Revmatoidní artritida

Tady jsem našla také zajímavý článek pro ty ,kteří mají potíže s RA,nebo s bolestmi kloubů....navíc jed zde vyslovně uvedeno, že doxy a minoé mají pozitivní efekt na imunitu!!!!!

Převzato z časopisu Medicína ,roč. 99 (tolik let to vědí,nicméně stále se ve prospěch pacinetů toho moc neděje)

Léčí antibiotika revmatoidní artritidu?

Přes velké pokroky v poznání patogeneze a v terapii revmatoidní artritidy (RA) zůstává mnoho nejasností. Vztah RA k infekci byl a je nadále chápán jako příčinný, ale neví se, zda a jak infekce spouští mechanizmus rozvoje RA a žádná infekce nebyla s jistotou identifikována jako jediný, hlavní nebo pravý původce RA. Při infekční etiologii se uvažovalo o účasti streptokoků, mykobakteria tuberkulózy, mykoplazmat, z virů o EBV, parvoviru, viru spalniček aj. Některé mikroorganizmy prokazatelně vyvolávají artritidy: skupina A beta-hemolytických streptokoků u revmatické horečky, Borrelia burgdorferii u lymeské nemoci a různé infekce urologické a střevní.

Nověji bylo provedeno několik studií u RA s minocyclinem, byl zaznamenán úspěch a celkově to podnítilo zájem o antibiotika při RA. Přibylo studií se sulfa sloučeninami, byly studovány rifampicin a azithromycin. Hojně se využívalo k léčbě RA penicilaminu a je možné, že příznivě působí proti RA jeho protibakteriální účinek. Jedním z nejlépe prostudovaných léků při RA je sulfasalazin. Jde o kombinaci protizánětlivé složky 5-aminosalicylové kyseliny (mesalazinu) se sulfapyridinem. Tento "nemoc modifikující antirevmatický lék" (anglicky DMARD) je velmi široce užíván v Evropě a nověji v kombinaci s cytostatikem a imunosupresivem methotrexatem a antimalarikem, které má vlastnosti DMARD – hydroxychloroquinem. Účinek sulfasalazinu na RA není vysvětlen, ale je velmi pravděpodobné, že se uplatňuje protibakteriální aktivitou. Podle několika studií má příznivý efekt i další sulfa sloučenina – dapsone.

Na základě kazuistik byl poprvé přisouzen léčebný účinek při RA tetracyklinům v šedesátých letech. Později byly v menších studiích rozporné výsledky. V druhé polovině devadesátých let vylepšily situaci ve prospěch minocyclinu americké studie s placebem, které vykázaly signifikantní klinické zlepšení u léčených pacientů. Nově byla podána zpráva o studii s minocyclinem u pacientů, kteří měli RA ne déle než 1 rok a nebyli před tím léčeni DMARD ani kortikosteroidy. Všichni byli pozitivní na revmatoidní faktor. Výsledky byly překvapivě dobré: Za 6 měs. splnilo 65 % léčených minocyclinem kritéria 50 %ního komplexního zlepšení oproti pouhým 13 % s placebem. U 44 % léčených šlo zároveň o efekt dlouhodobý. Autor přehledového článku James R. O´Dell z University of Nebraska Med. Center, Omaha, (v Drugs 1999, 57: 3, 279) soudí, že účinek minocyclinu je závislý mj. na tom, jak brzy je nasazen po začátku nemoci. Kromě antibiotického efektu se předpokládá u minocyclinu také metaloproteinázový mechanizmus. Minocyclin a další tetracyklinové antibiotikum doxycyclin jsou silnými inhibitory metaloproteináz a tím chrání chrupavku, jak bylo dokázáno v pokusech in vivo na modelu RA a osteoartrózy. Navíc je dokázána u těchto antibiotik účinnost na neutrofily a imunitní systém.

Z jiných antimikrobních léků byly u RA užívány: rifampicin, nitroimidazolové chemoterapeutikum metronidazol, griseofulvin a nověji i azithromycin. Pokud byly provedeny studie s placebem, nelze zatím výsledky brát jako povzbudivé. Nová studie v USA s intravenózním doxycyclinem a azithromycinem se nyní teprve vyhodnocuje.

