Príbeh Sarah - pozoruhodné vyliečenie z progresívnej sklerózy multiplex pomocou Wheldonovho protokolu

[komentár mmichal: toto je príbeh Sarah Longlands, manželky anglického mikrobiológa Davida Wheldona, ktorá bola diagnostifikovaná s progresívnou sklerózou v pokročilom štádiu, ktoré bolo podľa oficiálnej medicíny už neliečiteľné. Podstúpila liečbu empirickým antibiotickým protokolom, ktorý zostavil jej manžel podľa výskumov doktora Strattona a kolektívu Vanderbiltskej univerzity s neuveriteľným úspešným výsledkom].

 

zdroj: http://www.davidwheldon.co.uk/updates.html

1st September 2003

Teraz, práve mesiac po začiatku liečby, Sarah sa cíti lepšie. Ako sa dalo očakávať, posledné ťažkosti sa vyliečili ako prvé. Jej reč nie je viac skomolená, ale je jasná. Dokáže stáť bez pomoci. Poznávacie defekty su zväčša preč. Už viac nezažila L´hermitte fenomén. Pravdaže, ešte treba prejsť dlhú cestu, ale toto je začiatok.Často sa vraví, že SM je remitujúca choroba, ale ak začne fáza zhoršovania, všeobecne sa predpokladá, že je nezvratná: celkové zlepšenie je vzácne.

25th October 2003

Chôdza je trochu viac neorganizovaná. Zotavenie nie je len otázkou jednoduchého návratu funkcií. Náprava je na bunkovej úrovni, a nie je centrálne riadená. Ako sa náprava uskutočňuje, je nespočetné množstvo zvláštnych pocitov-Sarah vraví, že sú dosť nepopísateľné- ktoré, pokiaľ sa nestanú organizované, v skutočnosti bránia funkcii. Funkcie sa musia znovu naučiť. Poznamenáva, že je ľahšie chodiť na meravých nohách, ako na nohách, kde neobjednaná citlivosť sa vracia. K tomuto sú pridružené motorické súčasti – šklbanie prstov a minimálne nedobrovoľné pohyby končatín- ale tieto sú nepatrné. Sarah si všimla že tieto udalosti predchádzajú veľkému zlepšeniu funkcií. Zotavovanie sa deje po krokoch, ako funkcie sa znovu učia.

15th November 2003

Velikánske zlepšenie v chôdzi; 1 km s pomocou palice, a oddych. Práve po troch mesiacoch doxycyklínu a roxitromycinu, a po 12 injekciach vitaminu B12, a doplnkoch, Sarah sa cíti dosť silná na to, aby začala krátky pulz /5 dní/ metronidazolu, 400 mg tri krát denne. V tejto liečbe je toto hlavné antibiotikum na zabíjanie baktérie. Očakáva sa reakcia na uvoľňovanie splodín baktérie, a určite sa objaví. Začala asi na tretí deň, prejavila sa nestabilitou, ťažkosťami v rozmýšľaní, pocitmi nereality: pokračovalo to počas troch dní po dobratí metronidazolu, potom postupne ustupovali bez presného ukončenia. Prochlorperazine, 10mg orálne, bol veľmi účinný na uvoľnenie symptómov tejto reakcie. Vysoký prísun tekutiny, udržiavanie hladiny cukru v krvi pitím veľa glukózy rozpustenej vo vode alebo ovocnom džúse a živočíšne uhlie v noci, toto všetko pomáhalo. Ak sa berie živočíšne uhlie, je lepšie ho užiť s vodou na prázdny žalúdok, s odstupom od jedla a liekov a vitamínov. Ignorujte inštrukcie výrobcu, ktoré doporučujú užiť po jedle. 6-8 260 mg kapsúl sa zdá byť optimálne. Je to neškodné.

Na rozdiel od prvej reakcie /na začiatku doxycyklínu/, nedošlo k žiadnej prechodnej strate neurologických funkcií, naproti tomu, zlepšovanie pokračovalo počas piatich dní liečby metronidazolom.

