Chlamydie a artritida

Má někdo tuhle zkušenost. Mě vyšel RF na hranici, nemusí se jednat o revmatoidní artritidu ale o reaktivní nebo alergickou. Kromě svalů mi bolí nejvíc kotníky, ty mám i oteklé, kolena a klouby prstů na nohou i rukou. Vyšetřoval někoho revmatolog? Jak probíhalo vyšetření? Najde se něco třeba na rengenu?

No ty RF kolisaji, chlamydie

No ty RF kolisaji, chlamydie a borelie tohle umi, u revmatologu jsem byl asi u 3 a vsichni alibisticky cekaji az budou nemoc umet pojmenovat, ale to trva treba radu let nez je jasne zaradiltelna,doufam ze po wheldonovi nebude co zaradit...na rentgenu zjisti tak max. artroticke zmeny,jinak nic, spis z krve, ale v pocatcich asi nic, dobre si nechat udelat test na HLA-B27,tam to pak skodi vic...vysetreni u revmatologa je docela ponizovak,pze jak nemas otoky a hybes kloubama,napr, udelas pesticku:),tak ti nic neni...,no a pak krev, CRP atd. Ale co ti muzou nabidnout? Antirevmatika a kortikoidy?

Na Wheldonovu protokolu od 10/2006 pro Cpn, boreliózu; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, bolesti kloubů, autoimunitní reakce....

Na Wheldonovu protokolu od 10/2006 pro Cpn, boreliózu; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, bolesti kloubů, autoimunitní reakce.... 

Máš pravdu s tou jejich

Máš pravdu s tou jejich nabídkou. Antirevmatika a kortikoidy mi nepomohly. Prosím tě co je to za test HLA-B27 ?
Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

Tady je o HLA, ale asi ti to

Tady je o HLA, ale asi ti to moc nepomůže. Ale můžeš pátrat dál. Každopádně kdo má prokázaný HLA B27, má to těžší. 

an

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

Nebo zde, ale je to v

Nebo zde, ale je to v angličtině.

Doktor zaškrtne na žádance a pošle tě do laborky na odběr krve.

 

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie ....

březen 2013 ukončení CAPu 

HLA-B27 je antigen-odhaluje

HLA-B27 je antigen-odhaluje Bechtěrovovu chorobu.Příčina nemoci není dodnes jasná.Jedná se o dlouhodobě probíhající zánětlivé postižení kloubů páteře.
< p > < em > CFIDS, Fibromyalgie, velké bolesti, chronická onemocnění.Na Wp II od března 08 < / em > < / p >

No že by odhaloval

No že by odhaloval Bechtěrevovu chorobu, to přímo ne. Vlastník antigenu má jen větší genetický předpoklad k získání Bechtěreva(asi 300x) či několika dalších revamtických nemocí. Antigen má asi 95 % bechtěreviků, ale vyskytuje se i u několika procent zdravé populace. Obecně je to dost velký handicap, ale ještě to není samo o sobě potvrzení nemoci...

Na Wheldonovu protokolu od 10/2006 pro Cpn, boreliózu; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, bolesti kloubů, autoimunitní reakce.... 

Na Wheldonovu protokolu od 10/2006 pro Cpn, boreliózu; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, bolesti kloubů, autoimunitní reakce.... 

Posted Listopad 22nd, 2007

Dobrý den všem ,mám dotaz jestli někoho zvás už léčili salzopyrinem.Můj revmatolog mi to navrhuje jako léčbu reaktivní artritidy.Samozřejmně že test na chlamydie mám také pozitivní.Nicméně Salzopyrin je chemoterapeutikum které působí také proti baktériím.

SALAZOPYRIN EN

NÁZEV PŘÍPRAVKU
SALAZOPYRIN EN
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Sulfasalazinum cum povidono 535,0 mg, odpovídá sulfasalazinum 500,0 mg v 1 tabletě

3. LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tablety
Popis přípravku: žlutooranžové eliptické, mírně vypouklé, filmem potahované tablety na jedné straně s vyraženým logem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida, mírná až středně těžká proktokolitida (ulcerózní kolitida) a Crohnova choroba.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování se má individuálně upravit dle tolerance na lék a dle účinku léčby. U nemocných, kteří ještě nebyli léčeni přípravkem Salazopyrin EN, je doporučeno postupné zvyšování dávky prvních devět dnů. Tablety se polykají vcelku, nerozlomené a nerozdrcené.

