Komentár Dr.Powella k variáciám kombinovaných ATB protokolov

original link: http://www.cpnhelp.org/comments_on_cap_variation

Komentár Dr.Powella k variáciám kombinovaných ATB protokolov

(Comments on CAP variations from Dr. Michael Powell)

Submitted by Jim K on Sun, 2008-03-09 21:42

Poprosil som sa Dr.Powella, aby sa vyjadril k otázkam/obavám, ktoré tu boli už nejakú dobu spomínané, ako napr. či používa CAP u svojich nových pacientov. Dostal som jeho odpoveď už pred niekoľkými týždňami, ale nemal som čas to zosumarizovať do výstižného kontextu. Avšak opakované príspevky k týmto otázkam ma mobilizovali, aby som našim čitateľom tu predostrel jeho komentáre. Avšak kontext je, ako sa hovorí, všetko.

(...túto časť úvodného komentáru od Jima K som neprekladal. Hovorí v nej o tom, že problémom Cpn je, že má veľmi širokú škálu prejavov a väčšina lekárov kvôli svojej úzkej špecializácii diagnostifikuje a lieči pacienta iba v rámci svojho oboru a nie komplexne...)

Ako vidíte, ja som jeden z tých komplikovaných prípadov a bolo treba špecificky vyladený a komplexný prístup, aby som bol konečne správne liečený. Bol som tak dlhú dobu chorý a s toľkými rôznymi zasiahnutými systémami, a pravdepodobne nie iba s CPn, že bolo treba lekára s veľmi širokým rozhľadom [... it has taken a complex clinician to...] schopného prebojovať sa cez vrstvy trosiek, postupne čistiac tú spleť neporiadku, čo zostala z môjho zdravia. Cpn a CAP boli v centre mojej liečby, z toho dôvodu tiež moja oddanosť k prevádzkovaniu tejto webstránky, ale Cpn nebola jediným problémom v mojej liečebe ani jedinou obavou môjho lekára.

Dr. Powell reaguje nižšie na otázky, ktoré sa pred ním objavili [which evolved for him] počas mnohých rokov jeho liečenia Cpn a iných infekčných zápalových stavov v jeho reumatologickej praxi. Bol medzi prvými lekármi, čo začali používať protokol Dr. Strattona aktívne vo svojej praxi a má za sebou mnoho prípadov použitia CAP. A dozvedel sa o práci Dr. Strattona prostredníctvom vlastných výskumov (reseraches) a neúnavného záujmu. Vtedy neboli žiadne webstránky, ktoré by ho informovali. To vypovedá čosi o jeho inteligencii a záujme. Myslím si, že jeho otázky sú dobré otázky pre kohokoľvek z našich čitateľov na zamyslenie a zváženie. Môžu nám pomôcť rozšíriť naše zmýšľanie spôsobom, podobne ako by sme radi videli rozšírenie zmýšľania našich lekárov.

******************

Vážený Jim,

vďaka, že ste priviedli do mojej pozornosti tieto otázky/obavy. NIE SOM proti tomu, aby sa infikovaní ľudia liečili antimikrobiálnymi liekmi. Ale myslím si, že všetci sa musíme spýtať niekoľko dôležitých otázok skôr než začneme CAP.

Čo očakávame od CAP? Aký CAP je platný tento mesiac? Sme schopní zlikvidovať Cpn? Je CPn ako herpes vírusy, ktoré nemôžu byť zničené, iba potlačené? Ak má niekto premnoženie CPn, značí to niečo o jeho imunitnom systéme? Koľko ďalších infekcií má priemerný CPn pacient? Liečiť vírusy ako prvé, alebo až potom? Môžu vírusy vzplanúť, zatiaľ čo rozbúrite bakteriálne odumieracie reakcie antibiotikami? Spôsobuje oxidatívny stress z týchto bakt.odumieraní negatívne dôsledky na imunitný systém, neurologický systém a hladinu kľúčových živín pre boj s infekciou? Ako dlho sme ochotní brať antibiotiká?

Toto sú oprávnené otázky.

Je dôležité pochopiť že:

1.) Nikto nevie, ktorá kombinácia antibiotík je optimálna

2.) Nikto nevie, ako dlho liečiť. 3 mesiace? 12 mesiacov? 3 roky? Dlhšie?

3.) Nikto nevie, či infekcia môže byť vyliečiteľná... zničiť každé elementárne teliesko, každú kryptickú, každú retikulárnu formu? Je to realistické očakávanie?

4.) Nikto nevie, koľko INÝCH infekcií je prítomných a či by nebolo lepšie začať najprv s nimi, napríklad užívaním antivirotík skôr než sa začne CAP.