28th November 2003

Prvý krát po skoro 18 mesiacoch bola Sarah schopná ísť na bicykli hoci vravela, že nie je pripravená sa bicyklovať pravidelne kvôli riziku pádu. Pády sú skutočným rizikom u hocikoho s SM.

Bol začatý druhý pulz metronidazolu, spätne, bol začatý príliš skoro. Reakcia z prvého pulzu ešte úplne neodznela, a reakcia z druhého sa preto kumulovala a bola veľmi silná. Druhý pulz bol len tri dni. Reakcia bola sprevádzaná nepokojom, slabým meravením chodidiel a svrbením v rukách a chodidlách. Za štyri dni toto prestalo.

Pri maľovaní si Sarah všimla, že dokáže dlhšie používať pravú ruku, a nutné prestávky sú kratšie. Jej práca naberá istotu.

3rd January 2004

Toxické reakcie pokračujú, prichádzajú a odchádzajú nepravidelne, myslím si, že druhý pulz metronidazolu nejakým spôsobom odhalil medzibunkové zložky tejto baktérie k imunitnému systému. V jej moči bola zistená veľmi vysoká hladina porphobilinogenu, a bolo to kým bola na antiporfyrínovej diéte /vysoký prísun tekutín, vysoko karbohydrátová diéta, vyhýbanie sa červenému mäsu a alkoholu, živočíšne uhlie dva krát denne/, toto je dôkaz, že reakcia má spoň niekoľko prvkov sekundárnej porfýrie. Táto toxická reakcia je nepríjemná, ale nie netolerovateľná. Ukazuje, že baktérie sú ničené. Prejavuje sa ako slabá meravosť v chodidlách, svrbenie chodidiel a rúk a nestabilitou opísanou ako „ byť na palube lodi“. Videl som rovnaké toxické reakcie u iných /nie SM pacientov/ keď ťažká chronická infekcia Chl.pneumonie bola liečená kombináciou antibiotík. Nepríjemná reakcia potvrdzuje infekciu.

Na pozadí symptómov tejto reakcie, pokračuje zlepšovanie CNS. Znaky spasticity a klónusu, typycké pre SM, skoro zmizli. Abnormálne plantar reflexy /dôkaz poškodenia dlhej dráhy centrálneho nervu/ sú teraz skoro normálne na ľavej nohe a menej intenzívne na pravej.

Sarah je schopná používať pravú ruku s väčšou silou a dlhšie. Dokáže udržať ťažšie predmety. Jej rukopis sa zlepšil.

28th February 2004

Druhá MRI mozgu, 26 týždňov po prvej, ukázal veľké zlepšenie. V bielej hmote mozgu nebolo nájdené žiadne nové poškodenie a väčšina lézií z prvého záznamu bola menšia, stratila svoje rozlišovacie hranice a bola menšej denzity/ vďaka rôznym denzitám dvoch filmov/. Väčšie / a pravdepodobne neskoršie/ lézie smerom k periférii bielej hmoty boli hlavne zmenšené. Nenastalo veľa zmien v skupine malých periventricular lézií, tieto boli pravdepodobne prvé lézie, ktoré boli hrozivé, v týchto by sa nemalo očakávať veľa zmien.

Radiológ, ktorý skúmal obidva skeny ihneď ako sa urobil druhý, bol milo prekvapený.

Inak, porfyrické reakcie pokračujú. Vidím ich teraz u mnohých pacientov, tieto symptómy typicky prichádzajú a odchádzajú počas dňa. Sú charakteristické symetrickou ale neúplnou meravosťou a svrbením v končatinách, miernou slabosťou rúk a chodidiel, vestibular disturbance /závrat pri pohybe hlavou, ale nie keď sa hlava drží bez pohybu/ a nával zvuku v ušiach časo so zložkou nízkej frekvencie. Hoci znejú alarmujúco, nie sú skutočne nepríjemné. Meravosť je skôr zdanlivá ako skutočná, citlivosť dotyku je sotva oslabená. Je dôležité zdôrazniť, že tieto symptómy reprezentujú necentrálnu neuropatiu, a preto nemajú nič spoločné s SM. Toto môžu zažiť tiež pacienti s non-CNS aktívnou trvalou infekciou s Chl pneumonia dokonca pred začatím liečby, a majú tendenciu sa zhoršiť počas liečby choroby a zabíjania baktérií. Často sú tieto reakcie sprevádzané symptómami podobnými chrípke.

