Jak to cítí postižení

A jak jeden postižený se výstižně mimo jiné vyslovil o svých peripetiích s touto nákazou:

Co je to, když se řekne Chlamydophila pneumoniae?

"Nejzáludnější je, že se někdy cítím lépe a tak na chvíli zapomenu. O to silnější mi připadají ataky následující, nikdy nevím, jak mi bude. Připadám si v jednatřiceti dost invalidní. Přitom mám náročnou práci a snažím se vydržet."

 

Smrtící maraton mezi jednotlivými odbornostmi, kdy se léčí tuhle něco a jinde tamto, ale nikdo si neudělá představu o příčině, chybí celostní pohled, který by odhalil tu prvotní, nevyléčenou infekci.

A já dodávám, nikoho nezajímá, jak člověku je, jestli je vůbec schopen fungovat jako člověk, zvládat každodenní pracovní, domácí, společenské atd. běžné výkony….

Člověk je jim fuk ….

Jan

a zde jeden z příspěvků nepotřebující komentáře:
"... Já jsem se nechala odbýt, protože jsem taky byla považována za hypochondra a prostě jsem přestala pracovat a zůstala pracovat z domova, abych se co nejvíc šetřila. Sice to drobet pomohlo, cca po 5 letech tohoto odpočinku jsem přestala mít ty zvýšené teploty, ale ostatní zůstalo. Dnes, 15 let od této podivné virozy, mám roztroušenou sklerozu a možná to není to poslední, tělo prostě pod tíhou nevyléčené infekce chřadne a to hodně pomalu, postupně se nabalují nové a nové potíže a problémy, u mne nyní revma, zánět štítné žlázy, sledovaná jsem na onkologii kvůli změnám na čípku atd...prostě to vše může (ale nemusí!!) být důsledkem toho, že se něco v tobě děje a není to vyléčeno...."
nebo jiný
"...samá jednání a samá práce a mezi tím jsem se snažila kurýrovat, abych zase mohla pracovat... žádná zábava, místo toho doma, odpočinek, ibuprofen a pak zase jen práce...na nic jiného už člověk nemá sílu... ani společenských firemních akcí, jako třeba bowling jsem se už nemohla zúčastňovat (a to bowling miluju) protože bych pak nebyla schopná už vůbec fungovat... tak že práce - lazar - práce - lazar... atd... asi to většina z vás taky zná... mě sice nemohl nikdo vyhodit z práce, ale taky jsem si za poslední rok a půl skoro nic nevydělala... Kdybych byla zaměstnanec, tak už bych dávno byla na pracáku..."
nebo

MUDr. mi tenkrát ještě v ordinaci řekla:

paní, ale na chlamýdie se neumírá.

(byla to reakce na můj výklad,
kdy jsem doktorce popisovala,
 jak mi před 5 lety zemřela moje maminka.
 
Měla všechny příznaky chlamýdií,
jenže tenkrát jsem o tom tom nic nevěděla
a sama jí nevěřila.
Měla cukrovku, bolesti, špatný zrak, skoro neviděla, ekzemy a takovou únavu, že jenom občas vylezla s postele.
Chodila po lékařích,
plakala a nikdo ji nikdy nevěřil
a nic nenašel.
A přišlo to zničeho nic.
Z veselé ženské se stala mátoha,
která jen seděla v kuchyni u stolu za zataženými závěsy
- nesnesla slunce ani světlo,
absolutně bez zájmu, bez chuti do života.
Stále jen prosila, ať ji pomůžem.
"Oběhala" všechny doktory,
aby ji řekli,
že ji nic není a nakonec ji vždy poslali na psychiatrii.
A ona nám vždy říkala:
"Holky, já si to nevymýšlím, já nejsem blázen".
Dodnes si vyčítám, že jsem ji nevěřila a nepomohla ji.
Zpočátku jsem se snažila,
ale pak jsem už nevěděla jak
a říkala jsem si,
že doktoři přece musí vědět,
jestli jí něco je nebo není.
Ke konci na ni už nebylo zdravého místečka
a umřela).

Na tento můj výklad mi doktorka řekla tu větu:

"na to se neumírá".

A já mohu říct:

"Na to se umírá!!!"

Umírá se na neléčení příčin,
které tělo ničí a ničí, až ho úplně zničí.
Umírá se pomalu
a v bolestech.

Umírá se s nepochopením rodiny a okolí.

Dnes bych mamince dokázala pomoci,
ale je pozdě.

Dnes bojuji sama za sebe
a teprve teď chápu,
jak ji muselo být.

Mockrát jsem se ji omluvila.

Bohužel pozdě.

 Pozn.: Tito lidé měli buď pozitivní testy na protilátky proti chlamydiím nebo mnoho indicií k pravděpodobnosti pozitivity vzhledem  k výskytu v rodině. Nejedná se o tvrzení, že příčinou potíží byly a jsou jen chlamydie, ale vzhledem k tomu, že nebyla nalezena přes přehršel všelikerých vyšetření, dostupných současnou medicínou, žádná dostatečně vysvětlující příčina potíží, je zde nasnadě jistá souvislost. 
Tyto příběhy nejsou tvrzením, že by byla chlamydie jedinou příčinou ani nevylučují možnost souběžné nákazy jinými nezvanými zárodky, ale jsou pouhopouhou ukázkou, jak se současná medicína neumí postavit čelem k mnohočetným potížím takto postižených pacientů.

Moc pěkně napsané! Tak

Moc pěkně napsané! Tak to měla i moje mainka, tak nemocná jsem já i můj syn. Ano, i já mám výčitky vůči své mamince, že jsem jí nepomohla,  i vůči svému synovi, že jsem ho přivedla na svět tak nemocného. Ale na druhou stranu vím, že nemůžu obviňovat sebe, víc už pro syna udělat nemůžu, ale viním společnost z nezájmu léčení. Ale to už se pouštím na velmi tenký led! Společnost, resp. lékaři nikdy nepřiznají, že infekce léčit nedovedou a že tzv. léčení-neléčení je jen otázkou byznysu! Myslím, že na ničem na světě se nevydělává víc, než na nemocech, at už jakoukoliv formou.  Z důvodu, že jsme stáe odesílaní na psychiatrii jsme kokopírovala  z boreliozy, /pokud se to nesmí, opravte , prosím, příspěvek!/ toto:

15.3.2 Somatizační poruchy (F45.0)

Řadí se mezi úzkostné stavy, ačkoli úzkost nebývá jejich dominantním příznakem (může se však, stejně jako deprese objevit) a pacienti si stěžují především na vágní a stěhovavé somatické (vegetativní) obtíže. Symptomy začínají již po 20. roce věku a vyznačují se značnou proměnlivostí; gastrointestinální obtíže (bolesti, říhání, ruminace, nauzea, zvracení, diskomfort, průjmy, zácpa) patří však mezi nejčastější. Zcela typické je, že odléčí-li se jeden okruh potíží, objeví se do měsíce jiný. Postiženy jsou všechny systémy. Pacient svého lékaře navštíví minimálně jednou měsíčně, pokud tak náhodou neučiní, neznamená to, že se uzdravil, ale že bu´ je právě u jiného odborníka, nebo podniká (většinou svéráznou) samoléčbu.

Porucha je označována spíše než za chorobu, za styl života, ženy jí trpí častěji než muži. Průběh je kolísavý, většinou však chronický a zdravotní obtíže významně narušují sociální život postižených. Diagnostická kritéria (MKN-10, 1992) uvádějí pro pozitivní diagnózu tyto požadavky:

* alespoň dva roky trvání mnohočetných a proměnlivých symptomů, pro něž nebylo nalezeno organické vysvětlení,
* stálé odmítání přijmout radu či ujištění několika různých lékařů, že pro symptomy není „somatické“ vysvětlení,
* určitý stupeň zhoršení sociálního fungování v důsledku obtíží.

Léčení je svízelné, pacient se brání systematické psychiatrické terapii, důsledně se obrací na somaticky orientované lékaře, kterých navštíví neuvěřitelné množství (včetně léčitelů, fytoterapeutů a dalších). Postup lékaře by měl důsledně směřovat k edukaci vysvětlující podstatu symptomatologie, více než farmakoterapie pomáhá trpělivé psychoterapeuticky orientované vedení, jehož podstatnou součástí by měla být pozitivní orientace nemocného ...

