Vitamín D a jeho nedostatek u Arabek

Don't know if this is been

Don't know if this is been posted here before:

 

Severe Proximal Myopathy with Remarkable Recovery after Vitamin Di Treatment

Yousef A. Al-Said A1, Hiyam S. Al-Rached A1, Hussien A. Al-Qahtani A2, Mohammed M. S. Jan A1 A3

A1 Department of Neurosciences, King Faisal Specialist Hospital & Research Center
A2 Department of Internal Medicine, King Abdulaziz Medical City
A3 Department of Pediatrics, King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi Arabia

Abstract:

Background: Osteomalacia is an uncommon cause of muscle weakness. Our objectives were to describe features of myopathy associated with Vitamin D deficiency and examine the contributing factors leading to osteomalacic myopathy in our region. Methods: Patients identified retrospectively for the six year period ending in December 2006 with the diagnosis of osteomalacia and/or Vitamin D deficiency associated proximal muscle weakness were included. They were followed in three major centers in western Saudi Arabia. Clinical, biochemical, radiological, and electrophysiological findings were collected before and after Vitamin D treatment by chart review. Results: Forty seven female patients aged 13-46 years (mean 23.5, SD 4.5) were included. All were veiled and covered heavily when outside the house for social and cultural reasons. Only eight (17%) had adequate varied diet with daily milk ingestion. All patients presented with progressive proximal muscle weakness lasting 6-24 months (mean 14) prior to our evaluation. The weakness was severe in six (13%) patients leading to wheel chair bound states. Associated musculoskeletal pain involving the back, hips, or lower limbs was common (66%). Osteomalcia was the referral diagnosis in only 11 patients and the remaining 36 (77%) patients were misdiagnosed. All patients had metabolic and radiological profiles suggestive of osteomalacia. Remarkable recovery was documented in all patients following oral cholecalciferol and calcium supplementation. Conclusions: Vitamin D deficiency is an important treatable cause of osteomalacic myopathy in Saudi Arabia. The diagnosis is frequently delayed or missed. Screening for Vitamin D deficiency in patients with acquired myopathy is needed to identify this treatable disorder.

Jednalo se o svalové onemocnění, myopatii, u žen vycházejících mimo domov ze společenských a kulturních důvodů úplně zahalených. Léčba vitamínem D.

Pokud někdo přeloží celé, bude vítáno.

 

 

Souvislosti: Osteomalacia

Souvislosti: Osteomalacia je méně časté příčiny svalové slabosti. Naším cílem bylo popsat rysy myopatie spojené s nedostatkem vitamínu D, a posoudí, faktorů, které přispívají k osteomalacic myopatie v našem regionu. Metody: Pacienti označeny dodatečně na šest období, které skončilo v prosinci 2006 s diagnózou osteomalacia a / nebo vitamin D deficience spojené proximální svalová slabost byly zahrnuty. Byli následovat v tří velkých center v západní Saúdská Arábie. Klinické, biochemické, radiologické a elektrofyziologické nálezy byly shromážděny před a po ošetření Vitamín D podle schématu recenzi.

Výsledky: Čtyřicet sedm ženských pacientů ve věku 13-46 let (průměr 23,5, SD 4.5) byly zahrnuty. Všechny byly zahalené a přikryla silně mimo dům pro sociální a kulturní důvody. Pouze osm (17%) měly odpovídající pestrá strava s denní požití mléka. Všichni pacienti setkáte s progresivním proximální svalová slabost trvající 6-24 měsíců (průměr 14) před naším hodnocením. Slabina byla těžká šest (13%) pacientů, což vede k kolo židle vázány státy. Spojené s účastí muskuloskeletární bolesti zad, kyčlí, nebo dolních končetin je časté (66%). Osteomalcia bylo postoupení diagnózu pouze 11 pacientů a zbývajících 36 (77%) pacientů bylo misdiagnosed. Všichni pacienti měli metabolické a radiační profily sugestivní z osteomalacia. Pozoruhodné oživení byl zdokumentován ve všech pacientů po perorálním cholekalciferolu a doplnění vápníku.
Závěr: Vitamin D deficience je důležitým léčitelné příčiny osteomalacic myopatie v Saúdské Arábii. Diagnóza je často zpožděné nebo zmeškané. Screening deficitu vitaminu D u pacientů s získané myopatie je potřebné k identifikaci této léčitelné onemocnění. Jednalo se o svalové onemocnění, myopatii, u žen mimo domov vycházejících ze společenských jeden kulturních důvodů úplne zahalených. Léčba vitamínem D.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k