5.) Nikto nevie, aký vplyv hrá v týchto infekciách genetika a len málo ľudí vie, ako kompenzovať tieto genetické predispozičné faktory (napr. výskyt metylačných porúch napomáha vzdorovaniu infekcie. [e.g supporting methylation defects helps to oppose infection] ).

Ľudia musia byť realistickí, keď zvažujú CAP liečbu a musia si byť istí, že nečelia týmto infekciám s očakávaním, že braním niekoĺkých antibiotík počas zopár mesiacov sa im obnoví ích vitalita. Prosím, určite spomeňte, že vy aj ja sme videli prípady neúspešného CAP. [Please be sure to mention that you and I have seen CAP fail.]

Videl som antivirálnu terapiu ohromujúco dobre účinkovať u niektorých, u ktorých CAP nezabral. To niečo znamená. Videl som ľudí zotavujúcich sa rýchlejšie so saunou, Iodoralom a živinám podporujúcim boj proti infekciám [infection-opposing nutrients] (týždne namiesto mesiacov) a to je dôvod, prečo by som liečbu začínal s nimi. Keď sú ľudia počas "bakteriálnych odumieracích reakcií" podporovaní týmito opatreniami (???) [When people are done having die off with these measures], potom lepšie znášajú antivirotiká a antibiotiká a sú schopní rýchlejšie sa vrátiť do práce a žiť plnohodnotný život.

Ak niekto ku mne príde s ratingom jeho energie 2/10 a vyčerpanými hladinami základných živín a hormónov, tak najhoršia vec, čo môžem urobiť, je poslať jeho energiu na 0/10 zvýšením záťaže jeho systémov unáhleným štartom antibiotickej terapie. Mám pacientov, ktorí hovoria, že T3 (tri-iodothyronine - hormón štítnej žľazy?), Vitamín D a infračervená sauna mali na ich zdravie najväčší vplyv. Niektorí pacienti reagujú najlepšie na antivirálnu liečbu, zatiaĺ čo iní lepšie reagujú na NAC, Zithro, Flagyl. Niektorí pacienti zdá sa lepšie reagujú na NAC, Rifampin, Doxy, Nifedipine. Niektorým pacientom sa vodí veľmi dobre s vnútrosvalovo alebo vnútrožilovo podávaným gamaglobulínom, ak sú hypogamaglobulinemickí (oslabený imunitný systém?). Minulý týždeň som videl pána, ktorý neuspel s CAP ani s antivirálnou terapiou, ale vrátil sa do práce cítiac sa lepšie, po tom čo pridal niacínovú terapiu. Posledná štúdia Harvardu potvrdzuje antibakteriálne a antivirálne vlastnosti niacínu, ale musia byť sledované pečeňové enzýmy, ak je dávka zvyšovaná nad doporučenú dennú normu. Doktor nemôže v roku 2008 vedieť, ktorá kombinácia bude fungovať najlepšie, pretože nevieme, s čím máme dočinenia v zmysle týchto zmiešaných infekcií a ich rôznymi genetickými mutáciami.

Začať liečbu doplnením vyčerpaných hladín živín skôr než sa začnú antibiotiká nie je zlý nápad. Bežať do boja s živinovými zásobami na úrovni členkov (kotníkov) je krátkozraké a pravdepodobne vás bude stáť viac, než pripraviť sa dôkladne a vybudovať silnú obranu pred tým, než začnete boj antibiotikami a antivirotikami. Veľmi by som sa divil, keby väčšina ľudí, čo odpadli po tom, ako som im odporučil saunu, ju skutočne skúšali denne 20 minút, ako bolo odporúčané. Mám veľa pacientov, ktorí sa potia touto neškodnou metódou a videl som, že zlepšenie sa dostaví oveľa rýchlejšie u tých, čo robia denne saunu (pozn.mmichal: radšej túto radu berte s opatrnosťou, po skúsenostiach ľudí z fóra). S plnou vážnosťou, ľudia ktorí robia denne saunovú terapiu, majú tendenciu reagovať na liečbu už v časovom horizonte týždňov namiesto mesiacov.

Keď to zhrniem, nie je žiaden dôkaz, že dokonca 3 roky CAP vyliečia človeka z Cpn. Videl som CAP robiť zázraky u tých, ktorých choroba má súvis s Cpn alebo inou polymorfickou bakteriálnou infekciou a to je dôvod, prečo pokračujem v odporúčaní tejto dôležitej liečby. Je múdre minimalizovať vystavenie antibiotikám, ako je to len možné a mnoho pacientov chce prestup z antibiotík na výživové doplnky proti infekcii tak skoro, ako je to možné. Nie je žiaden test, ktorý môže potvrdiť pacientovi alebo lekárovi, že Cpn alebo iná chronická infekcia je definitívne odstránená, takže sme nútení používať klinické symptómy ako vodítko. Herpesové vírusy perzistujú navždy, ale keď herpes je vo fázi remisie (útlmu), ľudia túto infekciu nevnímajú. Môže byť, že to platí tiež pre CPn.