15.3.3 Hypochondrická porucha (F45.2)

Postihuje stejně muže jako ženy a jejím podstatným rysem je obava pacienta, že má jednu (někdy více) vážných progredujících somatických chorob. Většinou se však zaměřují na jeden až dva orgány. Pacienti mívají tyto klinické jednotky pečlivě nastudovány (v poslední době sbírají informace i na četných portálech internetu), běžné a fyziologické projevy interpretují jako těžkou patologii, neustále se sledují a pozorují. Často je přítomná manifestní deprese nebo úzkost.

Léčení je svízelné, pacienti často odmítají psychiatra – je však určitá možnost konzultovat odborného somatického lékaře s psychiatrem. V posledních letech se doporučují antidepresiva, která se jeví jako účinnější než anxiolytika.

15.3 Klasifikace

Při zvažování primární psychiatrické diagnózy přicházejí v úvahu zejména úzkostné poruchy a depresivní porucha. Rozdělení těchto poruch podle současné klasifikace (MKN-10, 1992) umožňuje lepší komunikaci mezi odborníky jednotlivých oborů, jednotný pohled na diagnostiku a terapeutické algoritmy ...
(konec citace)

Po přečtení výše uvedeného mám vážné obavy, že lékaři se budou opravdu  snažit zařadit nás postižené nějakou infekcí -nemocné hlavně právě do této kategorie.Že už je ani zajímat nebude, co koho bolí a jaké má laboratorní výsledky! Výhodou je to jen při získávání invalidního důchodu na hlavu pro ty, kdo ID získat chtějí i za cenu této diagniozy,./Vím o nich tady i na borelioze. /Ono se  pak těžko věří těm, co by se chtěli vyléčit. Je to smutné, ale pravdivé.

"Léčení je svízelné,

"Léčení je svízelné, pacient se brání systematické psychiatrické terapii, důsledně se obrací na somaticky orientované lékaře, kterých navštíví neuvěřitelné množství (včetně léčitelů, fytoterapeutů a dalších). Postup lékaře by měl důsledně směřovat k edukaci vysvětlující podstatu symptomatologie, více než farmakoterapie pomáhá trpělivé psychoterapeuticky orientované vedení, jehož podstatnou součástí by měla být pozitivní orientace nemocného ... " 

ÚŽASNÉ!!!

Autor této hrůzy zapomněl ještě dodat, že se pacient drze dožaduje toho, aby byl neduhů zbaven s odůvodněním, že by se rád stal opět samostatným, pracujícím člověkem, nezávislým na almužnách...

Jan

březen 2013 ukončení CAPu 

Jo, mám ségru, která

Jo, mám ségru, která dělá zdravotní sestru na psychiatrii a všechny moje potíže má za psychickou poruchu. I potíže mého otce, který má krutě bolavou a zkroucenou nohu ( a nikdo na RTG nenašel nic mimořádného) a další závažné trable, označila za somatizujícího pacoše. Nejhorší je, že odmítá předat informace o vztahu chronických infekcí a RS (z důvodu, že je to podle jedné neuroložky naprostý nesmysl) své tchýni, která touto chorobou trpí.

U nás dokonce i jedna kočka trpí potížemi s fungováním vnitřních orgánů a anémií, zatím se (po četných vyšetřeních) nepřišlo na to, co jí je a podle našich to má samozřejmě PSYCHICKÉ. 

Ano, na psychiku se svede úplně všechno a koukám, že nejen u lidí.

No, ale podle současného

No, ale podle současného práva a obecných představ je kočka věc, potažmo je kočka bez duše, bez psyché, nemůže tudíž trpět duševními úchylkami, na rozdíl od pána tvorstva, Homo sapiens.  

A potažmo, ad absurdum vzato, kdy s postiženými návštěvníky těchto a jiných podobných stránek je zacházeno v ordinacích jako s kusy dřeva, které rovněž nemá duši, poněkud celá ta teorie o duševních příčinách tělesných potíží stojí na hliněných nohách! 

Tím není ovšem tvrzeno, že by duševních poruch nebylo, ale i ty mají své příčiny, poněkud ale hmotné. Otázka je, co bývá první, porouchaná duše nebo porouchaná  hmotná podstata živého tvora?

Jan

březen 2013 ukončení CAPu 

Viete čo ma napadlo?  Že sme

Viete čo ma napadlo?  Že sme v minulom živote boli doktori, ktorí takto somatizačne diagnostikovali pacientov, a tak sme tieto choroby dostali za odmenu. To isté čaká aj súčasných somatizačných doktorov pre poučenie. Ale fantáziu mi nemožno uprieť :-)). 

Ale teraz vážne. Ja som im vyhovel, a liečil sa na psychiatrii roky rokúce. Nemalo to žiaden uspokojivý efekt, čo len dokazuje ich neschopnosť liečiť takéto stavy.

Ireno,stejně to mám i

Ireno,stejně to mám i já......mamka,já i syn/o něm jsem psala v blogu-momentálně se připravuje na první pulz...to považuju za svoje malé vítězství.Bohužel mám ještě dceru/ne ve smyslu,že ji mám,ale v tom smyslu,že je můj velký oponent.....pracuje na bakteriologii....takže odborník......o ni se bojím,mám taky výčitky,že jsem porodila obě svoje děti nemocné chronicky odmala........vím,že to tak úplně není moje vina,ale tu nepřesvědčím,že její potíže způsobuje taky chlamydie.Vlastně jí pořád tvrdím,že jejich laboratoř špatně interpretuje výsledky lékařům,a ti nás proto odmítají léčit-samozřejmě ona za to nemůže,ale její vědomosti jsou z oboru...proto je to pro ni nějak nepřijatelné,když ji tvrdím svoji pravdu.
veraokb

Já bych řekla naopak, že

Já bych řekla naopak, že za spoustou psychických problémů stojí nějaká infekce. Znala jsem jednoho agresivního psychopata (bývalý šéf) - každý rok zápal plic, migrény... Taky jednoho kluka (mimochodem velice chytrého) - schizoafektivní porucha - pořád "nastydlý". Vsadím boty, že nejmíň u jednoho z nich to souviselo.

přesně tak.kazdá

přesně tak.kazdá psychická porucha má sve příčiny.já osobne si myslím že psychický poruchy neexistujou.je problém že chlamidie,borelioza a jiné a jiné tyto svinstva postihují ve finále mozek..a pak jen doktoři řeknou-mazejte na psychiatrii.naperou vás oblbovákama.ty logicky utlumí váš mozek takže takže problémy se zmírní a řeknou-no,vidite..psychiatr vám pomohl.ale je to holej nesmysl.pak jen čekáte která nemoc bude vaše poslední

Po precteni teto diskuse

Po precteni teto diskuse musim napsat asi toto.Vite vsichni jak jsem na tom zdravotne a ted mam dve deti,ktere bohuzel jsou uz taky nemocny,syn ma nekdy potize s kycli,ze nemuze stat jen lezet,jak ho boli,ve skole se mu udela spatne ze si musi lehnout, a dcera je na tom mnohem jeste hur.je bleda a boli ji rameno kde ji museli odoperovat klicni kost.a ted chudak je v nemocnici v Motole a ja nevim a nemuzu pomoci.A tak si rikam ze za vse muzu ja ,ze to maji ze me,a ja s moji mami.A dr. tomu neveri,stale mi rikaji ze jsem hypochondr.Ja bych jim dal velice rad vsechny priznaky aby pochopili.

a to si vemte ,jak

a to si vemte ,jak zacházejí s cizincem,na kterého jsem to přenesla já.v nemocnici se s ním odmítají bavit,posílají ho na za odborníkem an hlavu a mají ho za symulanta,jen jsme tam došli,že pořád má problemy,tak jen zavraceli oči,ani se na něj doktor nešel podívat a to bylo už 6 měsíců po prvních příznacích potíží.pak jsme šli k soukromému doktororvi a ten nám řekl,že máme chlamydu.nevíme o tom nic,jen tak čtu a pozoruju,že já z toho,co tu je psané cítím jen bolesti v pánvy a bolesti nohou z neznámého důvodu,k vůli které ted jsem na neschopence a můj přítel má pořád nervy ,na pochodu,neustálé bolesti  a stěžuje si na kolena a kotníky.taky je pořád moc unavený a zhoršil se mu zrak.vše tomu nasvědčuje.máme před svatbou a chceme mít děti a k tomu je zoufalí,žes e dočetl,že při dlouhodobém neléčení může byt neplodný.fakt ti doktoři v nemocnici..mi jsme češi a máme to 50x jednodužší,než on,věřte mi,já byla jako chodící translátor pro jeho potíže a musela jsem se taky dohádat s doktorem,aby ho vyšetřil.dle něj je zcela v pořádku a urologicky to nemá a soukromí doktor řekne chlamidie.sice to není levné,platit doktora bez karty pojištovny,ale zase víme,že jsme opravdu tam,kam nás každý v duchu posílá...
chjo

"... Chtěl bych doktora,

"... Chtěl bych doktora, který má s touhle léčbou nějaké zkušenosti.