Z antibiotik jsou tudíž užívány k terapii hlavně minocyclin a doxycyclin. Ostatní protimikrobní léky představují chemoterapeutika nebo je řadíme k DMARD. U zmíněných antibiotik je a bude užívání proti RA zřejmě předmětem diskusí a dalších studií. Na jedné straně stojí nesporný užitek léčby, dobré zkušenosti a na druhé straně je nevysvětlený mechanizmus účinku a chybí zpravidla nález citlivých bakterií. Iniciativa za záchranu účinnosti antibiotik a za jejich správně indikované užívání se tudíž dostane do sporu s empirií a se zájmem využít vyzkoušené léky ve prospěch pacienta.

Ivetto, díky, já se

Ivetto, díky, já se totiž domnívám, že tohle se mě hodně týká. Zavrtal se mi ale červíček do hlavy, zda bych neměla vyměnit Doxy za Minocyclin. Funymu také pomohl (i když na boreliozu) až Mino.No, zatím tu mám spousta Doxy,tak mám čas o tom přemýšlet, názory také uvítám.

 Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

No mně Veru bolí klouby

No mně Veru bolí klouby tak děsně,že se v noci budím bolestí a ruku si například musím přehodit na jiné místo tou druhou rukou,která je na tom líp....ale tohle je u mně novum, já sice na bolesti kloubů trpím,ale ne na tak velké, tohle se mi přihodilo po léčbě virostatiky,třeba je to náhoda, třeba ne.....Nemá nekdo taky obdobnou zkušenost,že by po virostatikách začly tuhnout klouby? 

EBV pozitivní, únava,silné pocení, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD,autoimunita štítné žlázy, roztroušená skleroza.Wheldonův protokol plánuji

EBV pozitivní, únava,silné pocení-zlepšilo se na WP, brnění končetin,slabost,časté infekty HCD-zlepšilo se na WP,autoimunita štítné žlázy, RS. Na plném WP od 8/07 do 3/08. 

Možná tě někdo poradí

Možná tě někdo poradí věrohodněji, ale třeba je to také nějaká reakce na  léčbu.

Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

Na Wheldonově protokolu od března 2007 pro stále se zhoršující bolesti a únavu při R.S., CPN, artritida, inkontinence, a z toho všeho - deprese

"...Z antibiotik jsou

"...Z antibiotik jsou tudíž užívány k terapii hlavně minocyclin a doxycyclin. Ostatní protimikrobní léky představují chemoterapeutika nebo je řadíme k DMARD. U zmíněných antibiotik je a bude užívání proti RA zřejmě předmětem diskusí a dalších studií. Na jedné straně stojí nesporný užitek léčby, dobré zkušenosti a na druhé straně je nevysvětlený mechanizmus účinku a chybí zpravidla nález citlivých bakterií. Iniciativa za záchranu účinnosti antibiotik a za jejich správně indikované užívání se tudíž dostane do sporu s empirií a se zájmem využít vyzkoušené léky ve prospěch pacienta...."

Všimněte si, že žádné zvířátko se nenašlo (nejspíš ho hledali v bolavých kloubečkách), ale tam se mohla projevit jeho přítomnost v těle jako takovém někde úplně jinde zprostředkovaně, co by přestřelená obrana proti vetřelci, zvrhlá v útok do vlastních řad (autoimunní odpověď), pochopitelně za přítomnosti našich dobrých kamarádů, nejen chlamydii provázejících - různých virů ap.

A za další, vždycky použili jen jeden druh ATB. Co kdyby použili to, co my. Možná by byly výsledky jiné. Alespoň u mne ano. Kloubečky přestaly bolet a nejsou oteklé. Příroda je mocná čarodějka!

Jan

Na Wheldonovu protokolu od 12/2005 pro Cpn; chronický únavový syndrom, fibromyalgie, vysoký tlak, závratě, opakované infekty HCD i DCD, uší, VAS, parestézie a bolesti DK, průjmy, křeče a zažívací potíže ...6. 2007 zlepšení ve všem

březen 2013 ukončení CAPu 

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Powered by Drupal - Modified by Danger4k