Veríme, že najlepší spôsob ako čeliť týmto infekciám a znovu obnoviť zdravie, je začatie posilňovania imunitného systému, než stresovaním pacientovho organizmu v úvodných fázach liečby. Vyskúšali sme liečbu oboma spôsobmi a máme lepšie výsledky pri štarte liečby s opatreniami, ktoré podporujú metyláciu, obnovu vyčerpaných živín, zvýšenie telesnej teploty a funkcií bielych krviniek. Potom, keď odumieracie reakcie z týchto opatrení ustúpili, prichádzajú do úvahy antivirotiká a antibiotiká a môžu byť zavedené/naštartované oveľa bezpečnejšie. Nemôžem to zopakovať dostatočne veľa krát, neexistuje žiaden dôkaz, že môžete naozaj vyliečiť tieto infekcie či vôbec vedieť koľko rôznych organizmov je do choroby zapojených. Pozrite si tiež webstránky o Lymskej chorobe, Mykoplazmách a iných vyskytujúcich sa infekciách... relapsy sú veľmi časté. To je dôvod, prečo si myslíme, že je nevyhnutné vybudovať obranu a zlepšiť imunitné funkcie ako primárny zámer terapie. Je iba prianím očakávať, že 6-12 mesiacov na CAP obnoví zdravie u najviac únavou postihnutých pacientov. Keby to len bolo také jednoduché.

S pozdravom

Dr. Michael Powell

Chcel by som k tomuto textu

Chcel by som k tomuto textu ešte zdôrazniť zopár vecí:

1. Dr.Powell zdôrazňuje, aby pred začatím antibiotík človek najprv nejakú dobu bral iba vitamíny a minerály a vďaka nim si nazbieral sily pre nasledujúci boj. Podobné niečo tvrdí aj Stratton vo svojom aktualizovanom protokole. Myslím, že toto je veľmi dôležitá rada!

2. Spomína sa tu, že neexistuje univerzálny ATB protokol, ktorý by fungoval pre všetkých rovnako. V závislosti od koinfekcií je potom dobré "doladiť" protokol každému na mieru. Za seba môžem povedať, že imunopreparáty (Imodin, Imunor) mi vždy minimálne na krátku dobu pomáhajú. Iní ľudia z nášho diskusného fóra nemali na imunopreparáty žiadnu pozitívnu reakciu. Ďalší tu spomínali, že urobili krok vpred v liečbe, keď brali s ATB antivirotiká. Niekomu môže prospieť vitamín D a slnko (ak neberie doxy samozrejme) a inému to naopak škodí. Skrátka, treba myslieť aj na podpornú liečbu a tiež na liečbu koinfekcií. Je samozrejme pravda, že keď sa potlačí primárna infekcia (chlamýdie, mykoplazmy, borélie), tak si telo poupratuje aj ten zbytok (kandida, herpes vírusy,...) ale vhodnou podporou na ostatných frontoch je nádej na rýchlejší postup a telo sa bude môcť plne sústrediť na boj s primárnym problémom.

3. Všimnite si, že článok je veľmi aktuály, starý ani nie 3 mesiace!

Na iných weboch sa radi oháňali vytrhnutými citátmi z tohto textu, ako dôkazom o neúspešnosti ATB liečby. Z plného prekladu je jasné, že to tak vôbec nie je.

WP od 05/2008 doxy+azi kvôli Mycoplasma Pn a CPn (hraničnej)

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Prosba na dobrých

Prosba na dobrých angličtinárov - kto vie preložiť tých zopár problémových viet, čo zostali v texte, pošlite mi opravu do schránky, skúsim to potom opraviť.

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

shodou okolností jsem ten

shodou okolností jsem ten samý komentář přeložila včera večer do češtiny aniž bych předtím zjistila, že už ho Michal přeložil.. tak příště domluva předem

 Komentář MUDr. Michaela Powella, jednoho z lékařů, kteří mají zkušenosti s kombinovaným antibitickým protokolem (CAP)

Nebráním se léčbě lidí bakteriostatiky. Ale domnívám se, že si všichni, předtím, než začneme s CAP, potřebujeme nutně položit několik důležitých otázek:

Co od CAP očekáváme?Jaké jsou nejnovější odborné názory a ohlasy na CAP?