Chci vědět proč se děje, to co se děje.


Jestli už nejsou resistentní všechny ty neviditelné potvory na ATB, co beru.


Nechci si ordinovat samoléčbu na základě toho, co si přečtu někde na internetu.


Necítím se kompetentní dělat takováto rozhodnutí týkající se mého zdraví.


Kde je pracoviště, kde se mi dostane odpovídající péče? ČR, Evropa, ve světě?..."

I takto to cití 

 


březen 2013 ukončení CAPu 

 "...S kolenama jděte na

 "...S kolenama jděte na ortopedii, se zádama na rehabilitaci, s očima na oční, s abscesama na kožní, s močovýma cestama na urologii, s bušením srdce na kardiologii, s kašlem na plicní..... No chodili jsme poctivě jak pitomci, nepomohlo nic, jen to byla ztráta času a peněz z veřejného zdravotnictví..."

I takto to je, bohužel!

březen 2013 ukončení CAPu 

 "...Na chirurgii, kam me

 "...Na chirurgii, kam me dohnala opravdu silena akutni bolest a strach ze zaniceneho slepaku, se na me pan doktor podival, usmal se a rekl mi, ze jsem zdrava jako rybicka, ze na gastrto me OL posila uplne zbytecne. Cynismus v jeho ocich nelze zapomenout. Na gastru (prestoze jsem trpela na zacpu) mi udelali vysetreni zaludku a jicnu (chachaaa), vse v poradku, sbohem slecno. Na dotaz, jestli problem nebude spis v jine casti traviciho traktu mi bylo receno tonem, ktery naznacoval, ze otravuju, ze to by se zjistilo az casem...az kdyz zacnu pozorovat krev ve stolici! Ano, tohle mi rekl pan doktor s titulem CSc. Na neurologii, kam me poslala obvodacka, jsem se doplazila naprosto psychicky vycerpana a prave tam nastal bod zlomu a okamzik, na ktery kazdy z nas ceka - "mela byste si zajit k psychologovi...vase problemy jsou jednaznacne psychcickeho razu"..." 

Muj pribeh - Part II.

březen 2013 ukončení CAPu 

Ja bych tady jenom dodala,

Ja bych tady jenom dodala, ze moje problemy zacaly v dobe, kdy jsem byla na vrcholu zamilovanosti, a bylo to dosud moje nejstastnejsi obdobi v zivote. Problemy prichazely plizive, ale jiste a prvniho pul roku jsem je psychicky zvladala s optimismem a virou, ze se brzo vyresi. Nestalo se tak. Zacaly se rapidne zhorsovat a nabalovat, dnes je z krasne holky troska a stale jen dokola posloucham, ze za to muze stres. Protoze uz dva roky slysim jen "musite si zajit tam" a "uvidime" misto, aby mi vlastni lekar udelal dukladne testy a zacal me lecit, jsem nyni opravdu psychicky na dne a ve stresu a psychologa potrebuju, protoze nevim, jak mam zit se vsemi temi zanety, ktere krome me nikdo neresi. A tak se patm, kdy nasi lekari zacnou tvrdit, ze za nase cetne problemy muze premira stesti? Zacinam verit, ze nasim nejvetsim problemem nejsou bakterie nebo viry, ale ceske zdravotnictvi. 

- opakovane pozitivni borelie (ELISA), EBV, hranicni anaplasma a Cpn, "vylecena" ureaplazma. Chronicke infekty urogenitalniho systemu a s tim spojene obtize, chronicka panevni bolest, bolest zad a svalu, zavrate, unava.

Bohužel největším

Bohužel největším stresem, zátěží, je naše zdravotnictví, arogance a totální nezájem, kdy z člověka dosud sebejistého se stane vyděšená a uštvaná myš zahnaná do kouta, bez možnosti úniku!

Jediná cesta je v tom se vyznat sám, a tvrdě jít za svým! Bohužel i tak je taková návštěva ordinace takovým děsem, že se z toho člověk vzpamatovává celý měsíc! A přitom je řešení tak jednoduché, jen dodržet akademický slib, sledovat nejnovější poznatky medicíny a věřit pacientovi, česky trpícímu! A ne z něj dělat vola! Bohužel ale takových lékařů je sec sakra pomálu! Těm patří můj velký dík, bez nich bych to tu nepsal, ležel bych někde bezmocně v koutě a tiše bych si tam kňučel ...

březen 2013 ukončení CAPu 

100%-tní souhlas - už

100%-tní souhlas - už dávno jsem tady psal,že když jsem odcházel z návštěvy svého PL ,tak jsem byl v horším stavu než před příchodem.Bylo to v letech 2005 a i když jsem PL vyměnil a píše se r.2010 - NIC SE NEZMĚNILO -navštěvovat čR zdravotnictví je TRAGÉDIE !!!!!
//zapoměl jsem zopakovat,že jsem si tenkrát na PL + sestru stěžoval na ministerstvu- nic jsem nevystěžoval-ministerstvo to předalo k přešetření radovi na kr.úřadě(Rýznarovi) a ten žádné pochybení PL neshledal a já byl za vola. To,že se všichni pletli(i Rýznar) bylo dokázáno až v r.2008 pomocí ELM a objevenými spirochetami.Do té doby jsem patřil do cvokárny a vlastně tam patřím doposud. (přece mi už dali tolik ATB,že už musím být zdravý jako rybička)- a světe div se : nejsem; stále mám pocit,že okolo mne obchází smrtka bez kosy, jen se svěrací kazajkou. Jestli mi nezabere Zentel a Sporanox ,tak už nevím čím pokračovat.

LB od r.2000;neuroborelioza od r.2006 ?: na MP od července 2008-největší problém CFS; třes,záškuby;záchvaty -po roce MP zůstal jen CFS a morgellons
od r.2000

souhlas.české zkažené

souhlas.české zkažené zdravotnictví.

