Tak nevinně to někdy začíná …..

On BBC News tonight

http://www.cpnhelp.org/on_bbc_news_tonight

 

"...Debbie first suspected something was wrong with her body in 1994..."


"...My legs would start going wobbly if I'd been walking for more than a couple of hours and when I went dancing, it felt like I was wading through honey. I was a very active person and started noticing that my body wasn't responding in the way it should..."

(Debbie poprvé pojala podezření, že něco není v pořádku s jejím tělem v r. 1994.

„Moje nohy začínaly být vratké (nejisté, třaslavé, chvějící se) po několikahodinové chůzi nebo když jsem byla tancovat, byl to pocit, jako bych se brodila medem. Bývala jsem velmi aktivní a najednou jsem si začínala všímat, že mé tělo přestávalo reagovat tak, jak by mělo.“)

Kdo neumí anglicky, je to celé o tom, jak Debbie zničila život roztroušená skleróza, jak by nejraději to trápení ukončila, ale zákony jí a jejím blízkým tomu nejsou nakloněny. A taky o tom, jak by jí rádi podobně postižení pomohli „Sarah, Michele, anyone with some weight behind them on this protocol can you get in touch with her and get her on CAP?“ (Sarah. Michel, někdo s jejich podporou na protokolu, nemohl by se s ní spojit a dostat jí na CAP?“ nevím, jestli se mi zdařilo přeložit správně) Celé je to dost kruté a mne na tom mimo jiné zaujala taková podivná podobnost s jednou notickou v jedné mé zprávě, kde je v listopadu 2002 mimo jiné výsměšně napsáno „………nyní má stále vratké nohy a bolí ho záda……….“ Tak nevinně to někdy začíná …..

Na pozadí neustálých masáží, jak se má jeden starat o své zdraví, nic nezanedbávat a tvrdé reality, když se stará a místo adekvátního rozpoznání té pravé příčiny je posílán k psychologům apod., s následnými podobnými krutými konci, nemám dalších slov!

Krom toho, že bych strašně rád Debbie přál, aby nemusela bojovat o to, o co bojuje, ale aby měla zase proč žít!

Powered by Drupal - Modified by Danger4k