Vedlejší účinky ATB - falešný nádor

V jeden moment jsem si myslel (a pořád si to trochu stále myslím), že toto je zdrojem mých problémů s očima a divnou bolestí hlavy - jakoby nafouklá, viz můj blog. Takže jsem něco přeložil, možná by vás to někoho mohlo zajímat.

WP od 10/2007, Chlamydophila pneumoniae + mykoplasmata, příznaky klasické


ZDROJ: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1125522

Bmj.com

BMJ. 22. Března 2003; 326(7390): 613-614Doi:10.1136/bmj.326.7390.613.Copyright © 2003, BMJ Publishing Group Ltd

Ne až tak nezhoubný nádor

Okolnosti, které je třeba rozpoznat dříve, než se u pacienta objeví viditelné příznaky

Kathleen B Digre, profesorka neurologie a oftalmologie

University of Utah, Departments of Neurology and Ophthalmology, Salt Lake City, Utah 84132 USA (Email: Kathleen.digre@hsc.utah.edu)

To že doxycycline, běžné antibiotikum používané k léčbě malarie, akné a dalších infekcí, může způsobovat zvýšený nitrolební tlak, není žádná nová věc [1]. Jiná tetracyklinová antibiotika jako minocycline a tetracyklin již zapříčinily intrakraniální hypertenze (pozn. překl.: zvýšený nitrolební tlak s příznaky nádoru, aniž by nějaký nádor byl přítomen = Idiopathic intracranial hypertension (IIH), intracranial hypertension (BIH), pseudotumor cerebri (PTC)).

Nezhoubná intrakraniální hypertenze je skupina příznaků a symptomů zvýšeného nitrolebního tlaku aniž by na výsledcích z magnetické resonance (MRI) nebo koherentní tomografie (CT) byla přítomna léze, která by toto mohla mít na svědomí [2]. Porucha je diskutabilní počínaje svým pojmenováním a konče předpokládanou patofyziologií (pozn. překl.: nauka o biologických a fyzických příznacích nemocí, které jsou ve vztahu s fyziologickými poruchami), ale měla by být brána v úvahu, pokud si kdokoliv, kdo užívá doxycycline, začne stěžovat na nové bolesti hlavy.

První kontroverze obepínající tuto poruchu je její jméno – benigní intrakraniální hypertenze. Více jak 100 let byla známa jako pseudotumour cerebri (pozn. překl.: falešný nádor) nebo benigní intrakraniální hypertenze [3]. Corbett a Thomposon pod vedením Buchheita zažádaly o nahrazení „benigní“ za „idiopatický“ [4] k oddělení idiopatické (pozn. překl.: vzniklý z neznámé příčiny) formy zvýšeného nitrolebního tlaku od symptomatických forem a aby byl rozptýlen názor, že tato forma je naprosto nezhoubná.

Jak tedy vlastně nazývat tento syndrom je daleko ustanovení. Nicméně v současnosti diagnostikujeme primární a idiopatickou formu u jedinců, u kterých není po pečlivém prozkoumání a testování k nalezení žádná příčina. Druhotné formy intrakraniální hypertenze (dále jen IH) by měly být charakterizovány jako IH v důsledku cévních trombóz nebo IH způsobená léčbou – jako třeba doxycyclinem.

Další kontroverze se týká toho, co je příčinou IH. Jedna skupina předpokládá, že všechny formy IH, idiopatická a druhotné, jsou způsobeny cévní okluzí (pozn. překl.: venous occlusion = ucpání cév) nebo cévní hypertenzí (pozn. překl.: = vysoký krevní tlak) [5]. Avšak druhá skupina lékařů ukázala, že změny v cévních dutinách, zahrnující cevní hypertenzi, mohou být druhotné k samotné IH. King předvedl, že pokud tlak mozkomíšního moku je snížen, cévní hypertenze zmizí [6].