Můžeme chlamydie z organismu zcela vymýtit?

Nejsou Chlamydie pneumoniae (Cpn), podobně jako herpetické viry, jenom léčbou potlačeny? Nevypovídá fakt, že někdo v sobě má nadměrné množství Cpn, něco o funkčnosti jeho imunitního systému?

Kolik dalších infekcí v sobě má průměrný pacient s chlamydiemi? Máme nejprve léčit viry, nebo bakterie?

Nemůžeme tím, že léčbou antibiotiky u pacienta rozdmýcháme toxické reakce v důsledku odumírání bakterií, viry reaktivovat? Nemůže oxidační zátěž těchto toxických reakcí mít další negativní důsledky nejen pro imunitní systém, ale i neurologický systém, a v neposlední řadě i na úroveň základních živin či látek, které by infekci bránily?

Jak dlouho vlastně chceme a můžeme antibiotka brát?

Tohle jsou rozumné otázky, které je nutné si položit.

Je totiž důležité si uvědomit a chápat, že:

1) Nikdo neví, jaká kombinace CAP je optimální, nejvhodnější

2) Nikdo neví, jak dlouho by léčba měla trvat - 3 měsíce? 12 měsíců? 3 roky? Déle?

3) Nikdo neví, zda je možné se infekce zcela zbavit, zcela vyléčit - vyčistit všechna elementární tělíska Cpn, každou jejich kryptickou a každou retikulární formu? Je to realistické očekávání?

4) Nikdo neví, kolik dalších infekcí je přítomno, a zda by nebylo lepší začít bojovat nejdříve s nimi, ještě před začátkem CAP, například použitím protivirových léků

5) Nikdo neví, jakou roli u těchto infekcích hraje genetika, a jen málo odborníků ví, jak se dají určité predispoziční genetické faktory kompenzovat (např. bojovat proti infekci podporou a kompenzací defektů methylace)

Každý, kdo se rozhodne pro léčbu CAP, by měl stát nohama na zemi, být realistický a vědět, že několik měsíců na rozličných antibiotikách nebude zárukou obnovy zdraví a vitality.

Prosím, hlavně zmiňte, že jsem viděl případy, kdy CAP pacientům nepomohl.

U pacientů, u kterých CAP selhal, jsem zažil, že u nich úžasně zabodovala protivirová terapie. A to taky něco znamená. Viděl jsem lidi, kteří se rychleji zotavili pomocí sauny, Iodoralu a živin a vitamínů na podporu proti infekci (a šlo o týdny spíše než o měsíce) a proto bych možná nejdříve začal s těmito metodami. Když lidé prodělají prvotní toxické reakce odumírajících bakterií či virů s těmito jednoduchými prostředky, budou tolerovat antibiotika i antivirotika lépe, a budou se moci rychleji vrátit do práce i k plnohodnotnému životu.

Pokud ke mně přijde někdo, kdo má na stupnici energie 2. stupeň z 10 možných a vyčerpané zásoby základních vitaminů a hormonů, tu nejhorší věc, kterou bych pro něho mohl udělat, je to, že bych mu 2. stupeň jeho energie ještě snížil na 0 - tím, že bych po jeho organismu chtěl, aby předčasně zvládl nápor antibiotické léčby.

Mám mezi mými pacienty takové, kteří tvrdí, že největší pozitivní efekt na jejich zdraví měly T3, vitamin D a infrasauna. Někteří pacienti zase lépe reagují na antivirovou léčbu, zatímco jiní reagují nejlépe na NAC, Zithro, Flagyl. U některých pacientů mám zase lepší výsledky s kombinací - NAC, Rifampin, Doxy a Nifedipine. Jiní pacienti mají velmi dobré výsledky s IM nebo pokud jsou hypogammaglobulinemičtí, tak gammaglobulinem.

Minulý týden jsem zažil pacienta, u kterého selhal CAP i antivirová terapie, ale byl schopný se vrátit do práce poté, co jsem mu naordinoval niacinovou terapii. Nedávná studie z Harvardu potvrzuje antibakteriální i antivirové vlastnosti niacinu, pokud jsou však léčebné dávky vyšší než denní RDA (doporučená denní spotřeba), je nutné během léčby sledovat jaterní enzymy.

Žádný lékař nemůže v roce 2008 vědět, jaká kombinace léčby bude pro konkrétního pacienta ta nejvhodnější, protože zatím stále nemáme jasno, kdo je u těchto smíšených infekcích a různých genetických mutací náš hlavní nepřítel.