nadakuDobrý den, jsem tu

nadaku
Dobrý den, jsem tu dnes poprvé a s velkým zájmem jsem pročítala vaše komentáře. Patřím také do skupiny lidí, které trápí chlamydie pneumonie. S těmito mikroorganizmy bojuji od poloviny srpna 2009, přestože nemoc u mě probíhala již mnohem dříve. Tak jak se většinou všude popisuje, začalo to opakovanými záněty horních cest dýchacích a záněty dutin. Pravidelně jsem navštěvovala svoji ošetřující lékařku, která neprováděla zatím žádnou radikální léčbu, neboť jsem byla bez teplot. Protože zpívám ve sboru, tak jsem tyto záněty řešila nárazově Ibalginem a různými tabletkami na hlasivky, volně dostupnými v lékárně apod.. Když se mi ale přidaly další komplikace kolem pravého kyčelního kloubu a já jsem během dvou měsíců nebyla schopna si již ani pořádně na nohu stoupnout, natož sportovat (pravidelně jsem chodila do fittcentra, na běžky, velké túry v přírodě se psem, horská turistika), navštívila jsem ortopedického lékaře. Ten sice bez RTG dobře odhadl, že kyčelní kloub bude v pořádku a tak mi začal v místě bolesti provádět obstřiky myorelxatia. Začala jsem docházet na rehabilitaci (elektroléčba, masáže) bez efektu. Takže má cesta vedla do Prahy k výbornému ortopedovi, který si nechal udělat RTG snímky mého kyčle ze všech stran a závěr byl ten, že kyčel je opravdu naprosto v pořádku a že bude příčina jiná. Protože mám dost blízko svým pracovním zařazením ke zdravotnictví, tak jsem si nechala také udělat výtěr z nosu a opět, již opakovaně, mi byl potvrzen staphylococcus aureus (zlatý stafylokok). PL mi nasadila Augmentin, ortoped v místě bydliště Recoxu proti bolestem.Přesto pan primář z ortopedie řekl, že mu to nestačí a že chce celkový krevní obraz, včetně borelie a chlamydií a nařídil mi maximálně odlehčovat zátěž nohy, tudíž jsem obdržela berle a byla 2 měsíce v neschopnosti. U své lékařky jsem trvala na rozboru krve na chlamydie. Chalmydie pneumonie byla pozitivní (IgA 2,4 a IgG 3,3 - IgM neg). Dle článků, které jsem zde měla možnost číst, byly mé hodnoty velmi nízké, přesto jsem měla velké bolesti, takže si ani neumím představit, jak se cítí člověk, který má výsoký nález hodnot IgA a IgG.  Největší show byla při návštěvě ordinace UKN, kde jsem měla nález bez sekrese v nosní dutině, pouze dutinu překrvenou, jednoduše závěr prakticky negativní. Přesto mladá lékařka rozhodla provést diagnostickou punkci, kterou jsem rezolutně odmítla, neboť byla podle nálezu nesmyslná! Byla jsem poslána na zubní vyšetření - závěr - zuby bez zánětů. Trvala jsem na vyšetření v infekční ambulanční ordinaci (u svého známého lékaře), který mi potvrdil, že mám, cituji: chronickou chlamydiosu pneumonie, která může být příčinou potíží, může zhoršovat jinou etiologii ). Nastala tříměsíční léčba ATB, tedy DXM, metronidazol. Přiznám se, že si již nepamatuji přesný postup asi pěti druhů léků, včetně ATB, ale byly to fakt driáky. Jak jste tu již někteří popisovali, asi po deseti dnech šílené bolesti, které se vracely v různých vlnách. Zdravotní stav se mi zlepšil, ale zase se začaly dostavovat vedlejší účinky na léčbu (poškození nehtového lůžka, bolesti kloubů, občas bolesti ledvin, bolesti hlavy, nevolnosti). K této léčbě jsem užívala a dosud užívám jako doplněk denně probiotika (Probiopon a Chlamydil extra + vitaminy řady B). Kromě jiného dlouhodobě užívám Omeprazol, neboť jsem měla opakované záněty žaludeční stěny. Je pravda, že se s užitím těchto přídavných preparátů se zdravotními potížemi vyrovnávám lépe. Občas jsem psychicky na dně, když nemohu například s větší lehkostí, jako dříve provádět běžné domácí práce, nebo sportovat. Naštěstí mám výbornou rodinu a mnažela, kteří mi v tom opravdu velmi pomáhají. Celá rodina jsme velmi sportovně aktivní a já byla šťastná, když se mi podařilo teď po půlroční léčbě vyrazit s wolking holemi na 3 km túru!!! Opravdu jsem byla šťastná, protože jsem viděla, že jsem na tom o něco lépe. Sice mi zase znovu přibývají bolesti v blízkosti pravého kyčle a navíc se k tomu přidala pravá ruka (část kolem palce a zápěstí s vystřelováním bolesti k lokti), protože již skoro 2 měsíce neužívám ATB. Pomalu mě čakají nové krevní odběry a pak se uvidí, co bude dál. Jak mi sdělil můj ošetřující lékař na infekci - ty mrchy sice pozabíjíme, ale ono jich tam přesto pár zůstane a opět se pomnoží a zase si vyberou nějaké jim příjemné místo na další růst a trápení mého těla. Já to nevzdávám, stále věřím, že se s touto nemocí poperu. Vy se hlavně nenechte odbýt u lékaře. Většina lidí s chlamydiemi dokáže žít, aniž  by jim ublížily, ale je nás tady dost, kteří máme oslabený imunitní systém a nám může pomoci jenom cílená a dlouhodobá léčba, o které by měli hlavně rozhodovat lékaři infekčních oddělení ve spolupráci s dalšími lékaři, dle probíhajících potíží.... Mějte se hezky a přeji vám všem hodně zdraví!!!
nadaku

ahoj vsem tady..ja  byla 

ahoj vsem tady..ja  byla  17.2.na  preventivni prohlidce  a  nechala  jsem si jen tak  pro  klid  v dusi udelat  krevni  test na  chlamydie... a  dnes  me  volala  ma lekarka  at rano  dojdu  ze  to mam pozitivni..  ze  si mam dojit pro  antibiotika...  priznam se  ze  mam  nervy  v haji..  behem poslednich 5 let  mam za  sebou  5 operaci.. delozni cipek..cysta  v  dutine  nad  zubama..  trhani  krcnich mandli..absces  v krku  a  mimodelozni tehotenstvi..  porad  chodim na  ORL  protoze  mam  potize  s  dutinama..  doktor  me  pise  vse  uz  chronicke  ale  testy  me  nikdy  neudelal  az ja  si to vyzadala  u me lekarky..  cetla  jsem na  netu o chlamydiich a  nenapadlo by  me  ani v nejhorsim snu ze  to bude  pozitivni..  nevim tet jestli  mam  chlamydie  v krku nebo na plicich nebo vlastne  kde???  tak tu tet  budu  s  vama..potrebuju s e vsim poradit  ziju sama  nemam to  s  kym probirat..syn zije  v praze  a  me  je  dnes  do breku  a  moc  se  bojim  co me  ceka..marcela

Příspěvky pište

Příspěvky pište zde

http://www.chlamydie.info/node/5656


březen 2013 ukončení CAPu 

tak tet jsem prijela od 

tak tet jsem prijela od  lekare..pry  podle  krve  jsem se  s   chlamydiema  setkala  ale  to pry  kazdy..kazdy  clovek je  pry  ma  a  u nekoho delaji problemy  a  u nekoho  ne..taky  se  me  smal  doktor  i sestricka  ze  nemam cist  clanky  na  netu..ze  jsem pak cela  vystrasena..ze  to  muzu chytit  kdekoli i ze  vzduchu  a  at se  uklidnim dal  me AZITROMYCIN  500 mg  mam uzit dve  tablety  naraz tedy  1000 mg a  budu  uplne  vylecena...  tak  nevim..mam mu  verit??

 "...Je potřeba hledat a

 "...Je potřeba hledat a zkoušet a stále jít kupředu.

Když se zavřou jedny dveře, otevřou se jiné...!

Trochu optimismu neškodí aneb je to tak, byť to otvírání trvá někdy strašně dlouho a zpočátku se to zdá často jako nemožné, neskutečné, nereálné, sci fi, utopie, a těch zavřených dveří se zdá děsně nespočetně. 

březen 2013 ukončení CAPu 

Dobrý den,v první řadě

Dobrý den,
v první řadě bych chtěla říct, že tento web je velmi přínosný. Moc za něj děkuji, je tu vše obsáhle popsáno a k tomu příběhy pacientů, které jsou taktéž velmi nápomocné.
Mám podezření, že můj syn má taktéž chlamydii. Nyní právě prodělává respirační onemocnění, má ošklivý dávivý kašel. U jeho lékaře jsem si vyprosila výtěr z krku. A také jsem samozřejmě chtěla krevní testy, jenž v té chvíli nemohly být provedeny. Na krev jsme objednáni až na příští týden. Chtěla jsem se zeptat, jestli jistý časový odstup může mít na výsledky testů vliv. Zda i přesto, že by třeba chlamydii měl po týdnu už to nebude patrné. Děkuji za odpověď!

trochu

trochu napoví

 http://chlamydie.info/node/683

Problematika chlamydiové infekce a její diagnostika


Jinak více 

http://chlamydie.info/node/2418

každopádně nic není 100%, kolem chlamydií a jejich rozpoznávání atd. panuje mnoho a mnoho mýtů, pravda je taková, že se vymyká všem dosud platným představám a na žádnou jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. 

březen 2013 ukončení CAPu 

ahoj..ja  jsem si nechala 

ahoj..ja  jsem si nechala  udelat  test z krve  jen  nahodne  na  me  preventivni prohlidce u lekare..nemela  jsem v tu dobu zadne  problemy  ale  protoze  delam v infekcnim prostredi  a  kamaradka  mela  chlamydie  z prace  tak jsem si jen tak nechala  udelat  krevni test  a  vysel  pozitivne,z krve  se  to  pozna  pry  i  po letech  je  to tam nejak  ulozene...  takze  to nech synovi udelat  urcite  at  mate  klid  pokud  chlamydie  nekdy  mel  tak  se  to  tam  ukaze  ahoj a  drzim pesti marcela

A jaké léky syn bral ?

A jaké léky syn bral ? Krev nejlépe asi s odstupem 6ti týdnů od dobrání ATB.Záleží, zda myslíš, že má chlamydie poprve, nebo trpívá na nějaké potíže.