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA
Dospělí

Pro příznivý poměr mezi přínosem a rizikem léčby přípravkem Salazopyrin EN může být léčba zahájena v raných stádiích revmatoidní artritidy. Léčbu zahajujeme nízkou dávkou, 1000 mg denně po dobu 4 dnů, dále v příštích 4 dnech zvyšujeme na 1500 mg denně, jak je uvedeno v tabulce a dále na 2000 mg denně. Někteří nemocní, i když nesnášejí 4 tablety denně, udávají klinické zlepšení i při nižších dávkách. Zkušenosti ukazují, že se účinek léčby projeví během 4-8 týdnů. Pokud se ani po 2-3 měsících nedosáhne uspokojivého účinku, lze dávku zvýšit až na 3 gramy denně. Současná léčba analgetiky a/nebo protizánětlivými léky je doporučena nejméně do té doby, než se projeví příznivý účinek léčby.

Dávkovací schéma:

  1-4. den 5-8. den 9. den a další
Ráno 500 mg 500 mg 1000 mg
Večer 500 mg 1000 mg 1000 mg

Děti

V současné době není určeno dávkovací schéma pro léčbu přípravku Salazopyrin EN u vleklého zánětu kloubů mladistvých (chronická juvenilní artritida).

ZÁNĚTLIVÁ STŘEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
Akutní fáze:

Dospělí
U těžkého průběhu onemocnění: 2-4 tablety 3-4 krát denně (3-8 g denně).
U středně těžkého a lehkého průběhu onemocnění: 1000 mg 3-4 krát denně.

Děti
40-60 mg/kg tělesné hmotnosti/den, rozděleně do 3-4 dávek.

Profylaxe recidiv:

Dospělí
U ulcerózního zánětu tlustého střeva ve stavu vymizení všech klinických projevů se doporučuje udržovací dávka 500-1000 mg 2-3 krát denně; udržovací dávku je možné podávat neomezeně dlouho (pokud se neobjeví nežádoucí účinky). V případě, že se znovu projeví příznaky onemocnění, doporučuje se dávky zvýšit na 2-4 tablety 3-4 krát denně.

Děti
20-30 mg/kg tělesné hmotnosti/ den, rozděleně do 3-4 dávek.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na sulfasalazin nebo pomocné látky - furosemid, thiazidová diuretika, sulfonylureu, inhibitory karboanhydrázy, sulfonamidy nebo salicyláty. Akutní intermitentní porfyrie a smíšená porfyrie. Děti do tří let.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Relativní kontraindikací je: onemocnění krve (agranulocytóza, aplastická anémie), porucha jaterních funkcí, porucha renálních funkcí a astma bronchiale. Pravidelně během prvních třech měsíců léčby Salazopyrinem EN by měl být pečlivě sledován krevní obraz, počet červených krvinek a destiček, včetně diferenciace bílých krvinek a jaterní funkce. Tyto laboratorní hodnoty vyšetříme před zahájením a dále za 14 dní, v dalších třech měsících po 4 týdnech. Po tomto období následuje vyšetření v každém třetím měsíci. Funkci ledvin sledujeme také před zahájením terapie a v pravidelných intervalech i během léčby. Vzhledem k možnému vzniku hemolytické anemie po sulfasalazinu je jeho podání nutno zvažovat u nemocných s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy. Změny v krevním obraze (např. makrocytóza a pancytopenie), způsobené nedostatkem kyseliny listové, se mohou upravit po jejím podání nebo podáním leucovorinu. Během léčby se může objevit oranžové zbarvení kůže a tělních tekutin; tato změna je bezvýznamná. Bylo prokázáno, že sulfasalazin porušuje mužskou fertilitu (oligospermie a infertilita), která odeznívá po vysazení sulfasalazinu. Pokud se vyskytnou závažné reakce na užívaný lék, jeho podávání se má okamžitě přerušit.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném používání digoxinu se sulfasalazinem bylo pozorováno snížené vstřebávání digoxinu. Snížené vstřebávání kyseliny listové může způsobit její nedostatek. Merkaptopurinem indukovaná suprese kostní dřeně byla zaznamenána při současném podání sulfasalazinu a merkaptopurinu u pacientů s konstitučně nízkou hladinou enzymu thyopurin methyltransferázy. Sulfonamidy zvyšují účinky a toxicitu dikumarolových a indandionových antikoagulancií, hydantoinových antiepileptik, perorálních antidiabetik (derivátů sulfonylmočoviny), léků suprimujících kostní dřeň, hepatotoxické medikace, fenylbutazonu, sulfapyrazonu. Furosemid snižuje hladinu sulfonamidu v dřeni ledvin.