Každopádně je jistě vhodné začít léčbu tím, že u pacienta doplníme vyčerpané zásoby živin a vitamínů. Vběhnout totiž doprostřed "vřavy" (t.j.CAP) pokud je vaše úroveň živin a vitaminů někde "u kotníků", je krátkozraké rozhodnutí a rozhodně by pacienta stálo v závěru víc, než kdybyste do této bitvy pomocí antibiotik a antivirotik nastoupili se silnou obranou a základem.

Moc nevěřím, že většina lidí, kteří krátce po začátku z mé léčby vycouvali poté, co jsem jim pro začátek doporučil vyzkoušet saunu, skutečně tu saunu vyzkoušeli 2xdenně na 20 minut, tak, jak jsem jim doporučil. Prošla mi totiž rukama řada pacientů, kteří na tuto jednoduchou metodu nedají dopustit a u těch, kteří se každý den saunují, jsem také viděl mnohem rychlejší zotavení. Vážně, lidé, kteří se každý den saunují, mají tendenci reagovat na léčbu spíše v týdnech než měsících.

Abych to shrnul, zatím není žádný důkaz, že třeba i 3 roky na CAP zlikvidují v lidském organismu všechny Cpn. Nicméně u lidí, jejichž potíže mají vazbu na Cpn nebo jinou polymorfní bakteriální infekci, jsem viděl fungovat CAP doslova zázračně, a to je důvod, proč i nadále tuto důležitou terapii doporučuji.

Je však moudré minimalizovat dobu antibiotické léčby, jak je to možné, a i sama většina pacientů chce přejít z antibiotik na protiinfekční suplementy, jakmile je to jen možné.

Neexistuje žádný test, který by pacientovi nebo lékaři dokázal, že Cpn nebo jiná chronická infekce je zcela vymýcena, takže jsme nuceni držet se jako vodítka klinických příznaků. Herpes virus zůstává v těle navždy, ale když je v útlumu, lidé žádnou infekci nebo potíže nepociťují. Je možné, že by to takhle mohlo fungovat i s Cpn.

Věříme tomu, že nejlepším způsobem, jak se postavit těmto infekcím a obnovit zdraví, je začít spíše posilováním imunitního systému než rovnou zatížit pacientův organismus náročnou léčbou. Zkusili jsem to oběma způsoby a lepší výsledky máme tehdy, pokud léčbu začneme podporou methylace, doplněním chybějících vitaminů a živin, zvýšením tělesné teploty a funkce bílých krvinek. Potom když se toxické reakce odumírajících mikroorganismů zmírní, můžeme zvážit antivirostatika a antibiotika a začít s jejich nasazením bezpečněji.

A - tohle prostě nemůžu zopakovat dostatečně opakovat - zatím nemáme důkaz, že tyto infekce můžeme totálně zlikvidovat, nebo dokonce s jistotou vědět, kolik různých mikroorgaismů je v tom zapleteno. Není od věci podívat se na weby např. o lymské borelióze, mykoplasmatech či jiných málo prozkumaných infekcích... - recidiva je velmi běžná. To je důvod, proč se domníváme, že hlavní důraz a směr terapie musí být ve vybudování obranných mechanismů a zlepšení imunitních funkcí.

Je to jen toužebné přání předpokládat, že 6-12 měsíců na CAP může u těch nejvíce nemocných a nejvyčerpanějších pacientů obnovit zdraví . Kéž by to bylo tak jednoduché...

Na WP od 3/2008 pozit. Cpn pneum. a mykopl., vleklé infekty HCD a DCD, bolesti páteře, chodidel a hlavy, záškuby svalů, arytmie, neuroinfekce, pocení, krvácení dásní i z nosu atdZa 8 měsíců zlepšení ve všem

Super clanek, i kdyz mnohe

Super clanek, i kdyz mnohe asi nepotesi, ale smysl to rozhodne dava.


Je zajimave, jak se to saunovani doplnuje s Nicolsonem. No je to velmi jednoducha detoxikace spojena s minimem namahy. V podstate vcetne tech vitaminu a doplnku.

Bohuzel, tak jak vidime i zde, je to vse hrozne individualni.

Uz se to zde nekde psalo. Je potreba pomlatit co nejvice tech bestii a zaroven vzmatozit imunitni system aby to drzel pod kontrolou. Lehce se reknce, hure dela.....

 

Příprava na CAP. Mycoplasma pneu. IgG=0,9. Opakované infekty HCD a DCD, únava, intenzviní pocení, rozbušování srdce, zhoršení paměti, zhoršené hojení ran, zaškubávání svalů, bolesti hlavy, krku, zubů, zad a očí, uší, cestující bolesti, šumění v ušíc

WP. Mpn. IgG, Cpn - IgG, H. pylori IgG. Proste typickej hypochondr a simulant co dlabe ATB protoze ho to silene bavi a ma radost ze nemuze chlastat. Ida je jen jedna...