Děkuji za reakce..vše

Děkuji za reakce..vše ještě řádně prostuduji. ATB neužíval, takže s tím problém nebude.Příznaky vážnějšího rázu nemá, jen ty respirační problémy a jelikož už si prodělal jedno velmi vážné onemocnění a díky zanedbání lékařů to mohlo skončit tragicky, jsem teď velmi opatrná, a nepřehlížím jisté signály.

to je  dobre  jen si to

to je  dobre  jen si to pohlidej ja  uz taky  u lekare  sama  rikam  co  chci udelat za  testy  ale  musela  jsem  vymenit  dva  lekare  az  ta  treti me  bere  vazne  ty  dva  predtim me  oba  poslali na  psychiatrii  jako vetsinu  tady...ale  nejsem blazen jen  se  porad  necitim zdrava..16 roku  podnikam  ..mam pradelnu  takze  ze  spinaveho pradla  chytam  vse  mozne..a  tak uz  se  raci  hlidam  sama  a  ma  lekarka  me  nastesti  vychazi  vstric!!! tak se  taky  nenech odbyt at mas  klid  a  jistotu!!!

Pred rokom som bola zdrava

Pred rokom som bola zdrava

"... všetky testy v poriadku. Len Cpn stále zvýšené.

Záver: z nemocnice ma prepustili ako zdravú, chlamýdia je dostatočne preličená, dnes to má každý... bla, bla však to poznáte.

Infektológ úprimne povedal, že mi viac nevie pomôct. Skúsila som si pomôcť tak, že som mu vytlačila kompletne príručku liečby podľa WP, zobral si ju, ale nereagoval. Ocitla som sa sama so svojim problémom, nešťastná, zúfalá, nevyspatá - asi mesiac som nepala skoro vôbec, odkázaná na psychiatra.

Psychiaričku som sama vyhľadala, lebo som si myslela, že keď niečo neurobím, tak sa zrútim. Psychiatrička, mi povedal, že ten stav môže sposobovat chlamýdia, že ona mi pomôže antidepresívami a liekmi na spanie, ale problém treba riešiť na infektologii.

Keďže som vyčerpala oboch infektologov v okrese, vybavila som si lekárku na infektologii v nemenovanej nemocnici v Bratislave, že sa môj zdravotny stav pohne vpred. Márna nádej. Pani dokotorka sa mi takmer vysmiala, čo si vymýšľam, že moje problémy nemôže sposobovať cklamýdia, že sa mám začať pohybovať, športovať a nechať liečiť psychiatrom.

Pohybovala som sa iba s veľkým sebazaprení, nevládla som ani existovať, nieto ešte športovať.

Všade ma musel doprevádzať manžel, čo som nevládala pomaly stáť na nohách au vôbec nie agrgumentovať lekárom. Ocitla osm sa so svojim problémom na začiatku. Začala som brať antidepresíva, lieky na spanie a študovať, študovať, študovať. Dospela som k poznaniu, že si musím pomôcť sama..."
březen 2013 ukončení CAPu 

 "...Uz odmalicka ma trapia

 "...Uz odmalicka ma trapia alergie, astma, ekzemy, prilisne potenie, casta unava, traviacie tazkosti (zapchy, hnacky, nafukovanie), neskor pribudli gynekologicke tažkosti (kvasinkove infekcie, plesne),.... ked to takto vymenuvam, tak si sama uz pripadam ako hypochonder a niekedy uz clovek nema ani chut "zatazovat" s tym nejakeho doktora, ved neumieram..."

http://www.chlamydie.info/node/5151

tak to vidí např. bambi

březen 2013 ukončení CAPu 

dobry  den  nemusim  psat

dobry  den
  nemusim  psat ze mam vsechny problemy  co  tady vsichni  popisujete,nedavno  me rehabilitacni   lekarka poslala  na dukladne  vysetreni  krve  a moci,zjistili  mi  pozitivni plicni  chlamydie  a zanet  mocove  trubice-na ten  mi  lekar predepsal antibitika,na  pozitivni  test  na  chlamydie  mi  odvetil  ze antibiotika  nepotrebuji,ze jsem se  s nimi  jen  nekde  uz setkala  a proto  on neni  kompetentni  mi  nejake  antibiotika psat,to ze  mam  silne  bolesti  kloubu uz  radu  mesicu  ho  vicemene  nezajima-to maji  resit  jini  lekari!!!chlamydie  mam pry  vetsina  populace,ja jsem jen  zbytecne  panická...mam  si  zajit  na revmatologii  a tam se pry  poradit  co  se mnou  udelaji ,ze on  to  resit  proste  nebude!   myslim  si  ze  pokud  se o  tomto  problemu  vi,meli  by se lekari  vic zajimat  o  tuto problematickou  nemoc  lidi,aby  ji  alespon  trochu  dokazali  s nemocnymi  resit....

ahoj asi pred rokom mi

ahoj asi pred rokom mi zistili chlamydie v hrdle.chodila som po doktoroch.dali mi lieky.dokonca mi zobrali mandle.ale od vtedy je mi lepsie.uz som neni casto chora.skoro vobec.bola som na kontrole a tam mi povedali ze su v norme a ze ich budem mat celi zivot.lenze ja sa strasne bojim.mam stale vytok doktor vravy ze som v poriadku.co ked sa pomylili a mam tie pohlavne.

Kognitivně - behaviorální

Kognitivně - behaviorální terapie jako všelék u únavových stavů?" (:DDD) 
Tak právě mě úplně odpálila ségra, dělá zdravotní sestru v Bohnicích, teď staniční... jak prej tam léčí chronický únavový syndrom kognitivně-behaviorální terapií a ti jim ještě po letech posílají vděčné dopisy, že díky nim konečně zase fungují...

Věřím, že určitému procentu lidí tam pomohli, ale s těmi sto procenty věřím, že jde o manipulaci jak pacienty, tak fakty. Snažila jsem se vnést do toho trochu pohledu z druhého břehu, ale zrovna si žiju menší herx a vysvětlit nějak urovnaně a přesvědčivě, že 1) určitě tam nepřijmou všechny chronicky unavené lidi, 2) co se vyléčení týče, určitě nepůjde o 100% a 3) z velké části nebudou vyloučeny fyziologické příčiny, pacient se cítí líp, protože se mu někdo věnuje, naučí se nemoc lépe zvládat, ovšem za nějaký čas nemoc postoupí a takové pouze psychické léčení znamená prodlevu v léčbě a tudíž ohrožení zdraví, ba i života pacienta.... to prostě bylo nad moje síly. 

Má k tomu někdo nějaké slovo do pranice? Nejlépe odborné? Nějak mě žere představa, že bezpochyby určitá část pacientů doplatí na nedostatečnou dg a chybnou léčbu. Říkám si, že aspoň jeden pracovník by měl trochu prozřít... ale to je asi naivní představa.

Nehledě na to, že jsem okamžitě měla na talíři, že jsem ukázkovej případ. Nechtěla jsem jí mávat před očima momentálníma kožníma projevama například.

Kolik lékařů tu všichni

Kolik lékařů tu všichni navštívili? U kolika byli a po zjištění, že tudy cesta nevede, již více se k nim nevrátili? Kolik z těch lékařů, co se už k nim pacient nikdy nevrátil si přizná, že to není tím, že by pacienta úspěšně vyléčil, ale naopak, protože pacient došel k závěru, že je to ztráta nejen času a šel jinam? 

  

březen 2013 ukončení CAPu 

KB terapie moze fungovat pre

KB terapie moze fungovat pre fyzicky zdraveho cloveka, pochybujem vsak, ze pri prijme do Bohnic ci hocikam inam na psycharen robia cloveku mikrobiologicke testy ci skumaju jeho biochemicke procesy :(. Bohuzial sa v tomto systeme na cloveka ako celok pozera malokto. Uplne chapem, ze je to neskutocne obsiahle a nemozne, aby vsetko ovladal jeden odbornik (a ak by aj taky bol, tak by bol zrejme na roztrhanie :)). Problem vidim v tom, ze keby i bol individualny zaujem u ludi, ktori pracuju v zdravotnictve, sa viac rozvijat ci spolupracovat, podmienky na to bohuzial nemaju. A kedze su to tiez ludia, tak ich trapia ich vlastne problemy (okrem tych nasich). Takze ich ine oblasti, nez ich specializacia, zacnu zaujimat ak sa ich to dotkne osobne (co samozrejme NIKOMU NEPRAJEM). Tak, ako sa napr. k teme chlam. postupne dostal pan dr. Wheldone. Je to smutne. A ak i pride zmena (ktora samozrejme musi zacat opet na individualnej urovni), tak sa bude tykat az buducich generacii - v dalekej buducnosti :). Teraz si holt musime pomahat aspon takto, ako sa da... 

Čo je prosím KB terapia?

Čo je prosím KB terapia? Ja som zdravá okrem terajších faringitýd a jednej 3týždňovej sinusídy, žiadne ďalšie príznaky nemám, ale mám pozitívne pl. chlamýdie.