Jak přesně doxycycline způsobuje IH není známo. Nicméně studie se jen hemží zaznamenanými případy zvýšeného nitrolebního tlaku spojeného s léky zahrnující tetracykline [7], minocycline [8] a doxycycline [9]. Uvažovaný mechanismus jakým „cyklíny“ (tetracycline, doxycycline, minocycline) způsobují IH zahrnuje ovlivnění na energii závislých vstřebávacích mechanismů tím, že zasahují do cyclic adenosine monophosphate at the arachnoid granulations (pozn. překl.: netroufl jsem si přeložit)[8]. I přestože neexistuje žádná zřejmá genetická spojitost se zvýšeným nitrolebním tlakem, genetická predispozice byla zvažována, když se tato porucha objevila u dvouvaječných dvojčat. Obě dvě brala tetracycline proti akné. Jedna měl symptomy papiloedému (pozn. překl.: nateklý oční disk (papila) způsobený zvýšením nitrolebního tlaku), bolesti hlavy a IH, zatímco u druhé byl objeven papiloedém bez příznaků ve chvíli, kdy u prvního z dvojčat byla stanovena diagnóza [10]. Většina toho, co víme o benigní IH se týká idiopatické formy. Běžněji, něž bylo dříve uznáváno, IH nastává v 10-20 případech ze 100 000 obézních žen. To znamená, že idiopatická intrakraniální hypertenze je mezi obézními ženami tak běžná, jako roztroušená skleróza. Tato porucha postihuje ženy (7:1), u nich se objevují symptomy IH (bolest hlavy, dvojité vidění, zvuky v hlavě) a příznaky IH (papiloedém, ochrnutí sixth cranial nerve). 90% pacientů jsou obézní [3].

Na rozdíl od toho, IH vyvolaná tetracyklinovými antibiotiky (včetně doxycyclinu) nastává u obou pohlaví, téměř v jakémkoliv věku a bez doprovodné obezity. Příznaky jsou ovšem zcela totožné. Jak rychle od počátku užívání doxycyclinu se u člověka vyvine IH není známo. Avšak v největším zprávě o IH vyvolané minocyklinem, někteří jedinci užívali lék až jeden rok, něž se objevili příznaky, zatímco jiní je měli během dvou týdnů [8]. Někteří namítají, že není možné, aby tetracykliny způsobovaly IH, jelikož tak mnoho jedinců je takto léčeno každý rok, aniž by se u nich IH objevila. Přesto jednotlivé případy byly zaznamenány. Zastavení podávání léku vedlo k vymizení příznaků IH a jejich opětovné užívaní, vedlo k návratu IH.

Nesejde na tom, zda je tato porucha idiopatická či druhotná. Je známa jako cokoliv jen ne nezhoubná. Corbett a kolektiv shledali, že idiopatická intrakraniální hypertenze často přetrvává až 41let od počáteční diagnózy a kolem 25% pacientů má vážnou ztrátu zraku [12].

Pacienti s druhotnou formou IH, jako ti užívající doxycycline, také nejsou imunní ke ztrátě zraku. Z 12ti pacientů s minocyclinem vyvolanou IH, 25% mělo značnou ztrátu zraku [8]. Z toho důvodu pacienti, kteří si stěžují na bolesti hlavy po užívání doxycycline, by měly být vyšetřeni opatrně, mělo by se zahrnout vyšetření zrakové ostrosti a důkladné vyšetření zorného pole. Vyšetření očního pozadí při zvětšených papilách za účelem zjištění papiloedému je žádoucí.

Léčba primární a druhotné formy IH je stejná – snížení nitrolebního tlaku. I když nebyly provedeny žádné klinické studie (randomised controlled trials) k určení nejvhodnější léčby nejvíce praktiků doporučuje acetazolamine a snížení váhy při léčbě primární IH. V případě druhotné formy, náprava základních mechanismů, jako například, cévní trombózy nebo zastavení původní léčby je indikováno. Pokud ztráta zraku postupuje i přes vhodnou léčebnou terapii (obvykle acetazolamide, methazolamide, or furosemide (frusemide)) je doporučováno zvážit optic nerve sheath fenestration (pozn. překl.: do lůžka optického nervu se udělají štěrbiny tak aby mohla oční tekutina odtékat) nebo lumbar peritoneal shunt (pozn. překl: netuším co to je, ale zahrnuje to vrtání do míchy a odvod mozkomíšního moku) aby bylo zabráněno další ztrátě zraku [3]. Rizikové faktory pro ztrátu zraku zahrnují prodlevu v diagnostikování v důsledku špatné diagnózy, nevhodná léčba a odklad léčby [3]. Pokud je zvýšený nitrolební tlak v důsledku braní doxycycline objeven brzy jsou vyhlídky celkově dobré (dříve něž byl zrak vážně napaden).

