Prohlášení

Tato internetová stránka je zdrojem informací pro postižené, jejich rodinné příslušníky a lékaře; v žádném případě nenahrazuje lékařské konzultace.

Poznámka k odpovědnosti: Přes svědomitou obsahovou kontrolu nepřebíráme žádné záruky za obsah této stránky a externích odkazů. Za obsah stránek uvedených v odkazech jsou zodpovědni výhradně jejich provozovatelé. Redakce nepřebírá žádné záruky za nevyžádané zaslané příspěvky, obrázky nebo ilustrace. Všechny texty podléhají autorským právům. Uveřejnění, převzetí nebo využití textů, obrázků nebo jiných dat vyžaduje písemného souhlasu provozovatele stránek. Za návody, pokyny, doporučení nebo hodnocení se nepřebírá žádná odpovědnost. Přes všechnu snahu o co možná nejkorektnější vylíčení a kontrolu stavu věci jsou omyly nebo chyby v interpretaci možné. Veškerý obsah je majetkem www.chlamydie.info. Chlamydie.info je nekomerční webová stránka a proto je zakázáno vkládat jakékoliv reklamy.

Tento server dodržuje právní předpisy České republiky, Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) a Autorský zákon (121/2000 Sb).

Powered by Drupal - Modified by Danger4k