4.6 Těhotenství a kojení

Při dlouholetém používání ani v klinických studiích nebylo zaznamenáno žádné riziko teratogenních účinků. Nedoporučuje se jeho podávání v 3. trimestru těhotenství, neboť může vytěsňovat bilirubin z jeho vazebných míst na plazmatických bílkovinách novorozenců a tím způsobit hyperbilirubinémii a poškození CNS. Přítomnost sulfasalazinu a sulfapyridinu v mateřském mléce byla prokázána, ale v takové koncentraci (30-60% mateřského séra), která neohrožuje zdravé dítě. U předčasně narozeného dítěte nebo dítěte s poporodní žloutenkou je třeba opatrnosti. U novorozenců s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy může způsobit hemolytickou anémii.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Za základě farmakodynamického profilu a s ohledem na hlášené nežádoucí účinky je sulfasalazin bezpečný a nepředpokládá se účinek na schopnost řízení motorových vozidel nebo pro práci se stroji.

4.8 Nežádoucí účinky

Některé nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jejich projevy je zpravidla možné zmírnit snížením dávky. Asi 75% nežádoucích účinků se objevuje během 3 měsíců od počátku léčby a přes 90% do 6-ti měsíců.

Frekvence nežádoucích účinků

Časté: (>1/100)
Všeobecně: Bolesti hlavy, teplota, nechuť k jídlu, fotosenzitivita
Krev: Leukopenie, hemolytická anemie, makrocytóza.
GI: Bolesti břicha, nauzea, žaludeční nevolnost.
Játra: Zvýšení jaterních enzymů.
Kůže: Exantém, kopřivka, svědění, zčervenání, oranžovo-žluté zbarvení kůže
Jiné: Reversibilní oligospermie, indukce tvorby autoprotilátek

Menší frekvence(<1/100, >1/1000)
Všeobecně: Závratě
Krev: Agranulocytóza během 3 měsíců od zahájení léčby
Psychické: Deprese
Ušní: Tinnitus.

Vzácně: (<1/1000)
Všeobecně: Hypersenzitivní syndrom (teplota, zarudnutí, hepatitida, nefritida, lymfadenopatie), sérová nemoc, otok obličeje.
Krev: Pancytopenie, agranulocytóza (dlouhodobá léčba), thrombocytopenie, megaloblastická anémie, aplastická anémie
GI: Pankreatitida, pseudomembranózní kolitida, exacerbace ulcerózní kolitidy
Kůže: Cyanóza, epidermální nekrolýza (Lyelův syndrom), Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida, toxická pustuloderma, alopecie, Lichen planus
Játra: Hepatitida
Dýchací systém: Fibrotizující alveolitida, eosinofilní infiltrace, dušnost, kašel
Pohybový systém: Arthralgie, myalgie
CNS: Postižení periferních nervů, neinfekční zánět mozkomíšních plen, encefalopatie
Močové cesty:Nefrotický syndrom, proteinurie, hematurie, krystalurie, intersticiální nefritida
Kardiovaskulární: perikarditida
Jiné: syndrom podobný SLE, chuťové a čichové odchylky,

4.9 Předávkování

Příznaky: Jsou obdobné jako u všech sulfonamidů, úměrné celkové sérové koncentraci. Nejrozšířenější je nauzea a zvracení. Závažnější jsou anurie, krystalurie, hematurie. Dále se pozoruje ospalost, poruchy zažívacího traktu, křeče. Předávkování sulfasalazinu pravděpodobně nevede k těžké intoxikaci, s výjimkou nemocných se zhoršenou funkcí ledvin.