Přes značnou kontroverzi, se IH v důsledku užívání doxycycline objevuje. Praktičtí doktoři předepisující tetracyklinová antibiotika by si toho měli být vědomi syndromu zvýšeného nitrolebního tlaku a dávat pozor zejména na oční pozadí kvůli papiloedémům. Mělo by být doporučeno otestování zraku zahrnující vyšetření zorného pole a užívání léku by mělo být zastaveno a měla by být zahájena léčba ke snížení nitrolebního tlaku.

REFERENCES

1.

Lochhead J, Elston SK. Doxycycline induced intracranial hypertension. BMJ. 2003;326:641–642. [PubMed]

2.

Friedman DI, Jacobson DM. Diagnostic criteria for idiopathic intracranial hypertension. Neurology. 2002;59:1492–1495. [PubMed]

3.

Digre KB, Corbett JJ. Idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri): a reappraisal. The Neurologist. 2001;7:2–67.

4.

Corbett JJ, Thompson HS. The rational management of idiopathic intracranial hypertension. Arch Neurol. 1989;46:1049–1051. [PubMed]

5.

Karahalios DG, Rekate HL, Khayata MH, Apostolides PJ. Elevated intracranial venous pressure as a universal mechanism in pseudotumor cerebri of varying etiologies. Neurology. 1996;46:198–202. [PubMed]

6.

King JO, Mitchell PJ, Thomson KR, Tress BM. Manometry combined with cervical puncture in idiopathic intracranial hypertension. Neurology. 2002;58:26–30. [PubMed]

7.

Walters BN, Gubbay SS. Tetracycline and benign intracranial hypertension: report of five cases. BMJ. 1981;282:19–20. [PubMed]

8.

Chiu AM, Chuenkongkaew WL, Cornblath WT, Trobe JD, Digre KB, Dotan SA, Musson KH, Eggenberger ER. Minocycline treatment and pseudotumor cerebri syndrome. Am J Ophthalmol. 1998;126:116–121. [PubMed]

9.

Granholm L. [Papilloedema in treatment with doxycycline] Lakartidningen. 1976;73:3447. . (In Swedish.). [PubMed]

10.

Gardner K, Cox T, Digre KB. Idiopathic intracranial hypertension associated with tetracycline use in fraternal twins: case reports and review. Neurology. 1995;45:6–10. [PubMed]

11.

Monaco F, Agnetti V, Mutani R. Benign intracranial hypertension after minocycline therapy. Eur Neurol. 1978;17:48–49. [PubMed]

12.

Corbett JJ, Savino PsJ, Thompson HS, Kansu T, Schatz NJ, Orr LS, et al. Visual loss in pseudotumor cerebri. Follow-up of 57 patients from five to 41 years and a profile of 14 patients with permanent severe visual loss. Arch Neurol. 1982;39:461–474. [PubMed]

 

Pseudotumor mozku- při

Pseudotumor mozku- při braní ATB, je téměř nesmysl- myslím, že v ČR ještě nikdy nebyl tento případ zveřejněn, jako vedlejší účinek se to uvádí, ale léakři na toto asi ani nemyslí-

to spíše hrozí při náhlém vysazení kortikoidů-

a já mám spíše opačný problém, ač pseudotumor nemám, stále mě na něho léčí.

A léčí se to diluranem- ten je u nás běžně dostupný.

".. Nicméně

"..

Nicméně v
současnosti diagnostikujeme primární a idiopatickou formu u jedinců, u
kterých není po pečlivém prozkoumání a testování k nalezení žádná
příčina..."

Infekce do toho asi nepocitaji ze...viz kocarek?

Ale tak ja mam taky ty problemy co popisuje ceties, ale ty uz byly pred ATB, tak tezko rict, ale urcite lidi co maji takove potize, by si meli zajit pro jistotu na to ocni vysetreni.

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


Infekce se do toho

Infekce se do toho nepočítají, ale i v české literatuře se uvadí, že může pseudotumor vzniknout po prodělané encefalitidě, meningitidě- infekce můžou zpomalovat průtok krve mozkovými tepnami a cévami

Ale jako prvotní dg. u mě při edemu optiku to nebylo- to potřebovali nějakou diagnozu a při nenalezení nádoru, krvácení, a podobných záležitosti- mi nějakou diagnozu potřebovali přiklepnout a tak mi dali před rokem pseudotumor , aniž bych měla typické příznaky,

hlava me nebolí,  střebavatelnost mozkomíšního moku je výborná a jediné co mám je hraniční tlak mozkomíšního moku. což má každý 4 zdravý člověk.