13th June 2004

Sarah pokračuje v uzdravovaní. Stisk a zručnosť jej pravej ruky – ktorej slabosť bola prvá v tejto chorobe –sú teraz skoro normálne.

Porfyrické reakcie pokračujú a sú skôr otravné ako problematické.

10th September 2004

Sarah je teraz na liečbe 13 mesiacov. Počas tohto obdobia nebolo žiadnej škodlivej udalosti CNS. Tretí MRI sken/snímok, urobený na žiadosť rádiológa, neukázal žiadne nové lézie, staré lézie pokračujú v zmršťovaní. Niektoré veľké lézie celkom zmizli. Rádiológ povedal, že toto nikdy nevidel predtým u SM a chce prediskutovť snímky s odborníkmi neuroradiológmi.

Pokrok sa deje na oboch motorických a senzorických stranách. Stisk ruky je rovnaký na oboch stranách, citlivosť je normálna v oboch chodidlách.

Sarah má stále minoritnú periférnu neuropatiu, ktorá zdá sa že sa objavuje keď je liečená trvalá infekcia s Chl pneumonia, a ktorá je čiastočne kvôli haem-prekurzorom, ktoré sú systematicky oslobodzované následnou programovanou smrťou hostiteľských buniek. /Chl pneumonia bráni programovanej smrti hostiteľskej bunky počas chronickej choroby, a keď je zabitá dochádza k masívnej reštrukcii „ domácnosti“ hostiteľských tkanív./ Toto má denné pravidlo, zhoršuje sa počas dňa ale mizne počas noci. Toto je vždy vidieť pri liečbe pacientov pri serologicky potvrdenej Chl pneumonia infekcii, jej intenzita sa zdá byť proporcionálna k pôvodnému bakteriálnemu množstvu. Dá sa to tiež vidieť u pacientov s veľmi rozsiahlou infekciou pred začatím liečby.

Obidve, chronická intrabunková infekcia a sústavné uvolňovnie bakteriálneho odpadu počas a po antibiotickej liečbe, môžu zapríčiniť „cytokínové pohromy“/Cytokíny sú medzibunkové molekuly, podávajúce správy, ktoré pracujú v komplexnej kaskáde. Zvýšená cytokínová aktivita sa môže prejaviť ako začínajúca chrípka /mimochodom, symptómy chrípky majú svoj pôvod v cytokínovej turbulencii./.

Chronická vnútrobunková infekcia môže zapríčiniť nerovnováhu v bunkových a humoralnych zložkách imunitného systému, vyzdvihujúc posledné /možné uvoľnením bakteriálnych proteínov/ ktoré potom potláča predchádzajúce. Toto vedie nielen k neschopnosti imunitného systému rozpoznať/odstrániť infekciu, ale tiež k neadekvátnej reakcii na ostatné cudzie proteíny. Tento istý proces môže zapríčiniť alergiu. Liečba tejto infekcie sa zdá že vyrovná túto nerovnováhu. Toto sa zdá, že sa stalo so Sarah. Počas mnohých rokov, uštipnutie hmyzom zapríčinilo, že sa cítila veľmi zle, uštipnutie komárom zapríčinilo obrovský tekutinou naplnený pľuzgier /4 cm a viac v priemere/ a zapríčinilo, že sa cítila zle počas niekoľkých dní, dokonca týždňov. Ako začala liečba, uštipnutie hmyzom prestalo byť problémom.