Ten článek se mi líbí a

Ten článek se mi líbí a něco na tom posílení imunity bude. Já jsem před měsícem(jak jsem psala už tady dříve) nasadila buněčnou výživu, abych se trochu "zvetila" před zahájením protokolu a také jsem měla zkušenosti z minula, že mi BV pomohla na 10let od alergie. Nyní jsem hned 1.den vysadila protialergické léky. Po celý měsíc jsem netrpěla alergií ani teď netrpím. Pohybuji se v lese, v trávě, na sluníčku u vody a po alergií ani ň. Také mi zmizelo pocení! Sice jsem s BV nezhubla, jak je všude propagováno, ale to mi až tak nevadí. Jestli mi opět 10 let vydrží absence alergie, tak díky za to. A vlastně, dík za každý jeden rok. Také jsem byla celý víkend u vody, na sluníčku a vůbec mi nebylo zle (což se nedalo poslední dva roky vůbec říct- na slunci mi bylo hodně zle). Slunila jsem se, vyhřívala, plavala a dnes se cítím o 100% lépe. Je fakt, že bolesti kloubů zůstaly, ale nejsou už tak úporné a únava je také celkem pryč. Nevím, jak ten stav dlouho vydrží, ale je vidět,že moje buňky dostaly super očistnou kůru. Nevím, jestli by to působilo i na jiné, tak jako na mne, ale mi to pomohlo moc. Zkusím ještě nějakou dobu posilovat tělo a trochu protokol oddálit.
Na WP od 23.8.08 NAC 600  + 1.9. NAC 1200 + 14.9. Doxybene 100 +22.9. Azi 250 + 7.10 Doxybene200 +28.12. Entizol (18 pulzů), od 9.2.2010 plaquenil (entizol přerušen) + mino od 1.4.2010 (místo doxy)

Zdeni a čemu říkáš

Zdeni a čemu říkáš buněčná výživa? Vitamínům? 

EBV pozitivní, únava,silné pocení-zlepšilo se na WP, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD-zlepšilo se na WP,autoimunita štítné žlázy, RS. Na plném WP od 8/07

EBV pozitivní, únava,silné pocení-zlepšilo se na WP, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD-zlepšilo se na WP,autoimunita štítné žlázy, RS. Na plném WP od 8/07 do 3/08. 

Ahoj. Ano, je to spousta

Ahoj.

Ano, je to spousta vitamínů, antioxidantů, vlákniny + výživný koktejl. Nechci to tu rozepisovat, abych tady nedělala propagandu. Ale mi se fakt ulevilo. Vím, že jsem se nevyléčila, ale momentálně je mi o 100% lépe. Tak uvidím, jak to dlouho vydrží. Chtěla bych si léto užít a pokud to půjde, tak začít až po létě. Zatím se pokusím tělo trochu spravit pohybem, výživou, sluníčkem....do té doby, pokud to půjde.

Na WP od 23.8.08 NAC 600  + 1.9. NAC 1200 + 14.9. Doxybene 100 +22.9. Azi 250 + 7.10 Doxybene200 +28.12. Entizol (18 pulzů), od 9.2.2010 plaquenil (entizol přerušen) + mino od 1.4.2010 (místo doxy)

Zdeni,pošli mi prosím do

Zdeni,pošli mi prosím do inboxu, o co tedy jde konkrétně?

Díky 

EBV pozitivní, únava,silné pocení-zlepšilo se na WP, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD-zlepšilo se na WP,autoimunita štítné žlázy, RS. Na plném WP od 8/07

EBV pozitivní, únava,silné pocení-zlepšilo se na WP, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD-zlepšilo se na WP,autoimunita štítné žlázy, RS. Na plném WP od 8/07 do 3/08. 

Ivett - já ti odpovím za

Ivett - já ti odpovím za zdenku, jsou to produkty koktejl od Amway, nebo Herbalife... Jestli máš hodně peněz, tak jdi do toho ;-))) Buněčná výživa jsou také bílkovinné koktejly a suplementy pro kulturisty a sportovce a vláknina třeba Psylium z lékárny... Jde to řešit i jinak a levněji (vím o čem je řeč, ty výrobky můžu mít také za nákupku) já to řeším jinak a myslím že levněji... Je to na tobě... (Na WP od 1.6.08. Je mi 49r. syn 29r. jinak bez rodiny. Od dětství stále virózy, záněty, snížená imunita. Dále opakovaně -záněty-EBV -teploty-Chlamydie pneu.-Chl.trach.-bolesti celého těla-kolapsy -křeče končetin atd...)
(WP od 1.6.08.)53r.od dětství opak.infekty HCD, DCD,záněty.Dále-teploty,únava,záněty,migrény,kolapsy,kašel, reakt.EBV, Ch.pn.,Ch.tr.- bolesti všech kloubů-celé tělo,ztuhlost, otoky uzlin-třísel,křeče DK,zhorš.pamět,bolavé oči,mozková mlha atd.)