Léčba: Časné vyprázdnění žaludečního obsahu, dostatek i.v. podaných tekutin ke zvýšení diurézy, alkalizace podáváním natrium bikarbonátu i.v. Vždy je třeba mít na paměti riziko oligurie a anurie. V případě vzniku anurie zahájíme dialýzu, u methemohemoglobinémie (cyanóza) podáváme methylénovou modř v dávce 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti pomalu, nitrožilně. Při úplné blokádě krystaly případně následuje katetrizace ureterů, jinak převážně symptomatologická léčba. V případě těžké sulfahemoglobinémie je vhodná transfúze. Specifické antidotum není známo.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: sulfonamidové chemoterapeutikum, antiflogistikum

Farmakodynamické účinky
Bakteriálním působením v kolonu se sulfasalazin štěpením azo-vazby rozkládá a vytváří dva hlavní metabolity - sulfapyridin a mesalazin (5-kyselina salicylová). Je těžké specifikovat klinický význam různého působení sulfasalazinu, sulfapyridinu a mesalazinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Jenom malé množství požitého sulfasalazinu je absorbováno. Většina projde do tlustého střeva nezměněna, kde je působením bakteriální azo-vazby metabolizována na sulfapyridin a mesalazin. Sulfapyridin je poté absorbován v kolonu a metabolizován v játrech, nebo vyloučen nezměněný ledvinami do moče. Mesalazin zůstává z větší části v tlustém střevě a je vyloučen do stolice. Asi 20% mesalazinu je však absorbováno a vyloučeno v acetylované formě močí.

Sulfasalazin
Sulfasalazin má přepokládanou biologickou dostupnost 5-10%. Maximální sérová koncentrace je dosažena po 3-6ti hodinách. Průměrný poločas při opakovaném podávání je téměř 7 hodin. Vazba na bílkovinu je kolem 99%. Koncentrace v séru je individuálně rozdílná. Sklon k akumulaci je střední: 24 hodin po jednotlivé dávce sulfasalazinu je sérová koncentrace nepatrná. Nepatrné procento dávky je vyloučeno močí, zbytek prodělává enterohepatální cyklus.

Sulfapyridin
Sulfapyridin je rychle absorbován a částečně metabolizován acetylací/hydroxylací v játrech. Metabolity se vylučují převážně močí. Neacetylovaný sulfapyridin je částečně vázán na sérové bílkoviny. Dosahuje maximální sérové koncentrace po 12-ti hodinách. Vyrovnaná hladina sulfapyridinu v plazmě je dosažena v průběhu 5-ti hodin a tři dny po ukončení je koncentrace v séru snížena na nulu. Nemocní, u kterých je snížena schopnost acetylace, dosahují vyšších sérových hladin sulfapyridinu, což vede ke zvýšenému riziku nežádoucích gastrointestinálních účinků, ne však k jiným nežádoucím účinkům.

Mesalazin
Je absorbován z 20% a je vyloučen převážně jako inaktivní acetyl-5-aminosalicylová kyselina močí. Větší část (80%) zůstává v oblasti kolonu a je vyloučen jako mesalazin a acetyl-5-aminosalycilová kyselina stolicí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Souhrnem lze říci, že z toxikologického a farmakologického pohledu je sulfasalazin bezpečným lékem, vhodným pro dlouhodobou léčbu revmatoidní artritidy, ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. Tato skutečnost je ověřena více než 50-ti letou zkušeností v klinickém použití sulfasalazinu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Kukuřičný škrob
Celacefát
Magnesium-stearát
Propylenglykol
Koloidní bezvodý oxid křemičitý
Mastek
Makrogol 20 000
Karnaubský vosk
Bílý vosk
Emulgující glycerol-monostearát
6.2 Inkompatibility
Nejsou známy
6.3 Doba použitelnosti
5 let
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Při teplotě 15-30 °C.
6.5 Druh obalu a velikost balení
Plastická nádobka s pojistným víčkem, krabička.
Velikost balení: 500 a 100 tablet
6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Šroubovací uzávěr je speciálně upraven pro pacienty s revmatoidní artritidou. Balení se snadno otevře např. pomocí tužky v případě oslabení ruky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO
29/245/94-C
9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
9.3.1994 / 6.10.1999
10. DATUM REVIZE TEXTU
1.6.2005

