ASCA protilátky (Crohnova choroba)

Může mi někdo poradit co je ASCA za nemoc atd... ??Díky

  Autoprotilátky

 

Autoprotilátky třídy IgA a IgG proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA)

Klinický význam:

Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA), které reagují s antigeny kvasinek obsahujícími manan, jsou vysoce citlivé pro Crohnovu chorobu. Vyskytují se v jedné či více třídách imunoglobulinů. Crohnova choroba, která patří spolu s ulcerózní kolitidou mezi nespecifické střevní záněty, je chronické onemocnění postihující celou trávicí trubici. Je charakterizována fokální, asymetrickou a granulomatózní zánětovou reakcí. Potencionálně může být Crohnova choroba spojena s extraintestinálními a systémovými komplikacemi. Zánětlivá destrukce mukósní membrány střeva vede k problémům s resopcí, která způsobí malabsorpční syndrom a průjem. Nicméně klinické symptomy mohou být mnohem širší, např. bolesti břicha, nechutenství, subfebrilie až febrility, extrantestinální příznaky (postižení kůže a sliznic, očí, kloubů, krvetvorby a hemokoagulace) a výjmečné nejsou ani hepatobiliární komplikace. Klinicky se obvykle manifestuje ve věku 15-30 let. Údaje o prevalenci v různých studiích široce varírují (3,2 - 147/100 000 osob). Diskrepance je dána jednak geografickými rozdíly ve výskytu choroby, jednak kvalitativní úrovní použité diagnostiky. Obecně je vyšší prevalence udávána ve vyspělých zemích (UK, USA atd.); to svědčí o možnosti, že v řadě zemí může být onemocnění poddiagnostikováno. Protilátky proti ASCA lze nalézt u zhruba 70% nemocných s Crohnovou chorobou, v protikladu s pozitivními nálezy u pouhých 5% nemocných s ulcerózní kolitidou. Naproti tomu výskyt pANCA protilátek je vyšší u nemocných s ulcerózní kolitidou (40 - 80%), než u nemocných s Crohnovou chorobou, kde je výskyt mezi 10 - 40%. Odlišení Crohnovy choroby od ulcerativní kolitidy pouze na základě klinických symptomů je možné jen vyjímečně. Stanovení protilátek proti ASCA je tedy vhodné spolu se stanovením protilátek proti ANCA použít v diferenciální diagnostice Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Analytická metoda: nepřímá imunofluorescence.

Vyšetřovaný materiál: srážlivá krev (sérum).

Hodnocení: negativní, pozitivní.

Na Wheldonově protokolu od 21.4.2007 pro CPn - epicondylitida obou loktů, bolesti kloubů, únava, cukání ve svalech, pocit cizího tělěsa v krku. DOXY+AZI+ENTIZOL

 

Ukončení CAP 2012. Zcela bez potíží.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k