18th December 2004

Pred dvoma mesiacmi Sarah prestala s kontinuálnymi antibiotikami. Zlepšovanie pokračovalo aj po ukončení. Rozhodli sme sa dať prerušovanú udržiavaciu terapiu 14 dní doxycyklínu 200mg denne a roxithromycín 300mg denne /Ak je roxitromycín nedostupný, môže byť podaný azitromycín. Rifampicin je nie vhodný na prerušovanú liečbu/, Metronidazol 400 mg tri krát denne je podávaný počas posledných piatich dní. Táto udržiavacia schéma má byť opakovaná v dvojmesačných intervaloch.

Inak, Sarah stále pozoruje benefity – jej jemná kontrola prstov a celková zručnosť pozoruhodne vzrástla. Delikátne, zložité úlohy /ako založenie náušníc so šróbkou/ sú teraz ľahké. Tiež jej vzrástla výdrž v opakujúcich sa úlohách, ako je rukopis. Dokáže prejsť 2km.

Zhrňujúc jej pokrok, treba povedať, že dokázaná spontánna celková remisia je veľmi nezvyčajná pri SM keď progresívna fáza choroby začala počas viac ako jedného roku. [Kremenchutzky M., et al. 1999 Brain Oct;122 (Pt 10):1941-50.]

31st March 2005

Prerušovaná terapia pokračuje dobre. Sarah práve teraz maľuje akvarel, kým ja píšem. Zotavovanie pokračuje, zvlášť čo sa týka jemnej kontroly a zručnosti, tiež výdrže.


Sarah Longlands, Tulip. 2005 Watercolour 74cm by 54cm

Série MRI skenov boli prezrené odborníkom neuroradiológom, ktorý vraví, že nikdy nevidel také rozplynutie všetkých novších lézií u zistenej progresívnej SM.

Je zaujímavé poznamenať, že nikdy nebol problém s oparom / Candidiasis/. Toto môže byť, pretože antibitiká uvolňujú C pneumonia z buniek imunitného systému, dovolujúc im pracovať viac efektívne. / Candidiasis je dosť bežná pri tých, ktorí majú Chronic Fatigue Syndrome, ktoré môže súvisieť s chronickou C pneumoniou v niektorých prípadoch, paradoxne to má tendenciu uvoľniť sa spontánne s antibiotickou liečbou./

8th April 2005

Reakčný čas Sarah na vizuálne podnety /dominantná ruka/, ktorý sme merali pred niekoľkými dňami, je teraz v normálnom rozsahu pri 245 milisekúnd, a zlepšuje sa s opakovaním./Pre porovnanie, normálny reakčný čas dospelých je 200-250 ms, vzrastá s vekom, tínedžeri, ktorí hrajú počítačové hry, si môžu vytvoriť veľmi rýchly reakčný čas./

Reakčný čas na vizuálne podnety je často veľmi zvýšený pri SM, hlavne keď je spojená s únavou a „mentálnou hmlou“, a je často medzi 1500-2000 ms. Je charakteristické, že dokonca vzrastá s opakovaním, zahrňujúc proces únavy a pravdepodobne abnormálne cortical funkcie / a toto nemôže byť počítané so samotnou demyelinizáciou./

7th June 2005

Tento týždeň moja manželka vyriešla šachovú úluhu v London Times nedeľníku oveľa rýchlejšie ako ja. /Počas najhoršej časti jej choroby nemohla si spomenúť na mená a súvislosti.

(Čierny na ťahu)

Riešenie je na tejto adrese

7th August 2005

Sú to práve dve roky, ako Sarah začala s antibiotikami; počas tohto obdobia došlo k obrovskému zlepšeniu. Zhrnutie týchto dvoch rokov je emocionálne ťažké, prvé zlepšenia sa diali po krokoch a boli dosť nepravidelné. Čo sa týka chôdze, v skutočnosti to bolo ťažšie, ako sa citlivosť vracala. Posledné zlepšenia –ktoré sa stále dejú – sú viac podružné a dejú sa postupne. Počas týchto dvoch rokov, Sarah nezažila žiadny nový CNS deficit. Pri jej najhoršom stave Sarah išla dole s rozsahom neschopnosti veľmi rapídne /EDSS/, padajúc z úrovne 6 smerom k úrovni 8. Teraz sa vrátila k úrovni 2 tejto škály.