Manžel má asi 6 let

Manžel má asi 6 let diagnostikovanou Bechtěrevovu chorobu a Salazopyrin bral dost dlouho. Pak mu revmatolog nasadil místo toho  Medrol, Movalis a naposledy Methotrexat. V září začal brát Azi a v listopadu Doxy.

 

Žaneta

brnění nohy, bolesti uzlin, Helicobacter pylori + další potíže, Doxy + Azi

Jardaku, kdyz vidim ten

Jardaku, kdyz vidim ten seznam nezadoucich ucinku Salozopyrinu, tak osobne bych do toho nesel,rozhodne ne dlouhodobe,obavam se ze to nevyresi pricinu te raktivni artritidy,snad je potlaci jeji nasledky, ale rozhodnout se musis sam se svym lekarem. 

Na Wheldonovu protokolu od 10/2006 pro Cpn, boreliózu; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, bolesti kloubů, autoimunitní reakce.... 

Pro Mirouše! Předchozí

Pro Mirouše!

Předchozí imunolog Dr. Poch mi napsal specialitku - čípky se sufasalazinem. Abe se to dopravilo "přímo tam" co to patří. Pronikavý účinek jsem sice nezaznamenal, ale ... kdoví 

Chronický zánět prostaty, kloubní obtíže, otoky očí, únavový syndrom. Wheldon od 02/2007

Účinky Salazopyrinu jsou

Účinky Salazopyrinu jsou totožné se Sulfasalazinem, který beru 5 let na údajnou RA.Dva roky zabíraly ideálně, zřejmě i proto jak Jardo říkáš, mají účinky i proti bakteriím (nevím odkud to víš).Je to, jako všechny léky na artritidy, jen léčba supresivní,tedy potlačující jen projevy nemoci.Jsou buď starší, tedy škodlivější nebo novější, jako salaziny, které se rozpouštějí až ve střevě (je to snad výhoda?,a co chudák střevo?),prostě abychom s tou chorobou déle a radostněji mohli žít...Mě po 2 letech přestal účinkovat a pak teprve zjištěny chlamydie pneumoniae a jsem zde.

Na Wheldonovu protocolu od 10/2007 pro snad původně Borelie,EBV,RA(spíš ReA),únav.syndr.(CFIDS)chlam.pneu.,bolesti ramen a hlavy,nespavost,atd.

Léčba

Léčba artrit.ATB!

přidávám ještě odkaz na http://old.lf3.cuni.cz/studium/materialy/revmatologie/ , pardon, neumím to zaktivovat.Prostě je to přes 3.lék.fakultu Univerzity Karlovy. Tam je o léčbě artritid (pochopitelně asi infekčního nebo jiného původu-tedy myslím i našeho) antibiotiky celá stať a působí to jako zcela běžný způsob v těch krajinách a hlavně postup léčby je téměř totožný i s délkou léčby jako Wheldonův. Tedy jestli se nemýlím...milý greenhorne, jen tak jsem to v šoku přelítla očima, pochopitelně se slovníkem.

Na Wheldonovu protocolu od 10/2007 pro snad původně
Borelie,EBV,RA(spíš ReA),únav.syndr.(CFIDS)chlam.pneu.,bolesti ramen a
hlavy,nespavost,atd.

Liduno, diky moc. V

Liduno, diky moc. V odkazech jsou moc zajimave linky, dam do nasich... 

Na Wheldonove protokolu od 02/2006 pro Cpn a Mycoplasmata, unavovy syndrom, fibromyalgii, bolesti kloubu, intestinalni potize a milion dalsich problemu..

 


Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k