Pri súčasnom počasí

Pri súčasnom počasí stačí pred západom slnka na hodinku odostrieť žalúzie a máme zadarmo saunu po celú noc :-)))) 

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn(?), EBV, CMV. Chronický únavový syndróm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Michale si dobrej, diky

Michale si dobrej, diky moc, jen ne moc povzbuzujici..ono to fakt neni tak jednoduchy sehnat si antivirotika, imuno preparaty a dalsi, ja tu moznost nemam sem rada aspon za atb a stejne mam pocit ze po roce bych se mohla cejtit lip teda

WP od 27.4.2007 pro neuroinfekci, pozit. chlamydie, fibromyalgii, CFS - zimnice, zhoršení zraku, tuhnutí, pálení a třes svalstva, závratě, nestabilita, návaly nevolnosti, suchá pokožka atd. (Doxy200, Roxi300, 5. pulz Metro)


Dekuji ti Michale,za

Dekuji ti Michale,za preklad.Ja beru Doxy zatim tyden,tak nesmim chodit na slunicko?Totiz ja bral naposledy ATB tak pred 10 lety, tak vubec nevim co smim a nesmim.A muzes aspon trochu poradit cim bych mel pomoci imunite.Vitaminy,jidlo.atd.Dekuji.

Zdar, doxy má sklon

Zdar, doxy má sklon fotochemicky reagovať so slnkom a spôsobiť červenanie pokožky, spálenie, pľuzgiere, ale aj kolapsové stavy odobné herxom. Niečo málo je v diskusii tu http://www.chlamydie.info/node/607 prípadne si daj vyhľadávanie vo fóre. Ďalej sa snaž dávať od doxy čo najďalej všetky minerály - vápnik, horčík, zinok.

Preštuduj si podrobne príručku k liečbe, v cekcii CAP máš podrobný zoznam doplnkov http://www.chlamydie.info/node/695, podobne sú najdôležitejšie doplnky vypísané priamo vo wheldonovom protokole http://www.chlamydie.info/node/2483. Nie je na škodu si aspoň rámcovo preštudovať tiež fórum, sú v ňom užitočné rady a skúsenosti. Nepúšťaj sa bezhlavo do antibiotík, pokiaľ nemáš naštudované základné informácie!

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn(?), EBV, CMV. Chronický únavový syndróm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Co dodat? Jen snad to, že

Co dodat? Jen snad to, že dodnes jsem nepotkal lékaře, který by vůbec o něčem takovém uvažoval, to jest nejdříve zjistil skutečnou zátěž co do virů, bakterií apod. Jednoduše jsem byl hypochondr! A basta! Natož aby uvažoval co dál, jak se těch potvor zbavit, kromě slepého střílení s oblíbenými Luivac, Imudon, Bronchovaxom atd. O cílené léčbě chlamydií ani náznak! Viry brali jako samozřejmost, že tam zůstanou, to se prostě neléčí a chlamydie či jiní příživníci také ne! To je realita! Čili článek jako zbožné přání versus realita jako skutek! A realita na pozadí skutečnosti je taková, že poznatky Dr. Strattona jsou ohledně chlamydií promyšlené a fungují, byť to trvá dlouho. Ale s tím musí každý počítat, jinak nemá cenu do toho vůbec jít! A jestli se dílo zdaří, to ukáže budoucnost, zatím to funguje! Nicméně by bylo lépe, kdyby se moudří akademici zamysleli nad tím, jak včas podchytit počátek infekce a jak včas a důsledně jí zarazit a ne, že se to nechá dojít do takových konců, aby pacient lezl po čtyřech v bolestech kloubů a přiškrcený astmatickými záchvaty a pak nad ním všichni kroutili hlavami a tvrdili mu, že je to všechno psychosomatického původu, že si to vymýšlí! Jde o to akceptovat fakt, že je mnoho příznaků, trablů a následků, které mají příčinu v chronické infekci, o které se tvrdí pořád dokola, že je neškodná!