Je známe o tejto baktérii, že zapríčiňuje chronickú trvalú infekciu v tele, je tiež známe, že brzdí fungovaniu buniek. Predpokladám, že veľa zlepšení prichádza z redukovaného oxidačného medzibunkového poškodenia a nejakého stupňa zotavenia z mitochondriálneho stresu: toto je hlavný dôvod brať rôzne doplnky antioxidanty.

27th August 2005

Štvrtý MRI sken mozgu bol relatívne nezmenený oproti tretiemu, ktorý bol pred rokom. Nie sú tam žiadne nové lézie odkedy začali antibiotiká, a došlo k zmenšeniu veľa predtým existujúcich lézií.

23rd October 2005

Niet veľa čo povedať, ale všetko je pozitívne. Možno najlepšia vec je úplný návrat nežného výrazu tváre Sarah. Únava už je preč, okrem prirodzenej únavy, ktorá je po celodennej práci.Sarah má teraz výdrž maľovať celý deň, niečo, čo by nebolo vôbec možné pred niekoľkými mesiacmi, benefity sa zdajú ustálené. Je tiež lepšia výdrž pri chôdzi.

Sarah pracuje na niečom, čo chcela urobiť už dlho, štyri štúdie akvarelu divých kvetín, ktoré rástli pod naším predným plotom. Tu je jeden z nich /v origináli/


Tieto štyri štúdie sú na jej webstránke
http://www.avenues-of-sight.com

9th January 2006

Znovu výdrž a vytrvalosť vzrástli. Sarah plánuje veľké obrazy a začala s dvoma veľkými plátnami. Toto vyžaduje zodpovedajúcu silu v rukách, ako ktokoľvek, kto toto robí vám povie.

Toto je fotka odfotená počas prestávky, ukazujúc umelkyňu ako stojí na jednej nohe. Toto by bolo nemožné pred antibiotikami./fotka je v originái textu/

18th March 2006

Všetko pokračuje dobre, s veľa pridruženými zlepšeniami.

Už teraz budem menej často robiť poznámky, nakoľko Sarah už získala veľa z jej starých schopností.

Update, 13th August 2006

Sú to práve tri roky, ako Sarah začala liečbu, v tom čase rapídne pokračujúca sekundána progresívna SM bola nielen zastavená, ale bola zatlačená späť. Toto je veľmi vzácne v histórii tejto choroby, keď progresia je viac ako 1 rok. Pridružené zlepšenia pokračujú. Je to klinické pravidlo, že dokonca ak jediná udalosť sa objaví, ako náhodné poškodenie alebo atak, signifikantné zlepšenie je nepravdepodobné v deficitoch, ktoré sú počas šiestich mesiacov alebo dlhšie. Fakt, že Sarah sa stále po troch rokoch zlepšuje vo všetkom, je pravdepodobne vďaka doplnkom, ktoré sú zamerané na redukciu oxidačného poškodenia, podporu obnovy nervov s methylkobalomínom, mitochondriálnej podpore a znižovaniu zápalu. Niekto by mohol považovať nastúpené zlepšovanie vďaka nájdeniu alternatívnych dráh, ale toto nemôže byť pre stále zlepšovanie v Babinski odozve v pravom chodidle. V čase začatia antibiotík, niekto sa len dotkol veľkého palca, aby vyvolal násilnú vonkajšiu reakciu, toto sa neustále zlepšuje, a hoci plantar reakcia je stále mierna, palce lietajú mierne, všetky stopy klonusu sú preč. Toto isté dlhotrvajúce zlepšovanie sa dá vidieť v pravej ruke Sarah, ktorá bola slabá počas jedného roku a paralyzovaná počas šesť mesiacov. Sila sa vracala postupne, ale je to len v posledných pár mesiacoch, čo si Sarah všimla, že znovu získala svoju bývalú dominanciu vo vykonávaní reflexných činností.