Chlamidiantka novacik

No přátelé, vy si to ale

No přátelé, vy si to ale představujete jako Hurvínek válku! A japak by se asi uživily ty zástupy personálu v tom polonefukčním molochu našeho zdravotnictví! Právě že tím, že chudák člověk obchází desítky pracovišť, všude mu udělají odběry a rozbory (přeci musí uživit i tu svojí laborku!) - a je to na prd, jelikož nic nezjistí a i když zjistí, nic z toho nevyvodí a nebo tomu občas ani nerozumí! A končí to - pacient je zralý na psychosomatickou léčbu! Tak se na to vykašleme a půjdeme do těch Bohnic rovnou a ušetříme čas a prostředky. Holt akorát teda zdraví nebudeme....

Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007 a nyní zase od 12/2008. Nyní ACC 1 - 2x600, 2x300 ARFICIN (rifampicin), 2x300 Dalacin, 3xtýdně 250 Azitromycin

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

Ona tvrdí, že všichni

Ona tvrdí, že všichni musí psát dopis a všichni si jejich terapii chválí. Prý i po letech... Netřeba se zdlouhavě rozepisovat o tom, že tomu nevěřím.

Nejlepší je, že tvrdí, jak zvedli (ve 100%) lidi, kterým se to rozjelo po borelióze nebo EBV viróze. To už je opravdu na palici.  Mám za to, že pokud "léčí" KBT terapií lidi s prokázanou infekcí, jde opravdu o hazard s jejich zdravím. A pokud se ti lidé subjektivně cítí líp, jde o léčení typu Lourdy, jakkoliv seriózně se tvářící - a dřív nebo později se to na začátek vrátit musí.

No a ona pravila, že prý

No a ona pravila, že prý tam mají lidi s pozitivním nálezem na EBV i boreliózu a že je zvednou. 
Od staniční sestry to zní dost děsivě. Mně takové prohlášení připomíná všechny ty "léčitele", co léčí energií. Např. na Nešporovi, u kterého se (úspěšně!) léčil můj tatínek, je mi přes všechnu jeho prapodivnost sympatické, že nezastírá tu asi 8% úspěšnost léčby na svém pavilóně.

Ona je to dost fajn holka a práci se věnuje jinak řekla bych velmi poctivě. Ale možná tam chybí nadhled? Tuším tedy, že taková moudra asi převzala od nějakého z místních doktorů :-((

Biochemii a základní testy tam dělají, ale co je to platný, já má taky "skoro všechno v pořádku" (no... hyperalergický syndrom, snížená buněčná imunita, anémie...)  a bolí mě celej člověk... takže je to jasný, měla bych sypat na uzavřený oddělení :-((

"PROGRESIVNÍ PARALÝZA   

"PROGRESIVNÍ PARALÝZA


    Velmi stará chorobu, která se přenáší převážně pohlavním stykem. Do Evropy ji zřejmě v 15. století přivlekli z Nového světa španělští námořníci. Onemocnění začíná drobnými kognitivními a emočními změnami. Pacienti se hůře soustředí, bývají rozladění, podráždění. Postupně ztrácejí paměť, zapomínají jména a prázdná místa ve vzpomínkách se snaží zaplnit vymyšlenými detaily. Dříve, kdy nebylo možné syfilis léčit, asi polovina pacientů vykazovala příznaky demence, u dalších převládala deprese, vztahovačnost a psychotické nebo manické příznaky. Jak nemoc pokračovala, postižené osoby postupně ztrácely svalové napětí, nedokázaly koordinovat jemné pohyby, objevovaly se u nich záchvaty, obrny, potom úplné ochrnutí a nakonec (téměř ve 100 procentech případů) smrt." zbytek se stal nejspíše smrtelnými!

Jinak berte citát s rezervou, má drobné vady jak jazykové, co se týče např. používání dokonavých a nedokonavých sloves a je jasné, že paralýza se nepřenáší, přenáší se příčina, Treponema palidum, paralýza je až následek nákazy, ale to jen tak mimochodem. Podstatné je, že si konečně někdo všiml oné souvislosti mezi psychickými nemocemi a boreliózou, a že to byly zrovna lékaři z pražského psychiatrického centra ...

Malý dotaz na tvou sestru, i tabes borsalis či paralýzu v důsledku 3. stádia příjice jistě ona umí 100% tou její Kognitivně - behaviorální terapií vyléčit??? Zlaté ručičky!!


Jinak "Ona tvrdí, že všichni musí psát dopis a všichni si jejich terapii chválí. Prý i po letech...  " jasně napovídá, proč ty skvělé výsledky! MUSÍ, MUSÍ, MUSÍ ..... a než by opakovali jakési KBT, raději chválí .... jen už, nedej bože, nikdy více Mezi ploty!Celé viz na 

Vědci zkoumají souvislost mezi psychickými nemocemi a boreliózouJan Na WP (a později SP) od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... červenec 2010 ukončení nepřerušované léčby 

březen 2013 ukončení CAPu 

Dneska jsem se sestrou

Dneska jsem se sestrou mluvila znovu na totéž téma a zdá se mi, že přece jen to nebrala všechno tak natvrdo. Proč z lidí někdy lítají taková kategorická prohlášení...?
No, teď bydlíme u sebe, pokusím se znovu si všechno nastudovat a trochu ji infiltrovat pohledem z druhého břehu. Vzhledem k tomu, že její tchýně, moc fajn ženská, má RS a lupus (tchán po neuroborelióze)...

Ach jo, tak to mám na

Ach jo, tak to mám na talíři zas... že jsem si tu nemoc vynalezla, abych se vyhnula zodpovědnosti za to, že v ničem nevynikám, nebo co... a jak se sebepoškozuju... pomoooc, musím bydlet v jednom bytě se sestrou, psychiatrickou staniční sestrou :-)  a celej den se mi dostává náležité "výchovy"... jenom tím, že se bráním, ztratím hodinu a energie neměřitelné množství... :-(((((((((((

já tohle asi potom smažu, ale fakt hledám něco jako útěchu, vykecat se tady... 

Já ti úplně rozumím..

Já ti úplně rozumím.. mě dneska brácha řekl, že by chtěl bejt TAKY takovej hypochondr jako já.... ;-)

Tomu se říká "profesní

Tomu se říká "profesní zátěž" - MOZKU (hihi), nebo profesní deformace. Asi nejlepší by bylo, kdyby si ti chtráci, co znás dělají psychouše, to vyzkoušeli na vlastním těle. To by pak najednou se starali, honili kdejakého známého (ve zdravotnictví to bez toho ani nejde...). Ono se možná taky časem prokáže, že za velkou částí psychyckých poruch stojí vlastně nějaký mikrob, vir,...Pak se tito chytráci a psychosomatici budou živit - čím?
Nebo takové žaludeční vředy. Dříve typicka "psychická nemoc". Až jaksi později objevili, že ji způsobuje Heligobacter pylori -a že je léčitelný somaticky.... Ten taky.
Kognitivně - behaviorální - čím lépe se něco tajuplně nazývá, tím větší jabkárna to bývá....
 
Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007 a nyní zase od 12/2008. Nyní ACC 1 - 2x600, 2x300 ARFICIN (rifampicin), 2x300 Dalacin, 3xtýdně 250 Azitromycin

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

Prosím mám dotaz k těm

Prosím mám dotaz k těm lékům, které užíváš - Dalacin, Azitromicin, rifampicin. Dalacin není, pokud vím, v protokolu - z jakého důvodu je zařazen, a je to možné takto kombinovat? Mám totiž zkušenost s týdením podáváním Dalacinu, že 7. den trochu ustoupily mé vleklé bolesti zubů, ani jsem už neznala ten pocit, co to je jíst a nevědět o zubech! Ale 2. den po zkončení podávání ATB mě rozbolely znovu stejně jako předtím. Je zřejmé, že to byla krátká doba, ale nikdo mi další krabičku nechtěl předepsat, takže nyní jsem rozhodnutá jít do antibiotik sama (pokud v nejbližší době nenajdu žádného doktora). Jenže nevím - mám nasadit azi + doxy, jak se zde doporučuje, nebo ten Dalacin, který se zdá, by mohl pomoci? Působí Dalacin i na chlamydii, nebo pouze na případné přidružené další bakterie (které, jak jsem vyčetla, bývají často spolu s chlam. inf.)?