Ale pseudotumor se nerozvíjí měsíce, ale dny a spíše hodiny- když má někdo problém ydlouhodobě není to způsobeno intrakraniální hypertenzi.

Ten článek jsem

Ten článek jsem překládal, protože se mi po 6ti měsících intenzivního WP objevily stavy, které jsem neznal. Řezavou bolest očí a bolest za nima tu popisuje každý druhý, ale tu nafouklou hlavu tu nezmiňuje nikdo (spousta uvádí bolesti hlavy, ale tohle je opravdu jiné než bolest) a ani na cpnhelp jsem až na jeden případ nenalezl nic podobného. Navíc se to objevilo náhle a po půl roce! To, že se při braní ATB pseudotumor může přihodit je pravda. Jednak to ta studie velice korektně uvádí, včetně odkazů na další studie a navíc  vím minimálně o jednom případu (to je tak když máte matku ve zdravotnictví). Nicméně tohle není můj případ (a jsem za to rád) - na očním pozadí mi nic nenašli, neuroložka to potvrdila. Ale když už jsem si to přečetl, tak jsem to i přeložil, protože CAP není bez rizika, tak ať víme do čeho jdeme.

Doplnění od kocarek1:

optic nerve sheath- je dekomprese optiku- uvolnění papily zrkového nervu

lumbar peritoneas shunt- lumbální zkrat-trvalé odvádění mozkomíšniho moku do peritonea- břicha

 

WP od 10/2007, Chlamydophila pneumoniae + mykoplasmata, příznaky klasické

WP od 10/2007, Chlamydophila pneumoniae + mykoplasmata, příznaky klasické

Pocit nafouklé hlavy jsem

Pocit nafouklé hlavy jsem měla, takový pocit, jako že se mi mozek nevejde do hlavy a divný tlak v hlavě, závratě, motolice. Připisuju to azithromycinu, protože to zmizelo jakmile jsem vyměnila azi za roxi. Teď už to nemám.  

(na WP od 10/2007, CFS, EBV, zl. stafylokok, chlamydie pneu, alergie, onychomykóza, bolesti kloubů a svalů, únava) 

WP 10/07-2014 CFS, EBV, CMV, CPN alergie, onychomykoz žil nedost., bolest kloubůsvalů, 3/12 autoimun ŠŽ Eutyrox, otitidy 6-9/16 Ciplox Cefixim, 9/16 WP roxi,doxy,enti,isoprinosin, neuroinf VZV, enterokok strept. B +12/16 amoxi, neuroborela 3/17 mino azi

Já takové pocity měla už

Já takové pocity měla už dávno před léčbou (už jsem to tu snad někde psal) Tlak v hlavě, jako když se mě mozek nevejde do hlavy... a šlo to až do očí zevnitř... jako když se mě mozek nafukuje... také motolice... stráta stability... bolest hlavy a mylion dalších... Ono je těch potíží u někoho tolik, že to vše ani nejde popsat a rozepsat veškeré pocity najednou to fakt není asi ani možné, to by byl román zdravotních potíží na pokračování (tedy aspoň u mě, protože jich je fakt nesčíslně, já ty mrchy mám v sobě nejspíš od narození) Tak že JEN po ATB ten tlak v hlavě nejspíš nebude... spíš si myslím, že to dělají právě ty všemožné portvory, jako jsou i chlamydie... (Na WP od 1.6.08. Je mi 49r. syn 29r. jinak bez rodiny. Od dětství stále virózy, záněty, snížená imunita. Dále opakovaně -záněty-EBV -teploty-Chlamydie pneu.-Chl.trach.-bolesti celého těla-kolapsy -křeče končetin atd...)
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

Co se týče mozku mívám

Co se týče mozku mívám toto:Silný náhlý tlak v hlavě doprovázený motáním,závratěma,nejasným(zastřeným) myšlením,někdy pocit jakoby hlavy ve svěráku,někdy prudké bodavé bolesti v hlavě,silná bolest v zátylku(možná ale po uraze při bruslení-naprasklá lebka s otřesem mozku),někdy velmi citlivá a palčivá bolest kůže na hlavě-skoro pocit,že mě bolí vlasy.  Jinak jestli jsem to dobře pochopila,tak se to týká zejména obézních jedinců?Tak to nejsem.Ale nemám to stále, nýbrž jen určitá období.