24th March 2007

Pridružené zlepšenia pokračujú. Posledné je zmiznutie motorickej slabosti v pravej ruke; toto bolo evidentné poklesom sily počas stisku prstov, stisk nedokázal byť udržaný. Žiadna slabosť nie je teraz zrejmá./Motorická slabosť je bežná v progresívnej SM a v prirodzenej histórii tejto choroby, zotavenie je zriedkavé./

15th January 2008

Znovu pridružené zlepšenia sú viditeľné. V r. 2003 Sarah mala slabo nekoordinovaný pohľad. Tento znak, ktorý je veľmi bežný v SM, ukazuje poruchu v pohybe očí, laterálne krížiaci pohľad, jedna očná guľa sleduje druhú a trvá to chvíľu, kým sa vyrovná. Teraz je to nezrejmé u Sarah, zvlášť ak ste o prezencii tohto nevedeli predtým.

Zlepšovanie nie je obmedzené na CNS. Chronická infekcia s Chl pneumonia je známa, že paralyzuje mäkké tkanivové bunky a stimuluje ich delenie. Toto môže zapríčiniť – nepravdepodobne ako to znie – rast mäkkého tkaniva a tukovej hmoty v strednom veku. Zistil som, že počas rokov nasledujúcich po zodpovedajúcej liečbe chronickej infekcie s Chl.pneumonia, váha, body mass index a vzhľad sa môžu znormalizovať. Sarah podstupuje toto telesné „premodelovanie“. Nakoniec vyzerá mladšie.

Saražin příběh byl zveřejněn, ku pomoci ostatním, na její žádost.

(Ďakujeme za preklad evite)

Ďalšie užitočné

Ďalšie užitočné odkazy:

Wheldonov protokol

Pôvodná verzia Strattonovho protokolu a Aktualizácia Strattonovho protokolu z februára 2006

Článok o vyliečení Sarah v časopise Hospital Doctor - Ignoring the Evidence

 

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

On Květen 29th, 2009 Jan

Jinak ale platí to, že v případě paní Sarah se jednalo o jeden z prvních pokusů, na jehož pozadí a zkušeností vznikl teprve dodatečně propracovanější WP 

Co se týče azitromycinu a roxitromycinu jejich užití je bráno jako alternativní nejen kvůli svým vlastnostem, ale hlavně kvůli dostupnosti a ceně v různých zemích. Ale to je už  popsáno v onom WP  tuším. Rifampicin stejně jako isoniazid není v protokolu zejména z důvodu nedostupnosti vzhledem k tomu, že oba léky bývají rezervovány pro léčení např. TBC a málokterý lékař je ochoten je na chlamydie předepsat. 

Amoxicilin byl součástí původního protokolu. Protože ale bylo zjištěna dodatečně  výhodnost jeho nahražení běžně dostupným potravním doplňkem acetylcysteinem s jeho ochrannými vlastnostmi na játra, byl vypuštěn čistě z praktických důvodů.

Osobně jsem amoxicilin použil také, když se mi ho podařilo získat. Ale nejde ho brát vkuse celých 3 až 5 let.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Sarah's story has been made

Sarah's story has been made public, to assist others, at her request.

Saražin příběh byl zveřejněn, ku pomoci ostatním, na její žádost.

Aby překlad byl kompletní.

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... květen 2009 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Evito, uzasna prace!

Evito, uzasna prace! Dekujeme za preklad, to tu moc chybelo. Nutno dodat, ze Sarah je uz dva roky uspene kompletne bez antibiotik. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Blogy Sarah zrerejňované

Blogy Sarah zrerejňované na webe thisisms.com v rokoch 2004-2005, t.j. v časoch ešte pred vznikom webu cpnhelp.org

Blogy Sarah na cpnhelp.org od roku 2005-2008

Osobné stránky Sarah Longlands, okrem iného v nich veľmi optimisticky popisuje svoj stav viac než rok po ukončení ATB liečby v lete 2007.

