu do Evropy v lednu 2006, vidím zřetelný rozdíl v zlepšení. Rychleji se zotavuji z cestovní únavy, snadněji a se dokážu přizpůsobit změně času. Moje schopnosti – co se týká vyučování, se při druhém vycestování významně zlepšily.Nepřičítám to zotavování doma. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma cestami byla o tři měsíce delší léčba.

Samozřejmě, všechny moje potíže se během léčby zlepšovaly. Zvlášť zřetelné to bylo po prvních několika pulzech plnými dávkami Tinidazole (trvalo mi čtyři měsíce, než jsem byl schopen tolerovat antibiotika a alespoň 4 minipulzy.). Stratton uvedl, že jde o jedno až tříletou léčbu, v závislosti na reakcích každého jednotlivce. Vzhledem k pomalému postupu mojí léčby, očekávám spíše tu delší dobu.

Nedávno jsem pod dohledem Dr. Powella přidal ještě INH a tak očekávám, že se některé věci budou zlepšovat trochu rychleji, když užívám další prostředky na hubení bakterií. To se teprve uvidí. Není důvod pochybovat, že tato léčba mi nejen zachránila život, ale také mě zpět do života vrátila. To všechno prozatím, toužím ale získat mnohem víc. Tak uvidíme!

Váš neskromný Jim.

Protokol 6.2.2006:

 • 100 mg Doxycycline 2x denně
 • 500 mg Zithromaxu každý druhý den
 • 600 mg NAC 2x denně
 • 500 mg Tinidazole 2x denně, každé dva týdny
 • 150 mg INH (postupně na 300 mg)

Doplňky:

 • Injekce B12 2x až 3x do týdne
 • Injekce Mg 2 mg 3x týdně
 • Nárazově vitamin C v prášku (alergenní výzkumná skupina) během dávek Tinidazole při endotoxickém stavu, ale nezdá se být příliš efektivní při “odumíracích reakcích“ vyvolaných Amoxicillinem.
 • 400 mg Co Q10 gel – jedna dávka denně
 • 1 dávka rybího tuku (72 mg) 3x denně
 • 1 dávka 1 000 jednotek Cholcalciferolu 1x – 2x týdně, v závislosti na hladině v krvi
 • 5 000 mg B12 2x – 3x denně
 • 2 dávky NK Stim (list olivy, extrakt modřínu a prášek aloe) 2 x denně
 • 4 – 6 dávek multivitaminů denně
 • 1 000 mg Evening Primrose Oil (pupalka?) 2x denně
 • 500 mg Niaspanu (postupně 1 000 mg) s 800 jednotkami vitamínu E
 • 200 mcg selenia
 • 400 mg chelátového magnézia 2x denně
 • 1 dávka Quercetinu s Bromelainem 3x denně – toto se bere proti podráždění močového ústrojí, ale na druhou stranu také působí antichlamydiálně
 • 1 dávka Pregnenelonu s DHEA 2x týdně – hodnoty, které mám podle krevních testů nízké. Zdá se, že DHEA se spotřebovává při endotoxinové detoxifikaci.

Byliny proti endotoxinům:

 • Česnek
 • Ashagawanda
 • Ženšen
 • Týdenní kůra škornicí – 2 dávky každé 2 až 3 dny

Další léky:

 • 30 – 60 mg Cymbalty (na bolest a náladu)
 • Ambien a Klonopin na spaní
 • Ibuprophen podle potřeby na bolest a záněty
 • Addrenall proti zastřenému myšlení. Nedávno jsem zkoušel Provigal, na který jsem předtím reagoval pouze slabě, ale teď se zdá být užitečný, protože mě udržuje v čilém stavu i bez povzbuzování Addrenallem. Myslím, že lepší účinek Provigalu souvisí se snižující se úrovní endotoxinových bakterií. Takže je tu jistý rozdíl!

 

(převzato z cpnhelp.org, vřelé díky za překlad Li)

 

Powered by Drupal - Modified by Danger4k