CFIDS,Fibromyalgie,velké bolesti,chronická onemocnění.Na Wp II od března 08

< p > < em > CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

"Silný náhlý tlak v

"Silný náhlý tlak v hlavě doprovázený motáním,závratěma,nejasným(zastřeným) myšlením,někdy pocit jakoby hlavy ve svěráku,někdy prudké bodavé bolesti v hlavě,silná bolest v zátylku" - popsala si mě přesně Li. Tohle byl jeden z důvodů proč sem už ani nikam nechodil než sem se začal léčit. Ten tlak zezadu do hlavy byl nárazově a působil jak kdybych dostal polenem. Naprostá neschopnost mluvit, myslet, stát, prostě mimo provoz. Tohle na WP odeznělo velice rychle, myslim, že sem během WP měl takový stav snad už jen dvakrát s tím že naposledy někdy kolem třetího měsíce léčby.

Chronická únava, závratě, zvýšená potivost, svalový třes, zvýšená teplota. Na Wheldonově protokolu od 7/2007

Na Wheldonově protokolu od 7/2007 do 11/2008 pro chronickou únavu, závratě, zvýšenou potivost, svalový třes, zvýšenou teplotu a spoustu jiných radovánek. Po vysazení úleva od většiny potíží, ty co přetrvávají spadají ofifciálně do složky "hypochondr".

Přesně jak to

Přesně jak to popisujete... s tou hlavou je to fakt hrůza... ono nestačí, že mě neustále bolí a pálí uplně všechno a ještě ta hlava k tomu, to nevylezu vůbec z domu... to se fakt nedá vůbec přemoct něco dělat a něco řešit... Mě ta úporná bolest vydrží i několik dnů a nocí v kuse... a to je síla! To je člověk rád, že vůbec dýchá... Tak to jsem zvědavá, kdy mě ty potíže při WP také přejdou ;-) (Na WP od 1.6.08. Je mi 49r. syn 29r. jinak bez rodiny. Od dětství stále virózy, záněty, snížená imunita. Dále opakovaně -záněty-EBV -teploty-Chlamydie pneu.-Chl.trach.-bolesti celého těla-kolapsy -křeče končetin atd...)
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

"Na rozdíl od toho, IH

"Na rozdíl od toho, IH vyvolaná tetracyklinovými antibiotiky (včetně doxycyclinu) nastává u obou pohlaví, téměř v jakémkoliv věku a bez doprovodné obezity."

Chce to lépe číst!

WP od 10/2007, Chlamydophila pneumoniae + mykoplasmata, příznaky klasické

WP od 10/2007, Chlamydophila pneumoniae + mykoplasmata, příznaky klasické

Právě procházím něčím

Právě procházím něčím podobným, co je tu psáno. Začala jsem užívat minocyklin, bohužel po 4dnech nejnižších dávek! jsem musela skončit - strašný tlak v hlavě, motání, hlava na prasknutí. Bolesti hlavy jsem měla výrazné i před léčbou, ale byli takové nervové, bez tlaku. Ten tlak po tom minocyklinu úplně tyhle nervové bolesti zazdil a vzrostla z toho "jen" natlakovaná hlava. Bohužel je to cca čtvrtý den, co jsem ho vysadila a tlak a motání přetrvává...a to před léčbou nebylo :-/

Zdravím , nevím jak moc je

Zdravím , nevím jak moc je toto téma zde aktuální, ale musím říct, že já Pseudo tumor cerebri mám /měla jsem. Léčili mi to operací, zavedli mi LP shunt. 

A také musím říct, že cesta k té diagnoze trvala rok. Navštívila jsem nespočet lékařů, lékařských oborů a nemocnic. Dávali mi spustu diagnoz a v zápětí mi je zase vzali. Nevěděla jsem co mi je a ani jestli je na světě vůbec někdo, kdo mi pomůže. 

Denno-denní bolesti hlavy a to, že jsem slepla na jedno oko mi nedalo spát. Když jsem mluvila, vypadávaliy mi slova uprostřed vět. ( to občas ještě přetrvává ) 

Lékaři se na mě dívali jako na simulanta. Říkali, po doktorech už nechoď, jsi mladá, máš mít jiné starosti. 

Kdyby nebylo mé skvělé paní očařky, do dnes by se nevědělo co mi je. V tuto chvíli už bych nejspíš byla úplně slepá. 

 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k