Blog uživatele tomasmasa

Ukončenie činnosti OZ Ch.L.P.I.

Ukončenie činnosti OZ Ch.L.P.I.

 Dôvodom je nezáujem a neochota štátnych ako aj iných odborných orgánov spolupracovať a riešiť problematiku, ktorá je náplňou občianskeho združenia Ch.L.P.I. Niektorí odborní pracovníci sa dokonca ponížili až na úroveň mobbingu a rôznych druhov útokov v zmysle poškodzovania povesti lekára. Nebudeme uvádzať podrobnosti, keďže verejnosť je takmer denne zaťažovaná rôznymi kauzami na najvyšších miestach a skúsenosti v tejto medicínskej problematike nie sú výnimkou. Mnohé rokovania s podnikateľskými záujemcami nás prekvapili svojimi nekalými snahami zneužiť aj takúto chúlostivú skupinu chronicky trpiacich pacientov len pre uspokojenie svojej finančnej nenásytnosti na úkor konečného výsledku a prínosu pre pacienta. Dokonca aj "renomované" súkromné kliniky zo zahraničia, ktorých zástupcovia sú vyzdvihovaní v medzinárodnej spoločnosti ILADS ako priekopníci, sa ponížili na praktiky priemyselnej špionáže a marenia konkurencieschopnosti lekárov na Slovensku v danej problematike tak, aby zvýhodnili prísun predražených služieb aj pre našich pacientov na klinikách v rámci ich siete. Žiaľ vymoženosť práva je na Slovensku veľmi nízka až nulová a potvrdzujú to aj moje skúsenosti, keďže podnet pre niektoré nekalé praktiky ostal zatiaľ bez reakcie. Podpora verejnosti a pacientov bola nízka a posledné obdobie mala výrazne klesajúci trend. Na základe uvedených skutočností sme sa preto rozhodli, že činnosť uvedeného občianskeho združenia ukončíme.

 Ďakujeme a veľmi si vážime tých jednotlivcov, ktorí napriek ťažkej situácii pomáhali !

Zdroj :

http://chlamydieoz.sk/public/default/index/index/param/83

 

 

Powered by Drupal - Modified by Danger4k