Potvrzení Cpn u demyelinační choroby

Abstract:

Inflammatory demyelinating diseases are a common cause of neurologic disability in young adults, and usually the cause is unknown. We describe a case of acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) associated with Chlamydia pneumoniae infection. An 18-year-old previously healthy women, with a one-week history of coryzal illness (upper respiratory illness), was admitted because of progressive headache, dizziness, and a left-sided hemiparesis. MR imaging of the brain and brainstem showed typical signs of ADEM. The diagnosis was established by PCR Chlamydia pneumoniae DNA positivity in a tracheal swab and by increasing titres of Chlamydia IgM antibody. The patient was treated with doxycycline and steroids and recovered completely. Apart from therapeutic implications, this case may contribute to our understanding of demyelinating diseases of the central nervous system.

Chlamydia pneumoniae-associated ADEM.

 

Vloženo z <http://www.cpnhelp.org/confirmation_cpn_demyelin>

 

 

Shrnutí

Zánětlivé a  ztrátu myelinu   způsobující  onemocnění (demyelinační choroby) jsou  častou příčinou invalidity u  mladších  dospělých, aniž by byla známa příčina.  Zde popisujeme  případ akutní  rozseté  encefalomyelitidy (zánětu mozku a míchy - ADEM - Acute Disseminated Encephalomyelitis) přidružené k nákaze Chlamydia pneumoniae. 18letá dosud zdravá žena  s týden trvající  potížemi způsobenými zánětem nosní sliznice (onemocnění horních cest dýchacích) byla hospitalizována kvůli zhoršujícím se bolestem hlavy, závratím a levostrannému   částečnému ochrnutí  (hemiparéza).  Zobrazení  mozku a mozkového kmene  magnetickou rezonancí  (MRI) ukázalo typické příznaky   akutní rozseté  encefalomyelitidy.  Diagnóza byla prokázána   metodou PCR , pozitivní DNA Chlamydia pneumoniae ve stěru průdušnice  astoupajícímtitrem  protilátek IgM proti chlamydiím. Pacientka byla léčena doxycyklinem a  steroidy a  byla vyléčena. Kromě léčebných důsledků může tento případ přispět k našemu porozumění  demyelinačních chorob ústřední nervové soustavy.

Tak jane- to právě jsem

Tak jane- to právě jsem potřebovala k přednášce na semináře a kongresy.. Leč - argumenty budou protistrany-  že už zřejmě předtím  nebyla 100% fit a měla náběh a  infekce  to jen popostrčila a  není příčinou...  co s tím??? - mi to je jasné, žiji svůj přůběh taky v tomto čase a prostředí..ale není to jasné tomu, kdo je zdráv...Totˇúskalí těch našich potíží, nemožnosti se domluvit..

No budiž, ale kdyby to jen

No budiž, ale kdyby to jen ta infekce popostrčila, pak by nějaký tetracyklin už byl na prd, ne? Nebo by se jen zastavilo zhoršování, vznešeně progrese choroby, leč ono došlo ke zlepšení, ba tvrdí k vyléčení! Nebo snad by někdo chtěl tvrdit, že tetracyklin doplnil a nahradil už ten chybějící myelin, že tetracyklin podporuje bujení Schwannových buněk, resp. oligodendrocytů? Nebo snad že by ten tetracyklin uklidnil rozlobené a zblblé vlastní lymfocyty či neutrofily, případně monocyty a astrofyty a vysvětlil jim, že nemají požírat své vlastní buňky? Ale v tom případě by byl vyřešen problém autoimunitních chorob! Tetracyklin by to vyřešil...nebo, že by se ta demyelinační choroba sama jen tak od sebe zastavila? Pak by ten tetracyklin byl zbytečný....

Já vím, ono to je těžké někoho přesvědčovat, kdo to umí jako básničku někde ze školy, aniž by ho tam naučili přemýšlet a rozlišovat co bylo a co nebylo první  a následně. Je to jako chtít po nich co tu bylo první, slepice nebo vejce? Když zabiji slepici, vejce se nedočkám, když rozšlápnu vejce, slepice se nedočkám a pak je marné řešit co bylo dříve, vycházím-li z takové "vědecké práce", kde by se podobnou metodou někdo snažil řešit tento problém, co bylo dříve, slepice či vejce, tím že bych zabil slepici nebo rozšláp vejce a kohouta dal do karbanátků! A to nemluvím o tom, že aby z vejce byla slepice, musí být nejdříve kuře, a aby bylo kuře, musí být kohout, a aby byl kohout, musí být nejdříve slepice, pak vejce, ale nejdříve musí ta slepice potkat kohouta, ne ale kapouna, a že ani to ještě neznamená, že bude vejce, respektive že z toho vejce nevzejde jen pukavec, neboť není vejce jako vejce, i když se kohout snaží sebevíc, občas je to vejce čisté a z toho je jen pak záprtek, ale nikdy ne kuře, a že vůbec k tomu, aby bylo vejce, když už je slepice i kohout, že je třeba spousta a spousta věcí okolo, aby bylo vejce, oplozené vejce, vývoje schopné vejce, kuře, atd. atd. ....A bohužel mnoho prací k chlamydiím je na úrovni toho, co jsem tu napsal!

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... srpen 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k