Je to změna od Klubala. Byl

Je to změna od Klubala. Byl jsem na WP asi 2 a kus roku, postup byl již minimální (k lepšímu). Postupně mizely i v IgG jak CPN tak ureoplazmata. Klubal začul, že je třeba nasadit jiné páky. Nazval to spíše léčbou k znovurozjetí imunity... tyto postupy jsou údajně známy z tropické medicíny.
A ještě drobná připomínka - ono to funguje!

Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007 a nyní zase od 12/2008. Nyní ACC 1 - 2x600, 2x300 ARFICIN (rifampicin), 2x300 Dalacin, 3xtýdně 250 Azitromycin

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

„…Chlamydie mám podle

„…Chlamydie mám podle typických problémů asi tak tři roky a podle testu potvrzené od října 2010, o testy jsem si musela říci sama a zarputile na nich trvat, aby mi je OL udělala.  Pak následovala dvou až tří týdenní léčba ATB, chvilku klid a pak vše (zánět dutin, bolest hlavy, kloubů, pálení očí, únava, zimnice atd.) zpátky. To se opakovalo čtyřikrát …“  

http://www.chlamydie.info/node/5708

březen 2013 ukončení CAPu 

jsem na  tom stejne ..mam

jsem na  tom stejne ..mam to  podle  me  dva  roky  od  lonskeho kvetna  kdy  se  me  udelal  absces  v krku  .lezela  jsem v nemocnici  delali me  vysetreni  spali  kapacka a  antibiotika  nitrizilne  pak  jsem jeste  jedla  dalsi  doma  kdyz  jsem je  brala  bylo me  dobre  par  dnu  po dobrani opet ty  stavy..  tet jsem si nechala  na  zadost  udelat  testy  v unoru  a  mam je  pozitivni..nevim kam s  tim jit..stale  nosim ty  vysledky  v kabelce  denne  jdu do prace  ale  ne  k lekari..do patku jsem si dala  limit  ..uvazuju o  obvodni nebo nosnim...  jsem zvedava  jak jim to tam ja  podam a  jak  budou reagovat  oni..ty  dva  roky  jsem pendlovala  mezi  obvodni    zubarkou a  krcni a  stezovala  si  na  spousty  problemu  ale  az tet na  preventivce  na  gynde  jsem si rekla  o testy  na  chlamydie  a  doktor  me  je  s  ochotou  udelal  a  jsou  pozitivni  ale  asi  ty  plicni...  tak vam nevim jak dopadnu??

"...Jeden doktor mi tvrdil:

"...Jeden doktor mi tvrdil: "chlamydie, to jsme se neučili, já si o tom musim něco přečíst", druhý: "chlamydie, to je jak o tom teď mluvili v televizi" třetí doktor: "plicní chlamydie způsobují pouze vážné zápaly plic", čtvrtý doktor "chlamydie, to jsou pouze viry, proč vám na tom tak záleží?" pátý doktor "chlamydie je pohlavní nemoc". Toto všechno jsem v ordinacích slyšela. A naposledy mi doktor řekl po pozitivních testech, přeléčení pár dní doxy a po té negativních testech na boreliozu a chlamydie trachomatis "chlamydie nemáte" Já říkám, ale já mám zase hrozné bolesti, "tak to už máte psychické, já vás přeléčil a máte to negativní" 

No jo, ale já měla zas silně pozitivní pneumonie, které mi dotyčný doktor opomněl zkontrolovat...."

http://www.chlamydie.info/node/5733#comment-52879


Jan Na WP (a později SP) od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... červenec 2010 ukončení nepřerušované léčby 

březen 2013 ukončení CAPu 

"...Letos někdy v lednu

"...Letos někdy v lednu jsem zkusila hledat na netu lidi s podobnými příznaky a došla až sem. Znova jsem řekla doktorce o odběry, mimo jiné i o chlamydie. Výsledek - chlam. pneu pozitivní IGa a IGg. Měla jsem v podstatě radost, že víme, co mi je. (z toho jasně vidíte, že jsem to tu tenkrát moc nestudovala) Doktorka mi řekla následující: že podobný výsledek se někde najde u každého, že každý má nějaké výsledky pozitivní, pokud se dost dlouho hledá, a že jí připomínám vtip o hypochondrovi, který si na hrob nechal napsat: "Já jsem vám to říkal!"

"....Potřebuju aspoň vyšetření krve a kontrolní testy. Bohužel, to strašné a věčné vyčerpání dost omezuje možnost hledat dobrého doktora, kamkoli dojíždět, volat, prosit se, vysvětlovat. Znáte to asi mnozí. Tuhle stať si v hlavě sumíruju dva týdny. Nejsem schopná sama někam odjet, odejít. Živí nás přítel. Ke všem psychiatrům a psychologům mě vláčí taky. Nemít ho, bydlela bych u rodičů i se třema dětma jako absolutní socka, která se nedokáže postarat. A fakt bych to nedokázala. Roky, kdy jsem na sebe byla pyšná, co všechno dokážu a zvládám, jsou pryč. Doufám, že ne nenávratně."

březen 2013 ukončení CAPu 

Já bych uvítala odkaz na

Já bych uvítala odkaz na lékaře v Plzni, který hodlá chlamydie Pneumoniae léčit. Mám úporné příznaky-bolesti kloubů, bolesti v krku a na průduškách, neustálé subfebrilní teploty,abnormální únava s trouhou nevstat ráno z postele, zvýšená sedimentace-pár dní úleva a pak zas nové potíže.Nejvíce se to projevilo v únoru, kdy jsem měla spálu, přestože je mi 70 roků.Má lékařžka řekla, že chlamydie má ona, sestra a vůbec všichni a že léčení atb jen přes její mrtvolu.Poslala mě na infekční odd. nemocnice, tak jsem zvědavá, co oni na to. Pak zase napíšu.6.srpna 2011 Jana

Již několik dnů sleduji

Již několik dnů sleduji tyto stránky a nyní se obracím o radu
jak bojobat když Vám doktor nevěří. Několik roků mám jeden problém za druhým, přesně tak jak to zde popisujete.
Záněty močového ústrojí, svědivé výtoky, bolesti zad, které vyústili v mravenčení, brnění prstů, střevní problémy a co hlavně jsem strašně unavená a psychicky na tom špatně. Lékaž s ortopedie dal OL příkaz, aby udělala testy na chlamydie, neznám hodnoty nevím o co se jedná, ale hodnoty jsou 2970.OL mi po přečtení výsledků řekla, že se jedná o tak zvané moderní nemoci a že tomu nemám přikládat tak velkou důležzitost, ale aby ode mě měla asi na chvíli pokoj předepsala mi azitromycin a odeslala na psychiatrii. Jsem zmatená, nevím jak dál, prosím pomozte najít nějakého odborníka v okolí Brna. Díky všem.

Hmm, paní doktorka bude z

Hmm, paní doktorka bude z těch" informovanějších", co kdyby se takhle koukla (zde odkaz v Active forum)
na:
http://www.b-c-a.de/index.php?L=1
tam to až tak úplně lehce neberou. Jakpak by se asi starala, kdyby to také nakoupila ... (nic zlého jí samozřejmě? nepřejeme..)

Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007 a nyní zase od 12/2008. Nyní ACC 1 - 2x600, 2x300 ARFICIN (rifampicin), 2x300 Dalacin, 3xtýdně 250 Azitromycin

Nyní nic neberu, jsem na chemoterapi. Konec chemo - teď zase Mino 1+ 2 denně a Azitromycin 4x250 týdně. 1 Mteronizadol 250+250 denně. Víc nesnesu

čus, jestli chccete někdo

čus, jestli chccete někdo více informací o bca, tak stránkách borelioza je jistě hodně lidí, co tam byli. Je třeba ale vědět, že první návštěva vás přijde na cca 30T, pak plán léčby - léčba většinou je agresivnější a oni doporučují 2 týdny u nic (není to ale podmínkou), pak kontrolní testy, zkrátka jako u Klubala, ale asi více odbornější a zkušenější přístup a to je Kl. u nás jedničkou. Osobně jsem tam nebyl, ale to je to, co jsem doposud vystudoval. Teď objednávají na červen 2012. Zlomte vaz! Pro ty, co jsou na začátku a tyto sumy jim připadají závratné, tak Vás ubezpečuji, že tu (myšleno v ČR) utratíte mnohem více, budete zkoušet bylinky, akupunktury, nesmysly - poběží Vám osobní i profesní život do trosek. Já osobně to přestal počítat, když jsem utratil 300T, takže kdybych měl před x lety volbu, ani vteřinu bych neváhal.Doporučil bych BCA v kombinaci se sledováním a dozorem u Klubala.