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... duben 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Ten methylation defects sa

Ten methylation defects sa da dosiahnut uzivanim doplnkou ktore podporuju tvorbu glutatione , napriklad napriklad takyto efekt ma NAC  vitamin C a dalsie suplementy .

U niektorych osob sa geneticky tvori vacsie mnostvo glutatione - silneho antioxidantu - tzv methylation defects a su do urcitej miery lepsie vybaveny pre boj s vnutrobunkovymi infekciami .

Co se týče genetiky-byl 

Co se týče genetiky-byl  17.9.2007

nalezen polymorfismus na obou alelách genu pro metylentetrahydrofolátreduktázu/MTHFR/,který může působit elevaci homocysteinu,stejná konstelace i u syna.Vhodné došetřit PL nebo internistou.Vhodná znalost HCy.Takže 52 let jsem trávena HCy a toxiny CPn........................stejně i 25 letý syn.V roce 2006 měl periferní embolizaci nohy.Viděli ho odborníci typu kardio,hemato.........na nic nepřišli........nebo nechtěli přijít.........jeho PL,které zanesl papír z genetiky,nic neřeší,protože s HCy nemá žádné zkušenosti.Beznaděja bezradnost,co se týče znalostí doktorů,mě jímá otrávenost a vztek.......no jo ,moje játra trávená 50 let toxiny jsou pověstná tvorbou emocí typu vztek,podrážděnost.Co se týče únavy.........vzorce s enzymy......ATP............jsem už zapomněla......učila jsem se je k atestaci coby středoškolák    laborant...........takže si teď umím vysvětlit můj energetický 50letý dluh...........bez dostatku ATP /adenosintrifosfátu/ to nemůže být jiné......Jane,ty tomu rozumíš nejvíc,myslíš,že kapsle ATP,které jsem našla na internetu ,by mi to zčásti mohly řešit?Nikdy jsem neměla nic zadarmo,nechci žít ani na ten energet.dluh,který mi přidělila matička PŘÍRODA.

veraokb

Tak na rozdíl mnoha se

Tak na rozdíl mnoha se přiznám dobrovolně, že na tohle jsem krátký! To je příliš moc na mé chabé znalosti biochemie, fyziologie atd. Ale čistě selským rozumem, dokud se neodstraní zloděj, je asi zbytečné dodávat to, co je důvodem proč se ten zloděj do našich buněk vecpal!

Vidím to asi takto, nemá cenu se zamotávat do složitostí, které stejně neovlivním. Jak by řekl Pepa Švejk. Život lidskej je tak složitej, že jeden život je proti tomu nic..... nebo jinak

Richard says that one of

http://www.cpnhelp.org/?q=sarahs_musing_blog#comment-10263

Submitted by katman on Thu, 2006-11-30 02:28.

Richard says that one of his professors said that doctors used to learn all about everything, then they started specializing and learned more and more about less and less, and then they learned everything about nothing at all. So, let us be wise lest we learn too much about too few.

 

(Richard říká, že jeden z jeho profesorů řekl, že doktoři se učí všechno o všem, pak se začnou specializovat a učí se stále více a více a podrobněji až se učí úplně všechno a nakonec vůbec o ničem. Tak buďme rozumní pro případ, že se naučíme příliš mnoho o celkem nepříliš mnohém.)

Nicméně, neumím si představit, jak se ATP v tabletách  dostane až tam, kam by měl v neporušené formě atd....

 

Jan Na WP od 12/2005 pro Cpn; CFS, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ... duben 2008 zlepšení ve všem i tam, kde údajně nebyla šance.

březen 2013 ukončení CAPu 

Niečo ohľadne

Niečo ohľadne metylačných porúch a ich nápravy sa preberalo na cpnhelp v tejto diskusii: http://www.cpnhelp.org/go_as_fast_as_you_can#comment-19468

Nečítal som to celé, ale príspevok v diskusii od Lyndy a nasledujúce príspevky sa - zdá sa - tomu pomerne podrobne venujú. Snáď sa nájde nejaký angličtinár, ktorý sa toho chytí a niečo z toho preloží, na mňa je to príliš odborné a mimo moje znalosti terminológie.

WP od 05/2008. Mycoplasma Pn, Cpn(?), EBV, CMV. Chronický únavový syndróm

WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy

Nevíte  někdo co je to

Nevíte  někdo co je to ten iodoral.Jinak tu saunu dělám cca týden 1xdenně 10minut víc nevydržím a cítím se líp.

Dik za preklad, Michale i

Dik za preklad, Michale i Horlako, pridam to do prirucky.

Iodoral je jod.. 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Na Wheldonove/Strattonove protokolu od 02/2006 do 10/2011 pro tezky unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k