 

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Posted Srpen 28th, 2009

http://www.cpnhelp.org/two_updates_very_close_su

Dnes Sarah pridala na stranku cpnhelp svoj prispevok o jej dalsom zlepsovani. Pise, ze je prave 6 rokov, ako zacala liecbu a dva roky ako ju ukoncila. Po ukonceni nebola este uplne zdrava, ale stale u nej dochadza k zlepsovaniu zdravotneho stavu. Poslednu dobu sa u nej zlepsila potreba casteho chodenia na WC - v noci zo 4-5 krat na jeden krat, a cez den dokaze ovladat upne chodenie na WC. Co po ukonceni liecby este nedokazala. Tiez sa jej zlepsila sila v rukach, dokaze ich drzat spazene aj 15 min. S cim ma este problem je, nastupit a zosadnut z bicykla, bez rizika padu, a s kolisanim motorickej sily pocas dna.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Hm....bol to obdivuhodny

Hm....bol to obdivuhodny boj....skutočne jedinečný,Sarah mala skutočne veľké šťastie v nešťastí ,že má takého milujúceho a odhodlaného manžela ktorý bojoval o jej život azdravie s ňou a nebol to ochotný vzdať ani po takej dlhej dobe ked prichádzali prechodné zhoršenia a ťažkosti.....pravdaže jeho úsilie bolo korunované úspechom,ako úsilie každého človeka zameraného na cieľ.....a ten bol v tomto prípade skutočne veľkolepý a síse zdravie a život milovanej osoby.....

My ostatný ,myslím že môžeme byť v´dačný že sa našiel človek ktorý našiel alternatívu riešenia problémov ,ktoré môže spôsobiť Cpn.....Sám som v tomto svinstve namočený a tiež som rozhodnutý sa stým pobiť.....čo sa ale nedá povedať o našej lekárskej verejnosti(samozrejme česť vínimkám).....veď čo to dá ktorému koľvek lekárovi preštudovať si nejaké nové materiály a skúsiť zahodiť vlastnú ješitnosť.......možno by sa predišlo mnohým chorobám vyvolaných Cpn a odbúrali by sa obrovské náklady na ich liečenie.....asi by do tohoto mali zasiahnuť poisťovne ,veď je to ich záujem......ale predovšetkým je to záujem verejného zdravia a prosperity.....nezľahčovaním tohoto problému by sme boli všetci vysoko ziskový(teraz som nemyslel peniaze.......nechce to nič,len odkopnúť egoizmus a prejaviť skutočný záujem o zdravie pacienta a nie len o jeho poistenie....

Ľudia postihnutý týmto svinstvom by radi aj zaplatili za kompletnú liečbu,len im treba dať šancu....a to je veľa krát to,čoho sa u nás nedostáva.....pravdou je to,že som prečítal na tomto aj na iných fórach kopec príspevkov,ale ako vidím aj u vás ostatných je najväčším problémom je ľudská nevšímavosť a arogancia.......veľmi neopodstatnená arogancia,ľudí ktorí by mali pomáhať ale z nejakých dôvodov nechcú....veď je to smiešne aby sme si tu sami zháňali antibiotiká a kontrolovali si liečbu.....ktorá,aspoň u niektorých viditeľne a preukázateľne pomáha...na to sú určený lekári.....ale bohužiaľ je ich ako šafránu....:o(

Film na ABC TV o cpn, MS,

Film na ABC TV o cpn, MS, plus rozhovor s Davidom Wheldonom

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/3572695.htm#comments
a preklad rozhovoru: http://chlamydie.info/node/8601

WP 05/2008-03/2009,pauza,pokrač.od 06/2009. Mycopl.Pn,Cpn,reaktivované EBV.CFIDS. Liečba: NAC,doxy,roxiazi,entizoltini,vit.D občasné dávkovanie, plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Zlepšenia počas liečby

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

No ty spamy jsou občas k

No ty spamy jsou občas k něčemu dobré. Z hlubin propadlišť dějin vytahují zajímavé věci. Tak si počtěte.

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k