Mam 77, myslíš, že v

Mam 77, myslíš, že v diskuzi Jak to cítí postižení tvoji informaci ještě někdy někdo najde? 

kdo si zadá bca, tak jistě

kdo si zadá bca, tak jistě to najde.

 Případné další reakce

 Případné další reakce pište do blogu Anežky 2 na 

http://www.chlamydie.info/node/7663 

březen 2013 ukončení CAPu 

Táto informácia bola

Táto informácia bola práve teraz mnmou nájdená a skvelá.

Chlamidiantka novacik

Chlamidiantka novacik

Nejlépe je asi sesumírovat

Nejlépe je asi sesumírovat si v hlavě plán léčby, kterou chceš absolvovat, pak si vytisknout materiály a snažit se přesvědčit lékaře, aby tě podle toho léčil. Když se ti to nepovede, tak zbývá ještě Praha- MuDr. Klubal nebo MuDr. Nouza. V ČR bohužel nejsou lékaři, kteří by se chronickými infekcemi zabývali.

Tady trochu optimismu

Tady trochu optimismu

http://chlamydie.info/node/8442#comment-65048   

"... Mě před rokem čekal buď ID - plný nebo částečný, nebo sebevražda - docházely mi síly a nemohla jsem dále snášet bolest. Pak jsem díky těmhle stránkám objevila Klubala. Léčím se u něj od října minulého roku, ..."

březen 2013 ukončení CAPu 

Tohle zní ale velice

Tohle zní ale velice smutně

deprese ..   

březen 2013 ukončení CAPu 

Kopíruji z borelky: RE:

Kopíruji z borelky:
RE: chronická borelioza a koinfekce...
Autor: Janourek
21:39:53 - 24.08.2012
Zkus si přidat Plaquenyl k celé kombinaci kterou bereš. Mně osobně hodně pomohl. Snášela jsem lépe entizolové pulsy, které pro mě z počátku byly hotové peklo. Ale po čase jsem zjistila, že bez nich nedělám žádný pokrok v léčbě. A hlavně vydrž a to hodně dlouho. Trvá to. Ještě by jsi mohl zkusit užívat Pyruvát calcia. 6g hodinu před každými ATB. Měla jsem u něj hodně silné reakce, člověk se cítil, jako by byl na marsu, ale pokaždé tak po 2 hodinách od ATB přišla úleva a enti pulsy jsem snášela ještě lépe. Po 2 letech a nabouchaných 180 dnů entizolu (celkem) jsem WP opustila a dnes toho lituji.

„… Na očním nic

„… Na očním nic nenašli (zákalky se nekonaly), na revmatologii paní doktorka řekla, že to vůbec nesouvisí, a že to vylučuje, protože nemám nález od očního ani Chl Tracho.. Na urologii zase, že je to "částečný" Reiter, protože mi objevili Chl. Pneu a Ureoplasmata. Na revmatologii mi řekli, "že to má každý".  Pak se chytila paní doktorka s přednostou Urologické kliniky ve sporu, kdo má pravdu. Mezi tím jsem stál já jako pitomec - NIKDO MNE ALE NA NIC NELÉČIL! …“

březen 2013 ukončení CAPu 

Bolesti kloubů, šlach,

Bolesti kloubů, šlach, zhoršení vidění. - Chlamydie pneumonie a chlamydie trachomatis pozit.

 

"... Nikde se nic nikdy nenašlo a u posledního jmenovaného lékaře (revmatologa) mi bylo sděleno, že náklady na vyšetření krve jsou drahé, musí to vlastně platit ze svého a co si myslím, když nikde nic není ani revma faktor, takže mi vlastně nic není. Jediný, kdo upozornil na možnost chlamydií, byl ortoped. …"

březen 2013 ukončení CAPu 

http://chlamydie.info/node/32

http://chlamydie.info/node/3248#comment-36145

To jen kdyby si někdo myslel, že jsem si to červeně "Jak to cítí postižení" vymyslel ...

MUDr. mi tenkrát ještě v ordinaci řekla:

paní, ale na chlamýdie se neumírá.

(byla to reakce na můj výklad,
kdy jsem doktorce popisovala,
jak mi před 5 lety zemřela moje maminka.
Měla všechny příznaky chlamýdií,
jenže tenkrát jsem o tom tom nic nevěděla
a sama jí nevěřila. ......

 

březen 2013 ukončení CAPu 

http://chlamydie.info/node/11

http://chlamydie.info/node/1128#comment-71813

 

 

 

březen 2013 ukončení CAPu 

"...a) Během posledního půl

"...a) Během posledního půl roku jsem moc dobře poznal, že pro 99% lékařů není chlamydiová infekce problém k léčení a pokud už ano, musí přece být každý po 2 týdnech na jednom ATB zdráv a pokud není, už to s tím simulováním přehání..."

březen 2013 ukončení CAPu 

Netušil jsem, že se můj

Netušil jsem, že se můj přípsěvek dostane do zlatého fondu těchto stránek. Kdyby to nebylo smutné, jeden by se u tohoto vlákna i zasmál...

Hm, já už se směju 20 let...

Hm, já už se směju 20 let... ono nám jaksi nic jiného nezbývá. 

To mne přivádí k jedné věci. Kdysi jsem se smál kdejaké ptákovině, až jsem se za břicho popadal a po zemi válel, pak přišla bída, lidi se smáli, za břicha popadali, po zemi váleli, jen já tupě čuměl a nechápal, no už se zase směju, byť při vzpomínce na tu dobu mi ten smích občas zamrzne. Chci říci, blbá nálada a psychika na 0 je jedním z příznaků toho svinstva, a to, že realita přístupu zdravotnictví k této problematice lidského žití je i po dvaceti letech pořád stejná, to není zrovna důvod k chechtání, bohužel!

 

Když jsme u toho, tady taky jeden názor z roku 2013...

 

březen 2013 ukončení CAPu 

Tak tu nahoře čtu staré věci

Tak tu nahoře čtu staré věci a koukám, že se nic nezměnilo...

 
... Zpočátku jsem se snažila, ale pak jsem už nevěděla jak a říkala jsem si, že doktoři přece musí vědět, jestli jí něco je nebo není. Ke konci na ni už nebylo zdravého místečka a umřela). Na tento můj výklad mi doktorka řekla tu větu:
"na to se neumírá".
A já mohu říct:
"Na to se umírá!!!"
Umírá se na neléčení příčin, které tělo ničí a ničí, až ho úplně zničí. Umírá se pomalu a v bolestech. Umírá se s nepochopením rodiny a okolí. Dnes bych mamince dokázala pomoci, ale je pozdě.
Dnes bojuji sama za sebe a teprve teď chápu, jak ji muselo být. Mockrát jsem se ji omluvila.
Bohužel pozdě.
http://chlamydie.info/node/3248#comment-36145
 
 

březen 2013 ukončení CAPu 

Ludia uz sa tomu tolko

Ludia uz sa tomu tolko nedivte. Zijeme vo svete, kde sa devastuju lesy, lebo su z toho prachy. Tym primitivom nedochadza, ze ked sa rube a nesadi, ked sa odplavi poda, ked si vsetko znicime uz nebude nic. Trebars kusok odtialto, v Grecku, si uz stromy vazia. Lebo vedia ze les je voda, ze strom je tien. Takisto lekari neveria nicomu, kym ich to nesekne samych. Potom placu, bombarduju sami seba viac ci menej nezmyselnymi liecbami, nadavaju na svet alebo sa samovrazdia. Ludia miluju lahke riesenia, rychle uzavery. Ale tak veci nefunguju. Cim skor si to uvedomime, tym lepsie. Aj ja som sa spociatku trapil zbytocne dlho, kym som sa nerozhodol veci riesit od podlahy. Mozno nepomohlo uplne, mozno sa budem musiet k tomu vratit, ale mam cestu. Beznadeji prepadaju len ti, co ju nemaju... 

"Zijeme vo svete, kde sa

"Zijeme vo svete, kde sa devastuju lesy, lebo su z toho prachy." No však, peníze jsou až na prvém místě... dokud je hamounovi prdlajs, a pak když zjistí, že že mu je nějak blbě, že by měl být ve stínu, aby mu slunce neupražilo tu hladovou makovici, že stínu není, nemaje stromu široko daleko, zjistí, že  prachy nejsou všechno, obvzláště když je najednou nemá, nemaje práci, nemaje příjmu, rozbije prase, prachy zbylé vysype za cokoliv, jen aby mu už nebylo tak blbě a ono je furt blbě... no jo no, léčit se má včas, lesy se nemaj ničit... ale říkej to těm magnátům, když bez těch prachů by nebylo magnátů. 

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k